» 

Kinh Doanh Bảo Hiểm

 • Luật Kinh doanh bảo hiểm – Những nội dung cần hoàn thiện

  Bảo hiểm là một nhu cầu tất yếu của con người trong việc đối mặt với rủi ro, đó là nguy cơ xảy ra thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng hoặc tài sản. Chính vì vậy, hoạt động kinh doanh bảo hiểm là một ngành dịch vụ phát triển từ lâu ở các quốc gia trên thế giới và ngày càng có vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Ở Việt Nam, hoạt động kinh doanh bảo hiểm được điều chỉnh...

  pdf 12p bingo_do 25-05-2010 355 184

 • MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM Khoa Pháp luật

  Luật Kinh doanh bảo hiểm là một môn học quan trọng thuộc chuyên ngành pháp luật kinh tế mà sinh viên luật cần nắm vững. Môn học cung cấp các kiến thức pháp luật cơ bản về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, một lĩnh vực hẹp của chuyên ngành luật tài chính ngân hàng.

  pdf 7p bingo_do 25-05-2010 271 113

 • Tài liệu kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm và những rủi ro mà nó mang lại phần 10

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu kinh doanh: kinh doanh bảo hiểm và những rủi ro mà nó mang lại phần 10', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p phuochau20 03-06-2011 177 54

 • Tài liệu kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm và những rủi ro mà nó mang lại phần 2

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu kinh doanh: kinh doanh bảo hiểm và những rủi ro mà nó mang lại phần 2', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p phuochau20 03-06-2011 130 52

 • Tài liệu kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm và những rủi ro mà nó mang lại phần 1

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu kinh doanh: kinh doanh bảo hiểm và những rủi ro mà nó mang lại phần 1', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p phuochau20 03-06-2011 116 44

 • Tài liệu kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm và những rủi ro mà nó mang lại phần 4

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu kinh doanh: kinh doanh bảo hiểm và những rủi ro mà nó mang lại phần 4', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p phuochau20 03-06-2011 100 37

 • Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo Việt hà nội

  Phương hướng phát triển nghiệp vụ bảo hiểm gián đoạn kinh doanh tại Bảo việt hà nội giai đoạn 2001 - 2005 Năm 2001, sự cạnh tranh trên thị tr-ờng bảo hiểm tại địa bàn Hà Nội ngày càng sôi động hơn với sự tham gia của nhiều công ty bảo hiểm đã đi vào hoạt động ổn định. Do đó, công ty đã phải san sẻ thị tr-ờng và thị phần của công ty giảm đáng kể. Bên cạnh đó, Luật kinh...

  pdf 13p tonghoangduy1503 15-10-2011 74 36

 • Tài liệu kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm và những rủi ro mà nó mang lại phần 6

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu kinh doanh: kinh doanh bảo hiểm và những rủi ro mà nó mang lại phần 6', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p phuochau20 03-06-2011 109 35

 • Tài liệu kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm và những rủi ro mà nó mang lại phần 9

  Tham khảo tài liệu 'tài liệu kinh doanh: kinh doanh bảo hiểm và những rủi ro mà nó mang lại phần 9', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p phuochau20 03-06-2011 113 32

 • Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

  Tham khảo tài liệu 'nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm', văn bản luật, vi phạm hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 42p luatsulecao 04-04-2011 108 20

 • Bài giảng Kinh doanh bảo hiểm - TS. Nguyễn Thị Minh An

  Bài giảng nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm của tiến sĩ Nguyễn Thị Minh An. Nội dung môn học là một số vấn đề chung về kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm con người,bảo hiểm phi lợi nhuận.

  ppt 137p trentroicosao 07-03-2014 30 12

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược kinh doanh bảo hiểm phu nhân thọ của công ty bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk

  Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược kinh doanh bảo hiểm phu nhân thọ của công ty bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk nhằm trình bày về lý luận về chiến lược và hoạch định chiến lược kinh doanh, thực trạng kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh bảo hiểm phu nhân thọ của công ty bảo hiểm Bảo Việt Đắk Lắk.

  pdf 13p ctrl_12 10-07-2013 45 12

 • Kinh doanh bảo hiểm

  Tham khảo bài thuyết trình 'kinh doanh bảo hiểm', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p ctrl_12 06-07-2013 24 5

 • Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Quản trị quan hệ khách hàng trong kinh doanh bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

  Luận án Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý: Quản trị quan hệ khách hàng trong kinh doanh bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam nhằm nghiên cứu đánh giá thực trạng quản trị quan hệ khách hàng trong kinh doanh bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam và đề xuất giải pháp.

  pdf 0p luanan014 19-07-2014 17 4

 • Báo cáo " Quyền và nghĩa vụ tài sản của vợ chồng khi tham gia quan hệ kinh doanh bảo hiểm "

  Trong thực tiễn đời sống, các quan hệ pháp luật trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm có thể phát sinh giữa một bên là doanh nghiệp bảo hiểm với bên kia là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (với tư cách là bên mua bảo hiểm, bên được bảo hiểm hoặc bên thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm). Đối với trường hợp bên tham gia quan hệ bảo hiểm là cá nhân hay hộ gia đình thì vấn đề sẽ trở nên...

  pdf 8p dontetvui 23-01-2013 15 3

 • Thị trường Bảo hiểm Thương mại Việt Nam

  Theo Luật kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10, BHTM ( còn được gọi là Bảo hiểm rủi ro hoặc Bảo hiểm kinh doanh) là một thỏa thuận, qua đó, bên tham gia Bảo hiểm cam kết trả cho doanh nghiệp Bảo hiểm một khoản tiền gọi là phí Bảo hiểm; ngược lại, doanh nghiệp Bảo hiểm cũng cảm kết sẽ chi trả hoặc bồi thường một khoản tiền khi có rủi ro được Bảo hiểm xảy ra gây tổn thất.

  pdf 40p longzina1 13-04-2011 742 358

 • Tiểu luận: “ Thị trường bảo hiểm ở Việt Nam và các chính sách phát triển thị trường bảo hiểm”

  Bảo hiểm là một lĩnh vực rất quan trọng đối với các các quốc gia nói chung và với Việt Nam nói riêng. Không chỉ là một biện pháp di chuyển rủi ro, bảo hiểm ngày nay đã trở thành một trong những kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Thực tế hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của ngành bảo hiểm và nhiều tiềm năng phát triển trong tương...

  doc 21p traidatxanh123 13-04-2011 815 314

 • Bảo hiểm kinh doanh

  Bảo hiểm kinh doanh ( BHKD) là hình thức bảo hiểm do các tổ chức kinh doanh bảo hiểm tiến hành trên cơ sở huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm để hình thành nên quỹ bảo hiểm và phân phối sử dụng chúng để bồi thường cho tổn thất có thể xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm

  doc 24p thachoem88 15-11-2010 950 292

 • Đề trắc nghiệm nguyên lý và thực hành bảo hiểm

  Môn Nguyên lý và thực hành bảo hiểm là môn học dành cho sinh viên khối ngành kinh tế tài chính ngân hàng với những vấn đề cơ bản nhất về lĩnh vực bảo hiểm. Những vấn đề môn học đề cập đến bao gồm: các thuật ngữ dẫn nhập và bảo hiểm trong quản trị rủi ro, những vấn đề lý luận chung về bảo hiểm, cơ sở kỹ thuật của bảo hiểm, tổ chức hoạt động và môi trường pháp lý...

  doc 23p pnq9292 03-07-2012 648 274

 • Bài giảng môn BẢO HIỂM (CHƯƠNG 3)

  Mục tiêu chương 3: Trinh bay 3 quy tăc ap dung trong bao hiêm phi nhân tho;Nêu va giai thich cac khai niêm liên quan, đăc trưng cua cac loai hinh bao hiêm phi nhân tho;áp dụng lý thuyết để xử lý thành thạo các tình huống liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ như tính phí

  ppt 81p lehoang_0104 01-09-2011 506 190

 • + Xem thêm 1152 Kinh Doanh Bảo Hiểm khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản