Kinh phí ủy nhiệm thu

Xem 1-19 trên 19 kết quả Kinh phí ủy nhiệm thu
 • Công văn 2551/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc loại thuế, phí ủy nhiệm thu và tỷ lệ kinh phí ủy nhiệm thu

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 201 22   Download

 • 13 bước để tiết kiệm thời gian, sức lực và tiền bạc…nhờ uỷ nhiệm Một trong những kỹ năng quản lý quan trọng nhất mà bạn phải nắm vững là uỷ nhiệm.Việc uỷ nhiệm không có nghĩa là trốn tránh công việc, nó có nghĩa là trao quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm giải trình cho những người khác. Khi bạn uỷ nhiệm thất bại thì 2 vấn đề cơ bản sẽ nảy sinh.

  pdf6p traitimmuathu241 12-05-2010 124 44   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN ỦY NHIỆM THU CHO UBND CÁC PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN VÀ TỔ CHỨC, BAN QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf17p haihoabatbuom 23-04-2010 47 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 23 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf4p poqueen 13-05-2013 34 3   Download

 • Quyết định 1013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004 - 2011

  pdf2p 1huutri 06-08-2009 46 1   Download

 • Cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước theo cơ chế kinh tế thị trường nhiều thành phần, thì trong những năm qua Ủy ban nhân dân xã Minh Hương cũng đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong việc phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đời sông của nhân dân ngày một nâng cao, và đang dần thay đổi được bộ mặt của đời sống dân cư. Hoạt động tài chính có nhiệm vụ thúc đẩy nền kinh tế, khai thác các nguồn...

  pdf32p bandoctl 01-07-2013 149 44   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC VÀ CÂY TRỒNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf20p chuon-chuon 18-01-2012 72 8   Download

 • BÁO CÁO KHÔNG. 2010-102 Thu nhập hoãn lại bao gồm kinh phí công Capital Giáo dục và Alec P. Courtelis phù hợp phân bổ Quỹ ủy thác Đại học chưa nhận được sự chấp thuận từ Bộ Giáo dục Florida, 30 tháng 6 năm 2009, chi tiêu các quỹ

  pdf10p meobu1 09-01-2012 24 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 108/2008/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2008 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ CÁC ĐOÀN THỂ CẤP XÃ: HỘI PHỤ NỮ, HỘI NÔNG DÂN, HỘI CỰU CHIẾN BINH, ĐOÀN THANH NIÊN VÀ TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN, BÍ THƯ CHI ĐOÀN, CHI HỘI TRƯỞNG: HỘI PHỤ NỮ, HỘI CỰU CHIẾN BINH, HỘI NÔNG DÂN Ở TH...

  pdf2p chuon-chuon 18-01-2012 56 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 CHO CÁC DOANH NGHIỆP, CÁC CƠ QUAN VÀ ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 12 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 27 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU ĐỂ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2010/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf7p chuon-chuon 18-01-2012 36 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC, CÂY TRÁI VÀ HOA MÙA TRÊN ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf15p chuon-chuon 18-01-2012 35 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf32p chuon-chuon 18-01-2012 31 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 126/KH-UBND VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU HÀNH NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2012 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf3p oggianoel 09-01-2013 19 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU - NHIỆM VỤ CHI ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH TỈNH; NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ; NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

  pdf10p bachqua 19-04-2013 23 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI ĐẶC THÙ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  pdf7p stingdautaydo 05-12-2012 14 2   Download

 • Hoạt động tín dụng đã và đang là một trong những hoạt động kinh doanh chính đem lại thu nhập chủ yếu cho các NHTM Việt Nam nói chung và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển nói riêng. Tuy nhiên, cùng với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng thì lĩnh vực tín dụng cũng là lĩnh vực có rủi ro lớn nhất.

  pdf86p nhanma1311 28-12-2012 198 102   Download

 •  Luật số: 57/2014/QH13 - Luật tổ chức Quốc hội quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội;đại biểu Quốc hội; ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội; Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; kỳ họp Quốc hội; tổng thư ký Quốc hội, văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và kinh phí hoạt động của Quốc hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc41p tsmttc_010 28-08-2015 16 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản