Kinh tế học phát triển

Xem 1-20 trên 11786 kết quả Kinh tế học phát triển
 • Tiểu luận môn học Kinh tế học phát triển với đề tài "Nợ nước ngoài và xử lý nợ nước ngoài ở Việt Nam" giúp nghiên cứu tổng quan về nợ nước ngoài, thực trạng nợ nước ngoài của các nước đang phát triển và Việt Nam nói riêng, đưa ra một số bài học kinh nghiệm và biện pháp khắc phục khủng hoảng nợ nước ngoài của các nước.

  pdf21p dungvantianhanh 07-06-2014 178 67   Download

 • Trong hơn 20 năm đổi mới của Việt Nam vừa qua đã và đang có khá nhiều các khái niệm của lý thuyết kinh tế học phát triển được vận dụng vào thực tiễn nước ta. Tuy nhiên, trên thực tế cũng như trong nhận thức của chúng ta chưa hẳn đã có sự thống nhất về nội hàm khoa học và cơ sở thực tiễn của các khái niệm đó. Bài viết này sẽ góp phần trao đổi thêm với bạn đọc những thông tin cơ bản về một số khái niệm đó và thực tiễn vận dụng...

  pdf8p dontetvui 20-01-2013 115 24   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Kinh tế học phát triển - Những vấn đề đại cương (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tăng trưởng và bất bình đẳng, tài chính bên ngoài và phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf294p doinhugiobay_03 24-11-2015 51 24   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế học phát triển - Những vấn đề đại cương (sách tham khảo)", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung phần 3 - Trung quốc và các quốc gia đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf138p doinhugiobay_03 24-11-2015 56 24   Download

 • Phần 1 cuốn sách tham khảo "Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các trường phái và quan điểm lý thuyết chính của kinh tế học phát triển, công nghiệp hóa phát huy lợi thế so sánh động - Mô hình mới kết hợp tăng trưởng nhanh với phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf202p doinhugiobay_03 24-11-2015 39 24   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế", phần 2 trình bày các nội dung: Cải cách, đổi mới kinh tế thị trường - Những vấn đề cốt yếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf236p doinhugiobay_03 24-11-2015 31 20   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 3: Các mô hình tăng trưởng kinh tế" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm mô hình tăng trưởng kinh tế, một số mô hình tăng trưởng kinh tế điển hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt44p doinhugiobay_06 14-12-2015 59 13   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 3: Các mô hình tăng trưởng kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức:  Khái niệm mô hình kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế (mô hình Cổ điển, mô hình của K. Marx, mô hình Tân Cổ điển, mô hình trường phái Keynes, lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt74p doinhugiobay_06 14-12-2015 34 10   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 4: Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, tính quy luật của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, một số mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt61p doinhugiobay_06 14-12-2015 54 7   Download

 • Kinh tế phát triển - Bài 1: Những vấn đề cơ bản của kinh tế học phát triển cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm tăng trưởng và phát triển kinh tế, các thước đo tăng trưởng và phát triển kinh tế, đối tượng nghiên cứu và những nội dung cơ bản của Kinh tế học phát triển, những đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng, phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển.

  pdf14p cuongkd559 30-06-2015 28 5   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 1: Các nước đang phát triển và sự cần thiết lựa chọn con đường phát triển" cung cấp cho người học các kiến thức: Cuộc sống của một số dân số trên thế giới và thực trạng phân phối thu nhập trên toàn cầu, phân loại các nước trên Thế giới, môn kinh tế học phát triển, sự hình thành các nước đang phát triển, đặc điểm của các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt43p doinhugiobay_06 14-12-2015 34 5   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 2: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản và chỉ tiêu đánh giá sự tăng trưởng và phát triển, khung lý thuyết phân tích về sự phát triển ở các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt38p doinhugiobay_06 14-12-2015 36 4   Download

 • Câu hỏi ôn tập Kinh tế học phát triển giới thiệu đến các bạn những câu hỏi ôn tập như: Trình bày các khái niệm căn bản về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, phát triển bền vững. Cho một ví dụ về phát triển bền vững và một ví dụ về phát triển không bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; cho biết tăng trưởng kinh tế (economic growth) là gì? Phân biệt tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế; cách đo lường tăng trưởng kinh tế,...

  doc16p duyha89 28-10-2016 21 4   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 5: Phúc lợi cho con người  và phát triển kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: TTKT và mức độ đáp ứng phúc lợi cho con người, vấn đề phát triển con người, bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, bất bình đẳng giới, nghèo khổ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt53p doinhugiobay_06 14-12-2015 27 3   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 1: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế" cung cấp cho người hoc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các chỉ số đánh giá tăng trưởng và phát triển, khung lý thuyết cho việc phân tích và thúc đẩy tăng trưởng và phát triển tại các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt35p doinhugiobay_06 14-12-2015 22 3   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 1: Giới thiệu về kinh tế học phát triển và các nước đang phát triển" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về môn học kinh tế phát triển, giới thiệu về các nước đang phát triển". Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt51p doinhugiobay_06 14-12-2015 18 2   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 4: Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, tính quy luật của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, một số mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt85p doinhugiobay_06 14-12-2015 19 1   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 5: Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Phát triển con người - Mục tiêu cuối cùng của tăng trưởng và phát triển kinh tế, các lý thuyết và mô hình về bất bình đẳng, bất bình đẳng giữa các nước và trong từng nước - Bất bình đẳng giới, vấn đề nghèo đói ở các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt56p doinhugiobay_06 14-12-2015 28 1   Download

 • Kinh tế học phát triển là một chuyên ngành của kinh tế học ứng dụng đi tìm các phương thức để đưa một nền kinh tế kém phát triển thành một nền kinh tế thịnh vượng, nghiên cứu các đặc trưng kinh tế xã hội điển hình của một nền kinh tế kém phát triển từ quan điểm về nỗ lực của các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng 2: Kinh tế vĩ mô và kinh tế học phát triển".

  pdf6p codon_10 05-04-2016 15 1   Download

 • Trong hơn 20 năm đổi mới của Việt Nam vừa qua đã và đang có khá nhiều các khái niệm của lý thuyết kinh tế học phát triển được vận dụng vào thực tiễn nước ta. Tuy nhiên, trên thực tế cũng như trong nhận thức của chúng ta chưa hẳn đã có sự thống nhất về nội hàm khoa học và cơ sở thực tiễn của các khái niệm đó. Bài viết này sẽ góp phần trao đổi thêm với bạn đọc những thông tin cơ bản về một số khái niệm đó và thực tiễn vận dụng...

  pdf6p xedapcam 05-05-2010 336 127   Download

Đồng bộ tài khoản