» 

Kinh Tế Môi Trường

 • Giáo trình Kinh tế môi trường - PGS.TS Hoàng Xuân Cơ

  Giáo trình Kinh tế môi trường nội dung được trình bày trong 7 chương, gồm 2 phần chính: Phần nguyên lý chung về kinh tế bao gồm ba chương đầu, cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về kinh tế, đặc biệt là kinh tế vi mô. Chương II tập trung nghiên cứu ô nhiễm môi trường dưới góc độ kinh tế và các hướng tiếp cận. Chương III trình bày hướng sử dụng tài nguyên tối ưu theo quan điểm...

  pdf 247p leducanh1810 18-01-2010 2138 1312

 • Bài tập kinh tế môi trường

  Câu hỏi 1: Trình bầy đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế môi trường. Câu hỏi 2: Trình bầy các khái niệm: môi trường, môi trường sống, môi trường sống của con người và hệ sinh thái. Giữa các khái niệm đó có gì giống nhau, khác nhau? Câu hỏi 3: Trình bầy những đặc trưng cơ bản của hệ thống môi trường và các cách phân loại môi trường. Câu hỏi 4: Trình...

  doc 25p titi4648 13-04-2011 2418 826

 • Câu hỏi ôn tập môn Kinh tế môi trường

  Câu hỏi 1: Trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế môi trường. Câu hỏi 2: Trình bày các khái niệm: môi trường, môi trường sống, môi trường sống của con người và hệ sinh thái. Giữa các khái niệm đó có gì giống nhau, khác nhau?

  doc 31p cvbn123 15-10-2011 1500 660

 • Bài giảng 1 - Kinh tế môi trường là gì

  Tài liệu tham khảo về kinh tế môi trường. A/ Kinh tế môi trường là gì? B/ Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường C/ Vai trò của các động cơ khuyến khích và quyền sở hữu trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường.

  ppt 0p haphuong138 08-01-2010 588 245

 • KINH TÊ MÔI TRƯỜNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẢ LỜI

  Tham khảo tài liệu 'kinh tê môi trường câu hỏi và bài tập trả lời', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 56p thanhdaoktnlk10 07-03-2013 412 168

 • Giáo trình kinh tế chất thải - Phần 1 Đại cương về kinh tế học và kinh tế môi trường - Chương 2

  Tài liệu tham khảo Giáo trình kinh tế chất thải gồm 3 phần - Phần 1 Đại cương về kinh tế học và kinh tế môi trường - Chương 2 Đại cương về kinh tế môi trường

  pdf 27p vitconhaman 05-08-2011 159 63

 • Giáo trình Kinh tế môi trường - PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ

  Giáo trình Kinh tế môi trường nội dung được trình bày trong 7 chương, gồm 2 phần chính: Phần nguyên lý chung về kinh tế bao gồm ba chương đầu, cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về kinh tế, đặc biệt là kinh tế vi mô. Chương II tập trung nghiên cứu ô nhiễm môi trường dưới góc độ kinh tế và các hướng tiếp cận. Chương III trình bày hướng sử dụng tài nguyên tối ưu theo quan điểm...

  pdf 248p peheo_3 21-08-2012 103 55

 • Giáo trình kinh tế chất thải - Phần 1 Đại cương về kinh tế học và kinh tế môi trường - Chương 1

  Tài liệu tham khảo Giáo trình kinh tế chất thải gồm 3 phần - Phần 1 Đại cương về kinh tế học và kinh tế môi trường - Chương 1 Đại cương về kinh tế học

  pdf 22p vitconhaman 05-08-2011 113 46

 • Bài giảng: Kinh tế môi trường là gì

  Kinh tế môi trường - một nhánh của kinh tế học - nghiên cứu các vấn đề môi trường theo quan điểm và phương pháp phân tích của kinh tế học, tập trung vào các nội dung: - Ứng dụng công cụ kinh tế để nghiên cứu các nguồn tài nguyên môi trường được phát triển và quản lý như thế nào (phân bổ các nguồn tài nguyên khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh)

  ppt 10p dungdiem 21-02-2013 85 33

 • Kinh tế môi trường - Ths: Nguyễn Thị Mai Linh

  Tham khảo sách 'kinh tế môi trường - ths: nguyễn thị mai linh', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p thiuyen13 16-09-2011 84 32

 • Tài liệu giảng dạy: Kinh tế môi trường

  "Kinh tế môi trường là công cụ kinh tế được sử dụng để nghiên cứu môi trường và điều đó cũng có nghĩa là trong tính toán kinh tế phải xét đến các vấn đề môi trường".Các vấn đề này nằm giữa kinh tế và các hệ tư nhiên nên rất phức tạp, …

  pdf 69p mylan23 16-04-2013 89 27

 • Câu hỏi kinh tế môi trường

  kinh tế môi trường là một môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ tương tác phù thuộc và quy định lẫn nhau nhàm đảm bào cho môi trường phát triển ổn định.

  pdf 31p beembank123 20-06-2013 40 9

 • Bài giảng kinh tế môi trường: Giới thiệu kinh tế học môi trường - Phùng Thanh Bình

  Kinh tế môi trường - một nhánh của kinh tế học – nghiên cứu các vấn đề môi trường theo quan điểm và phương pháp phân tích của kinh tế học, tập trung vào các nội dung sau: Ứng dụng công cụ kinh tế để nghiên cứu các nguồn tài nguyên môi trường được phát triển và quản lý như thế nào.....

  pdf 15p linhlan1903 06-11-2013 37 7

 • Kinh tế tài nguyên và môi trường (PGS Bùi Xuân Hồi) - Chương 4 Kinh tế môi trường các nền tảng cơ bản

  Chương 4 Kinh tế môi trường các nền tảng cơ bản trình bày về nhập môn kinh tế môi trường, ngoại ứng và thất bại của thị trường, chi phí ô nhiễm và giải pháp thuế Pigou, tối ưu tổng thể và giải pháp thương lượng ô nhiễm Coase .

  pdf 49p five_12 18-03-2014 14 5

 • Tiểu luận Kinh tế môi trường - ĐH Tôn Đức Thắng

  Tiểu luận Kinh tế môi trường gồm bài tập 2 phần lý thuyết Kinh tế môi trường và bài tập Kinh tế môi trường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

  doc 11p nguyenquangminh1612 19-04-2014 27 4

 • Chuyên đề: Kinh tế môi trường ứng dụng - TS Trương Thành Nam

  Kinh tế môi trường của TS Trương Thành Nam giúp sinh viên nắm rõ kiến thức về kinh tế môi trường ứng dụng.Kinh tế môi trường là một lĩnh vực nghiên cứu có tính liên ngành, được hình thành và phát triển trên cơ sở nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ hữu cơ giữa môi trường và phát triển .

  doc 25p ngoccuongbeo 07-01-2014 20 4

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3

  Chương 3 Phân tích chi phí lợi ích (CBA) thuộc bài giảng kinh tế môi trường, trong chương học này trình bày các nội dung cần nghiên cứu sau: khái niệm CBA (Cost Benefit Analysis), các bước phân tích lợi ích chi phí, một số vấn đề trong phân tích chi phí lợi ích.

  pdf 22p kevinle124 04-06-2014 12 3

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2

  Chương 2 Kinh tế học chất lượng môi trường thuộc bài giảng kinh tế môi trường, trong chương học này trình bày kiến thức cần nghiên cứu thông qua các nội dung sau: kinh tế học cơ bản về môi trường, ngoại ứng và ô nhiễm môi trường, các giải pháp của thị trường đối với ô nhiễm, các giải pháp của Nhà nước đối với ô nhiễm.

  pdf 51p kevinle124 04-06-2014 11 3

 • Tiểu luận Kinh tế môi trường - Bài tập Kỹ năng 3 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Tiểu luận Kinh tế môi trường - Bài tập Kỹ năng 3 gồm bài tập lý thuyết và thực hành Kinh tế môi trường. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Cơ khí - chế tạo máy.

  doc 14p nguyenquangminh1612 19-04-2014 12 3

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4

  Chương 4 Đánh giá kinh tế các tác động môi trường thuộc bài giảng kinh tế môi trường, cùng tìm hiểu chương học này thông qua các nội dung cần nghiên cứu sau: khái niệm đánh giá kinh tế các tác động môi trường, tổng giá trị kinh tế, các bước thực hiện đánh giá kinh tế tác động môi trường, phương pháp đánh giá kinh tế tác động môi trường.

  pdf 41p kevinle124 04-06-2014 9 3

 • + Xem thêm 12139 Kinh Tế Môi Trường khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản