Kinh nghiệm phòng chống cháy rừng

Xem 1-12 trên 12 kết quả Kinh nghiệm phòng chống cháy rừng
 • Tài liệu " Quản lý cháy rừng ở Việt Nam " trình bày khái quat đất rừng ở Việt Nam, nguyên nhân, tác hại, đặc điểm quá trình cháy trừng, chữa cháy rừng, khuyến nghị các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho cán bộ làm công tác quản lý và nghiệp vụ khoa học kỹ thuật đang quan tâm đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy rừng

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 251 89   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 2', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 160 65   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 3', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 117 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 4', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 111 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 5', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 103 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 6', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 107 46   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 10', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p dibovaodoi05 21-10-2011 84 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 7', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 96 42   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 9', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 78 42   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý cháy rừng ở việt nam part 8', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p dibovaodoi05 21-10-2011 76 39   Download

 • Trong lịch sử tiến hoá, con người đã biết lợi dụng lửa để phục vụ lợi ích cuộc sống của chính mình như đun nấu, đốt nương làm rẫy... Tuy nhiên, lửa cũng gây không ít tai họa cho cuộc sống của họ. Trong 4 nguy cơ đe doạ đến cuộc sống của dân lành mà ông cha ta đã đúc kết "Thuỷ, Hoả, Đạo, Tặc" thì "Bà Hoả" là mối nguy hiểm thứ 2 bởi đi đến đâu sẽ xoá sạch, biến mọi thứ thành tro bụi đến đó, kể cả đe doạ đến tính mạng của...

  pdf6p tam_xuan 25-02-2012 40 11   Download

 • Sông Cầu bắt nguồn từ vùng núi Tam Tao ( cao 1326m) chảy qua tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên tới Phả Lại với những phụ lưu chính là sông Công và sông Cà Lồ. Có lưu vực rộng trên 6.000km2 và số cư dân sinh sống trên 5 triệu người. Nhiều năm qua, nhất là trong vòng 20 năm gần đây, do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do phát triển nông lâm nghiệp một cách tự phát, thiếu bền vững cộng với việc gia tăng dân số đáng kể nên rừng đầu nguồn bị suy giảm nghiêm...

  pdf9p miumiungon 04-02-2012 65 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản