Kiên cố hóa kênh mương

Xem 1-20 trên 32 kết quả Kiên cố hóa kênh mương
 • Mẫu số 04 Biểu mẫu báo cáo định kỳ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI (QUÝ I, 6 THÁNG, 9 THÁNG, NĂM …….) XÃ ……………………………………, HUYỆN ………………………………………….. T Danh Địa Loạ Tên Chiề Diện tích tưới, cấp Khối lượng chủ Kế Phân theo Ghi T mục điểm i tuyế u dài nước yếu hoạch nguồn vốn chú kênh/N XD kên n KC vốn (tr.

  pdf2p banhnamdua 19-07-2013 48 4   Download

 • BẢN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG LOẠI III NĂM đăng ký kế hoạch xây dựng KCH kênh mương loại III, với các nội dung sau: 1. Tên tuyến kênh KCH: ........................................ , có danh mục KH đầu tư năm: .............. của Đề án KCH kênh mương thủy lợi giai đoạn 2012-2015. 2. Địa điểm xây dựng: Tổ (đội, thôn)......................, thuộc xã........................... 3. Chiều dài kiên cố hóa:...............mét 4.

  pdf2p banhnamdua 15-07-2013 52 3   Download

 • THÔNG BÁO Chấp thuận Bản đăng ký kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương loại III Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã .................................. UBND huyện .......... thống nhất nội dung Bản đăng ký kế hoạch như sau: 1. Tên tuyến kênh KCH:

  pdf3p banhnamdua 19-07-2013 29 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG VÀ GIAO THÔNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

  pdf24p bupbebaggo 15-01-2013 27 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG VÀ BÊ TÔNG HÓA MẶT BỜ KÊNH LOẠI I, II GIAI ĐOẠN 2013-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 29 1   Download

 • An Ấp là một xã năm ở gần trung tâm của huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Với tổng diện tích tự nhiên khoảng 576.4 ha, trong đó có 428 ha đất nông nghiệp, khoảng 40 ha dành cho giao thông thủy lợi, 108.4 ha đất phi nông nghiệp. Địa hình xã kéo dài từ Bắc xuống nam. Phía bắc giáp xã Quỳnh Minh, Phía tây giáp xã Quỳnh hội, Phía đông giáp xã An Cầu, Phía nam giáp xã An Quý .

  doc30p donngkt52a 23-11-2010 223 104   Download

 • Quyết định số 1131/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư và trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn năm 2013 trên địa bàn tỉnh lâm đồng theo nghị quyết 02 của chính phủ.

  pdf12p huongruoutinhnong123 27-03-2014 36 1   Download

 • Quyết định 13/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015

  pdf2p lythong 18-08-2009 156 26   Download

 • Quyết định 184/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2006-2010

  doc2p quynhson 19-08-2009 66 4   Download

 • Tăng cường hệ thống kênh là một ý định tốt của chính phủ của chúng tôi. Tăng cường kênh mang lại nhiều lợi ích eeonomical trong hạn giảm và nước thất thoát, tiết kiệm năng lượng, không gian và quản lý công trình, ete. Tuy nhiên, gia cố này cần nhiều tiền để được quyền lợi. Mặt khác, khi một kênh đã tăng cường thì nó sẽ là khá khó chịu thay đổi.

  pdf0p leon_1 07-08-2013 23 2   Download

 • Thông tư 72/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương

  doc8p quynhson 19-08-2009 42 1   Download

 • Đảm bảo cho kênh cấp dưới thuộc hệ thống công trình thủy lợi Tân Giang được kiên cố hóa, tiết kiệm nước tưới, tiết kiệm đất sản xuất vì kênh thường bị xói lở và mở rộng mặt cắt quá lớn ngoài ra tiết kiệm được công nạo vét kênh mương hàng năm nhằm đảm bảo cho việc lấy nước thuận lợi cũng như khống chế cao trình tưới tự chảy cung cấp nước tưới cho 150 ha đất canh tác của xã Phước Hữu....

  doc5p vitconbuongbinh91 15-10-2011 331 76   Download

 • Thông tư 156/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

  pdf9p tuyettrang 07-08-2009 415 30   Download

 • Thông tư 156/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 234 20   Download

 • Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawbds6 06-11-2009 127 17   Download

 • Quyết định 184/2004/QĐ-TTg về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2006-2010 do Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p lawbds5 06-11-2009 55 12   Download

 • Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để hỗ trợ địa phương thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdt1 02-12-2009 70 7   Download

 • Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn như sau:

  pdf10p thanhan 23-09-2009 158 6   Download

 • Thông tư số 156/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawttnh3 11-11-2009 71 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI THUỘC 33 XÃ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf41p bupbebagsu 16-01-2013 26 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản