Kiểu dữ liệu trừu tượng

Xem 1-20 trên 65 kết quả Kiểu dữ liệu trừu tượng
 • Tham khảo tài liệu 'kiểu dữ liệu trừu tượng – (adt)', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p it_p0k3t 05-05-2011 93 8   Download

 • Nội dung chương 6: Cấu trúc dữ liệu trừu tượng thuộc bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ trình bày cấu trúc - struct, cách truy nhập các thành viên của struct, cài đặt kiểu dữ liệu người dùng Time bằng struct, cài đặt một kiểu dữ liệu trừu tượng Time bằng một lớp - class, phạm vi lớp và truy nhập các thành viên của lớp, tách giao diện ra khỏi cài đặt, quản lý quyền truy nhập thành viên, các hàm truy nhập và các hàm tiện ích, khởi tạo các đối tượng: Constructor, s...

  pdf82p lehanhtuyet 15-07-2014 74 28   Download

 • Cuốn sách này trình bày các vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của Cấu trúc dữ liệu (CTDL) và thuật toán đã được đề xuất trong IEEE/ACM computing curricula, theo quan điểm hiện đại. Khi thiết kế thuật toán để giải quyết một vấn đề, chúng ta cần phải sử dụng các đối tượng dữ liệu và các phép toán trên các đối tượng dữ liệu ở mức độ trừu tượng.

  doc38p daodangson01041991 20-09-2010 182 66   Download

 • "Giáo trình Cấu trúc dữ liệu" giúp cho các bạn nắm được những khái niệm về kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu tượng, hiểu và cài đặt được các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản, vận dụng được các kiểu dữ liệu trừu tượng để giải quyết bài toán đơn giản trong thực tế.

  pdf151p realnewlife 21-04-2011 142 50   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Giới thiệu Cấu trúc - struct Truy nhập các thành viên của struct Cài đặt kiểu dữ liệu người dùng Time bằng struct Cài đặt một kiểu dữ liệu trừu tượng Time bằng một lớp - class Phạm vi lớp và truy nhập các thành viên của lớp Tách giao diện ra khỏi cài đặt Quản lý quyền truy nhập thành viên .

  pdf82p sakuraphuong 31-05-2013 29 4   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 5 - Đồ thị trình bày các kiểu dữ liệu trừu tượng đồ thị, biểu diễn đồ thị, các phép duyệt đồ thị,... Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf0p talata_1 30-10-2014 15 4   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Chương 10: Phân tích thiết kế giải thuật trình bày cách tiếp cận từ bài toán đến chương trình, kiểu dữ liệu trừu tượng (abstract data types), kiểu dữ liệu - kiểu dữ liệu trừu tượng - cấu trúc dữ liệu.

  ppt31p xaydungk23 11-06-2014 29 3   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu: Chương 2 trình bày các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản như kiểu dữ liệu trừu tượng danh sách, các phép toán trên danh sách, cài đặt danh sách bằng mảng,... Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf0p talata_1 30-10-2014 22 5   Download

 • Chương 4 - Tập hợp của bài giảng Cấu trúc dữ liệu trình bày khái niệm tập hợp, kiểu dữ liệu trừu tượng tập hợp, cài đặt tập hợp, cài đặt bằng danh sách liên kết và các nội dung liên quan khác.

  pdf0p talata_1 30-10-2014 39 5   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu do PGS. TS Trần Cao Đệ biên soạn với mục đích giúp sinh viên nắm được khái niệm kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu trừu tượng; nắm vững và cài đặt được các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản như danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, cây, tập hợp, bảng băm, đồ thị bằng một ngôn ngữ lập trình căn bản; vận dụng được các kiểu dữ liệu trừu tượng để giải quyết bài toán đơn giản trong thực tế.

  ppt10p codon_02 29-11-2015 22 2   Download

 • • các kiểu dữ liệu phức hợp cấu tạo từ các thành phần thuộc các kiểu dữ liệu khác – tạo kiểu dữ liệu mới - kiểu dữ liệu người dùng tự định nghĩa (user-defined data type) • bản ghi – gồm nhiều trường, mỗi trường lưu trữ một thành viên dữ liệu thuộc một kiểu dữ liệu cài sẵn hoặc một kiểu dữ liệu người dùng khác.

  pdf82p hungsalem 25-02-2010 181 83   Download

 • Chương 1 của bài giảng Lập trình hướng đối tượng giới thiệu về lớp và đối tượng. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Kiểu dữ liệu trừu tượng (Abstract data type), lớp, đối tượng, ngôn ngữ UML, các phương thức tạo/hủy đối tượng, con trỏ this,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf125p namthangtinhlang_03 23-11-2015 11 1   Download

 • Tài liệu tham khảo môn học Cấu trúc dữ liệu gồm 8 chương với mục tiêu giới thiệu cho học sinh về khái niệm về kiểu dữ liệu trừu tượng, kiểu dữ liệu trừu tượng, cấu trúc dữ liệu thông dụng, nâng cao và những thao tác trên các cấu trúc đó, một số thuật toán cơ bản và rèn luyện một số kĩ năng phân tích thuật toán.

  doc385p benq 01-03-2009 1174 406   Download

 • Tài liệu "Cấu trúc dữ liệu - Đại Học Cần Thơ" gồm 5 chương và bài tập mỗi chương với nội dung: các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản, cấu trúc cây, tập hợp, đồ thị. Mời tham khảo.

  pdf151p hoangngo_bk 06-04-2011 247 134   Download

 • Nhớ lại các đặc trưng cơ bản của LTHĐT Sự trừu tượng Đóng bao – Che giấu thông tin Thừa kế Đa hình Trừu tượng Quan tâm đến các đặc điểm chính bỏ qua các chi tiết không cần thiết Trừu tượng hóa dữ liệu Quan tâm đến các tác vụ (hành vi) trên dữ liệu mà bỏ qua các cài đặc các tác vụ Kiểu dữ liệu trừu tượng Sự trừu tượng mức cao (quản lý độ phức tạp thông qua trừu tượng)...

  ppt125p kimthach1991 31-12-2010 142 81   Download

 • Mục đích của chương này là trình bày khái niệm lớp và các thành phần của lớp trong C + +. Sự trình bày sẽ không đi vào chi tiết, mà chỉ đề cập tới các vấn đề quan trọng liên quan tới các thành phần của lớp giúp cho bạn đọc dễ dàng hơn trong việc thiết kế các lớp khi cài đặt các KDLTT. Chương này cũng trình bày khái niệm lớp khuôn, lớp khuôn được sử dụng để cài đặt các lớp côngtơnơ....

  doc44p daodangson01041991 20-09-2010 132 41   Download

 • Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C/C++" trình bày về đặc điểm của C/C++, các thành phần cơ bản, biểu thức và toán tử, hàm, mảng và con trỏ, kiểu dữ liệu trừu tượng, các cấu trúc dữ liệu cơ bản. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf137p ntabk001 20-01-2016 123 64   Download

 • Các phần tử trong DS có thứ tự tuyến tính theo vị trí xuất hiện: ai đứng trước ai+1 (i=1..n-1)...

  pdf162p thich177 30-08-2011 51 10   Download

 • Đóng gói (encapsulation) : Gói dữ liệu + hành vi (code), bên ngoài chỉ có thể truy cập một số thuộc tính hoặc hành vi của đối tượng của một lớp thông qua các công cụ giao tiếp.

  pdf80p tuan_mit 12-05-2011 56 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản