Kinh tế chỉ huy

Xem 1-20 trên 927 kết quả Kinh tế chỉ huy
 • Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Chính sách “kinh tế chỉ huy” ở Việt Nam kỳ thời Pháp – Nhật (1939 - 1945) nêu lên chính sách “kinh tế chỉ huy”, hoàn cảnh ra đời chính sách “kinh tế chỉ huy”, tình hình thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy”, ảnh hưởng của chính sách “kinh tế chỉ huy”.

  pdf146p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 39 9   Download

 • Cuộc chuyển đổi từ nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường đòi hỏi không chỉ cải cách kinh tế mà cả cải cách chính trị. Cũng vì thế mà cải cách chính sách Nhà nước trở thành vấn đề cấp thiết ở tất cả các nước đang thực hiện sự chuyển đổi thể chế kinh tế. Mục đích của cải cách là xây dựng một thể chế nhằm đảm bảo những lĩnh vực cần thiết phải có sự điều tiết của Nhà nước cũng như những lĩnh...

  pdf7p ntgioi1204 15-10-2009 442 159   Download

 • Trong lịch sử phát triển nền kinh tế của các nước XHCN trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, chúng ta chỉ thấy một mô hình kinh tế thuần nhất đó là mô hình kinh tế chỉ huy tập trung bao cấp. Có thể nói đây là một mô hình kinh tế kém năng động và khó thích nghi với sự phất triển chung của kinh tế thế giới, chính vì vậy mà một số các quốc gia và cả nước ta khi áp dụng mô hình này đã gặp phải những khó khăn không nhỏ....

  pdf35p huyhoang 03-08-2009 1011 303   Download

 • Trong tiến trình cách mạng dân tộc dân chủ, mặc dù quan niệm về tính tất yếu quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã hình thành nhưng đến thời kỳ năm 1954- 1975 mô hình chủ nghĩa xã hội mới được xác lập trên thực tế ở miền Bắc. Đó là mô hình chủ nghĩa xã hội chịu sự chi phối của quy luật chiến tranh khi miền Bắc giữ vai trò là hậu phương lớn của miền Nam và đối với chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ.

  pdf27p bach_khoa_ha_noi 12-08-2011 507 215   Download

 • Trong bối cảnh đó, từ việc nhận thức đúng đắn trong thực tiễn và lý luận với mục tiêu đưa nước ta phát triển hội nhập với khu vực và thế giới. Ngay từ đại hội Đảng VI, Đảng ta đã xác định “Chuyển đổi mô hình kinh tế chỉ huy mang nặng tính bảo thủ trì trệ sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ”. Hiện nay nền kinh tế nước ta bao gồm 6 thành phần kinh...

  doc41p buiduongson3 08-05-2010 356 201   Download

 • Kinh tế thị trường là gì? What is a Market Economy? -1- Kinh tế thị trường là gì? What is a Market Economy? Michael Watts Giới thiệu .............................................................................................. ….5 Introduction …………………………………… Kinh tế chỉ huy và kinh tế thị trường ..............................................…...7 Command and Market Economies Người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường ................................

  pdf45p meoheo5 30-04-2011 671 164   Download

 • Trong lịch sử phát triển nền kinh tế của các nước XHCN trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, chúng ta chỉ thấy một mô hình kinh tế thuần nhất đó là mô hình kinh tế chỉ huy tập trung bao cấp. Có thể nói đây là một mô hình kinh tế kém năng động và khó thích nghi với sự phất triển chung của kinh tế thế giới, chính vì vậy mà một số các quốc gia và cả nước ta khi áp dụng mô hình này đã gặp phải những khó khăn không nhỏ....

  doc23p buiduongson3 08-05-2010 184 115   Download

 • Ấn phẩm này của Michael Watts và Robert M. Dunn được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1992, nhằm giúp các nước Đông Âu chuyển đổi từ nền kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường. Ấn phẩm được xuất bản với sự cộng tác của Liên Ủy ban Giáo dục Kinh tế và Ủy ban Cố vấn Kinh tế của Tổng thống. Michael Watts là Giám đốc Trung tâm Giáo dục Kinh tế và là Giáo sư Kinh tế tại Đại học Purdue ở Tây Lafayette, bang Indiana. Ông còn là Cộng tác viên biên tập của...

  pdf10p cucai_trang 03-06-2010 547 62   Download

 • Cuộc chuyển đổi nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường đòi hỏi không chỉ cải cách kinh tế mà cả cải cách chính trị. Cũng vì thế mà cải cách chính sách Nhà nước trở thành vấn đề cấp thiết ở tất cả các nước đang thực hiện sự chuyển đổi thể chế kinh tế.

  doc7p codomuondoi 03-04-2010 190 57   Download

 • Chính sách Đổi Mới từ những năm sau 1986 đã đưa Việt Nam hội nhập với cộng đồng thế giới. Một thành quả mang tính cách chiến lược của nó là Việt Nam được tổ chức ASEAN chấp nhận như một thành viên.

