Kinh tế công cộng

Tham khảo và download 20 Kinh tế công cộng chọn lọc sau:
 • Trong quá trình thực hiện đổi mới cơ chế kinh tế, thành tựu tăng.kinh tế đối ngoại của một quốc gia là 1 bộ phận của kinh tế quốc tế, là tổng thể các quan hệ kinh tế, khoa học, kỹ thuật công nghệ của một quốc gia nhất định với các quốc gia khác còn...

  ppt87p danghuytru 31-10-2010 380 223   Download

 • Giáo trình về Kinh tế công cộng tập 1 trình bày về những vấn đề công cộng.

  pdf381p paradise_12 07-01-2013 141 76   Download

 • Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội …

  ppt124p ngthisau 01-05-2011 297 112   Download

 • Tham khảo bài viết 'các câu hỏi và đáp án bộ môn kinh tế công cộng', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc14p darkmagic2911 07-04-2011 1425 502   Download

 • 1. Nền kinh tế thị trường luôn hoạt động một cách hoàn hảo, không cần phải có sự can thiệp của chính phủ. 2. Vai trò kinh tế của chính phủ chỉ được thể hiện bằng chính sách kinh tế vĩ mô. 3. Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng tối đa của nền kinh tế 4. Chu kỳ kinh tế là hiện tượng sản lượng tiềm năng dao động lên xuống một cách đều đặn theo thời gian.

  doc5p vnn1989 22-12-2009 2444 753   Download

 • Tài liệu tham khảo cho các bạn học chuyên ngành. CP là một tổ chức được thiết lập để thực thi những quyền lực nhất định, điều tiết hành vi của các cá nhân sống trong xã hội nhằm phục vụ cho lợi ích chung của xã hội đó và tài trợ cho việc cung cấp những hàng hóa, …

  ppt235p winter1989 29-04-2010 102 33   Download

 • Tài liệu tham khảo môn kinh tế công cộng...

  doc4p hoatrankhql 16-06-2011 1062 423   Download

 • Lý do cơ bản là rào cản chống xâm nhập thị trường (barriers to entry.) một hãng độc quyền tồn tại là khi các hãng khác cảm thấy không có lợi nhuận khi tham gia thị trường hoặc không thể xâm nhập thị trường.

  pdf7p pinguin_716 29-07-2011 227 103   Download

 • Ngoại ứng - Externalities xuất hiện khi hành động của người này làm cho tình trạng của người khác trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ hơn mà người làm hành động đó không phải bồi thường hoặc thu lợi nhuận. Đây là một dạng thất bại của thị trường, chính phủ cần có các biện pháp can thiệp phù hợp để làm gia tăng phúc lợi, giảm bớt thiệt hại.

  pdf11p pinguin_716 29-07-2011 494 174   Download

 • Giá sàn là mức giá tối thiểu được trao đổi trên thị trường...

  pdf9p pinguin_716 29-07-2011 180 99   Download

 • Một số thị trường họat động không hiệu quả do hàng hóa có liên quan lại mang tính cộng cộng. Ví dụ: dịch vụ thu gom rác thải, dịch vụ chăm sóc người nghèo, dịch vụ quốc phòng… Phần này sẽ nghiên cứu vai trò của Chính phủ trong việc cung cấp HHCC và chỉ ra việc khu vực tư nhân hạn chế cung cấp loại hàng hóa này.

  pdf9p pinguin_716 29-07-2011 283 96   Download

 • Tài liệu tham khảo về Câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế cộng cộng...

  doc6p nptung88 07-07-2011 243 126   Download

 • Câu 1: Nền kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế có sự điều tiết của cả 2 bàn tay vô hình của thị trường và hữu hình của chính phủ, nhưng bàn tay của chính phủ mạnh hơn.

  doc14p oobye123456 05-08-2012 309 113   Download

 • Quá trình phát triển nhận thức về vai trò của Chính Phủ Lý thuyết Bàn tay vô hình của Adam Smith nền KTTT thuần túy Quan điểm của Karl Marx, Angel, Lenin nền KT kế hoạch hóa tập trung Cải cách kinh tế (trong đó có VN)nền KT hỗn hợp Sự thay đổi vai trò CP trong thực tiễn phát triển của thế kỷ 20

  ppt235p daotiendung92 11-08-2012 106 34   Download

 • Tài liệu tham khảo Bài thảo luận nhóm môn kinh tế công cộng

  ppt13p ht_hvnh 17-11-2010 263 73   Download

 • Tính đến tháng 10 năm 2009, toàn quốc đã có 223 KCN được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, 171 KCN đã đi vào hoạt động, với tổng diện tích đất 57.264 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình khoảng 46%. Các KCN đã có nhiều đóng góp quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân.

  doc32p lovegjp4ever 11-07-2011 280 137   Download

 • Kinh tế công cộng là môn khoa học kinh tế nghiên cứu và phân tích sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế thị trường.

  pdf8p pinguin_716 29-07-2011 516 196   Download

 • 1. Nền kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế có sự điều tiết của cả 2 bàn tay vô hình của thị trường và hữu hình của chính phủ, nhưng bàn tay của chính phủ mạnh hơn. + Sai vì sự điều tiết của chính phủ trong các nền kinh tế khác nhau sẽ khác nhau, mức độ điều tiết khác nhau. 2.

  doc6p thuybingo 11-05-2010 1056 364   Download

 • Tài liệu tham khảo bài thảo luận nhóm môn kinh tế công cộng Đề bài: Hãy vận dụng lý luận về ngoại ứng để phân tích tổn thất phúc lợi xã hội do VEDAN gây ra và đưa ra giải pháp can thiệp của chính phủ nhằm ...

  doc16p ht_hvnh 17-11-2010 460 187   Download

 • Nghiên cứu hành vi của chính phủ khi can thiệp vào nền kinh tế. Qúa trình nhận thức về vai trò của chính phủ: trường phái cổ điển, tân cổ điển là nền kinh tế thị trường thuần túy.Kinh tế học công cộng là một chuyên ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về các hoạt động kinh tế của khu vực công cộng (hay khu vực nhà nước) cả ở tầm quốc gia lẫn địa phương.

  ppt56p huongti2704 02-05-2011 161 45   Download

Đồng bộ tài khoản