Kinh doanh xe hai bánh gắn máy

Xem 1-20 trên 20 kết quả Kinh doanh xe hai bánh gắn máy
 • Công văn 4019/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf1p hangbaby 14-08-2009 52 2   Download

 • Công văn 2969/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý về thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf2p phuongtruc 16-08-2009 51 2   Download

 • Công văn 392/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf1p lambinh 16-08-2009 37 1   Download

 • Công văn 3849/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 60 1   Download

 • Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành để bổ sung Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối v...

  pdf2p tadinhphong 23-10-2009 68 6   Download

 • Tài liệu tham khảo thông tư số 71/2010/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường

  doc8p hatrangtt 29-06-2010 146 27   Download

 • Công văn 2932/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 131 10   Download

 • Công văn 1997/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf2p dieucomet 14-08-2009 56 6   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------Số: 11/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Nha Trang, ngày 01 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2007/QĐ-UBND NGÀY 20/8/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, TRUY THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE HAI BÁNH GẮN MÁY TRÊN ĐỊA B...

  pdf2p shishomaru 15-06-2010 87 4   Download

 • Công văn 2866/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý truy thu thuế hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

  pdf2p landai 14-08-2009 44 1   Download

 • Công văn 2244/TCT-TCHQ của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan về việc phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan hải quan trong quản lý thu thuế đối với kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu

  doc4p phamvu 14-08-2009 118 9   Download

 • Công văn 1207/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc thực hiện truy thu thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

  pdf2p myngoc 13-08-2009 47 2   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------Số: 71/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ẤN ĐỊNH THUẾ ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY GHI GIÁ BÁN XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY TRÊN HÓA ĐƠN GIAO CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG THẤP HƠN GIÁ GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

  pdf11p bunbohue1810 16-06-2010 236 32   Download

 • Thông tư số 69/2002/TT-BTC về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy do Bộ Tài chính ban hànhhướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy...

  pdf10p lawtm6 29-10-2009 129 9   Download

 • Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt7 26-11-2009 75 4   Download

 • Công văn 1851/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy

  pdf3p phamvu 14-08-2009 37 2   Download

 • Công văn 33/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc giá bán đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô,xe hai bánh gắn máy

  pdf1p trucmoc 16-08-2009 35 2   Download

 • Công văn 2852/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy

  doc1p hoangyen 17-08-2009 25 1   Download

 • Thông tư số 16/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p tadinhphong 23-10-2009 80 2   Download

 • Công văn 1311/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe gắn máy hai bánh

  doc2p hoangyen 17-08-2009 59 6   Download

Đồng bộ tài khoản