  pdf28p lehuyen002 27-06-2011 127 46   Download

 • Người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường và kinh tế chỉ huy phải đưa ra nhiều loại quyết định giống nhau: họ mua thực phẩm, quần áo, nhà cửa, phương tiện đi lại và giải trí trong giới hạn khả năng tài chính của mình, và họ mong muốn có khả năng mua nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, người tiêu dùng có vai trò quan trọng hơn trong cơ chế hoạt động tổng quát của nền kinh tế thị trường so với vai trò của họ trong nền kinh tế chỉ huy. ...

  pdf8p meomayhamchoi 27-06-2011 107 24   Download

 • Xuyên suốt tiến trình lịch sử, mọi xã hội đều phải đối mặt với một vấn đề kinh tế cơ bản là việc quyết định phải sản xuất cái gì và cho ai trong một thế giới mà các nguồn tài nguyên bị hạn chế. Trong thế kỷ 20, nhìn chung có hai cơ chế kinh tế đối chọi nhau đã mang những kết quả rất khác nhau, đó là: nền kinh tế chỉ huy được định hướng từ chính phủ trung ương và nền kinh tế thị trường được dựa trên doanh nghiệp tư nhân. Vào buổi bình...

  pdf7p meomayhamchoi 27-06-2011 55 23   Download

 • Ở hai nền kinh tế thị trường và kinh tế chỉ huy mà có mức độ công nghiệp hóa như nhau thì dòng người lao động trong bất kỳ ngày làm việc nào cũng rất giống nhau. Nhưng một lần nữa, lại có những sự khác biệt ẩn chứa sau cơ chế hoạt động của hai nền kinh tế này và chúng có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với sự giống nhau bên ngoài. Lựa chọn Lấy ví dụ về gia đình đã nói ở trên đi đến siêu thị và mua cam - cùng với một số...

  pdf11p cucai_trang 03-06-2010 105 20   Download

 • Chính phủ quyết định bởi một kế hoạch trung ương? nền kinh tế chỉ huy và thị trường không có vai trò? Thị trường quyết định bởi tương tác cung – cầu. Đó hoàn toàn là nền kinh tế thị trường tự do và chính phủ không có vai trò gì cả.

  ppt22p tuanhoangbank123 28-06-2013 32 5   Download

 • Bài giảng chương 0 trình bày những nội dung nhập môn về kinh tế học. Thông qua chương này người học có thể biết được sản xuất là gì, các yếu tố sản xuất, trao đổi là gì, tiêu dùng là gì,...; biết được thế nào là đường giới hạn khả năng sản xuất;...và một số vấn đề kinh tế cơ bản khác.

  ppt25p youcanletgo_03 13-01-2016 26 2   Download

 • Mức ô nhiễm tối ưu; các phương pháp kiểm soát ô nhiễm; phát thải SO2 1990-2006; giá trị bình quân hàng năm về thành phần sulfat ướt, 1989-1991 và 2004-2006; thuế nhiên liệu của OECD 2008;... là những nội dung chính mà "Bài giảng 10: Động cơ khuyến khích kinh tế so với chỉ huy và kiểm soát".

  pdf5p hera_01 15-04-2016 18 1   Download

 • Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội nêu ra những nội dung: số tuyệt đối là chỉ tiêu biểu hiện qui mô, khối lượng của hiện tượng kinh tế – xã hội trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể. Số tuyệt đối có thể biểu hiện số đơn vị của tổng thể hay bộ phận: Số nhân khẩu, số công nhân, số học sinh, số xí nghiệp.

  pdf66p ten_12 07-02-2014 46 10   Download

 • Chương 6 Chỉ số trình bày các lý luận xung quang chỉ số. Chỉ số trong thống kê là phương pháp biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ nào đó của một hiện tượng kinh tế. Biểu hiện biến động của hiện tượng qua thời gian các chỉ số loại này gọi là chỉ số phát triển.

  pdf21p ten_12 07-02-2014 43 8   Download

 • Bài viết Sau 30 năm đổi mới cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực chỉ ra được những chuyển biến tích chực của cơ cấu kinh tế, bên cạnh đó cũng nêu lên được những điểm hạn chế của nó. Điều này đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp để đổi mới cơ cấu kinh tế phát huy tính tính cực, giảm thiểu mặt hạn chế.

  pdf2p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 10 3   Download

 • Kinh tế trang trại ở nước ta đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ phát triển mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Có thể nói việc thực hiện chỉ thị 100 của Ban Bí thư TW Đảng (Khoá 4), Nghị quyết 10 - NQ/TW của Bộ Chính trị (Tháng 4/1988) về phát huy vai trò tự chủ của kinh tế hộ nông dân đã đặt nền móng cho sự ra đời của kinh tế trang trại với những thành tựu của công cuộc đổi mới, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc, nhiều hộ nông dân...

  doc43p ngochanh 03-08-2009 3614 694   Download

Đồng bộ tài khoản