Kinh doanh hàng miễn thuế

Xem 1-20 trên 62 kết quả Kinh doanh hàng miễn thuế
 • Trình bày khái niệm và vai trò của kinh doanh hàng miễn thuế trong nền kinh tế quốc dân . Thực trạng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế ở Việt nam trong thời gian qua . Đồng thời đưa ra phương hướng đẩy mạnh kinh doanh hàng miễn thuế ở Việt nam trong thời gian tới.

  pdf86p one_12 03-01-2014 37 9   Download

 • Luận văn "Kinh doanh hàng miễn thuế tại các cảng hàng không của Việt Nam - thực trạng và giải pháp" trình bày về lý luận hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, thực trạng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tại các cảng hàng không của Việt Nam.

  pdf104p seven_12 12-03-2014 28 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 21/1998/tt-btm về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do bộ thương mại ban hành, để hướng dẫn thi hành quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế, ban hành kèm theo quyết định số 205/1998/qđ-ttg ngày 19/10/1998 của thủ tướng chính phủ', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawxnk6 11-11-2009 38 6   Download

 • Quyết định 54/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

  doc9p giangdien 18-08-2009 93 10   Download

 • Công văn 2012/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc vướng mắc trong kinh doanh hàng miễn thuế

  doc1p tuuyen 17-08-2009 66 5   Download

 • Thông tư 36/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 42/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt Nam

  doc1p tuuyen 17-08-2009 99 5   Download

 • Quyết định 24/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

  pdf6p strips 07-08-2009 206 24   Download

 • Thông tư 148/2013/TT- BTC hướng dẫn Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

  pdf22p thanhthienhoang23 19-05-2014 23 0   Download

 • Quyết định 206/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  doc2p thuylam 16-08-2009 59 40   Download

 • Thông tư 120/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

  pdf16p crispy 07-08-2009 284 39   Download

 • 2.2.10. Cửa hàng miễn thuế NASCO - IPP. Là cửa hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảng, gồm 13 cán bộ công nhân viên có chức năng nhiệm vụ: -Kinh doanh và bán hàng miễn thuế cho đối tơng là khách xuất cảnh, quá cảnh thực tế tại cửa khẩu Nội Bài.

  pdf10p kimku9 31-08-2011 25 11   Download

 • Quyết định 77/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

  doc13p trucmoc 16-08-2009 43 3   Download

 • Quyết định số 5963/QĐ-BCT về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và dịch vụ cảng Sài Gòn do Bộ Công thương ban hành

  pdf2p lawdn1 31-10-2009 39 3   Download

 • Thông tư số 28/1999/TT-BTM về Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ Thương mại ban hành, để điều chỉnh bổ sung Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998 hướng dẫn thi hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

  pdf1p lawdn12 22-11-2009 40 3   Download

 • Quyết định số 1678/QĐ-BCT về việc cho phép Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tiếp tục kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

  pdf2p lawdn2 31-10-2009 43 1   Download

 • Quyết định số: 39/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo quyết định số 24/2009/QĐ-TTG ngày 17 tháng 02 năm 2009 và quyết định số 44/2013/QĐ-TTG ngày 19 tháng 7 năm 2013 của thủ tướng chính phủ; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...

  pdf3p cuonghuyen0628 13-11-2015 8 0   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều 2. Người nộp thuế 1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:...

  doc8p langdungochung 06-12-2009 661 411   Download

 • KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ, MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ I/ Thủ tục kê khai thuế: 1/ Đối với thuế Môn Bài: Đối với hộ thì đăng ký nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu năm của năm dương lịch, cơ sở mới ra kinh doanh thì đăng ký nộp thuế Môn bài ngay trong tháng bắt đầu kinh doanh. 2/ Đối với thuế GTGT, thuế TTĐB và thuế TNDN: *Hộ ổn định thuế: Đối với Hộ mới ra kinh doanh, hộ đang kinh doanh hàng tháng phải nhận tờ khai và...

  pdf4p muaythai5 24-08-2011 127 58   Download

 • Hướng dẫn thêm về thuế suất thuế GTGT các mặt hàng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất 1. Về các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan.

  pdf3p thanh_trieu 30-12-2009 166 36   Download

 • thuế suất thuế thu nhập ngân hàng Ví dụ: Lấy số liệu từ bảng cân đối kế tóan và báo cáo thu nhập của Ngân hàng CN (chương 1) trong năm 2000 với doanh thu chịu thuế là 11.996 ngàn USD, doanh thu miễn trừ thuế là 1.098 ngàn USD và thuế suất 39%, tỷ suất sử dung tài sản được tính như sau:

  pdf13p zmr_dz 07-06-2011 72 17   Download

Đồng bộ tài khoản