Kinh tế Mỹ

Xem 1-20 trên 2572 kết quả Kinh tế Mỹ
 • Tham khảo tài liệu 'khái quát về nền kinh tế mỹ', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf244p 124357689 14-06-2012 282 125   Download

 • Tóm tắt về NỀN KINH TẾ MỸ -1- -2- Cảng Baltimo, giống như các hải cảng chính khác tại bờ Đông, bờ Tây và bờ Vịnh, đã chứng tỏ vai trò ngày càng lớn của thương mại đối với nền kinh tế Mỹ. (© AP Images/Roberto Borea) -3- Một câu nói cách ngôn của các nhà kinh tế học là: “Khi nước Mỹ hắt xì hơi, thì cả thế giới đều bị cảm lạnh”.

  pdf44p meoheo5 30-04-2011 223 90   Download

 • Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế Mỹ còn được mở rộng ra ngoài phạm vi các hoạt động của một nhà điều tiết trong các ngành công nghiệp riêng biệt. Chính phủ cũng quản lý nhịp độ chung của hoạt động kinh tế, tìm cách duy trì tuyển dụng nhân lực ở mức cao và ổn định giá cả. Chính phủ có hai công cụ cơ bản nhằm đạt được những mục tiêu trên: chính sách tài khóa thông qua việc xác định mức thuế và chi tiêu thích hợp; và chính sách tiền tệ thông...

  pdf23p meomayhamchoi 27-06-2011 195 76   Download

 • Cảng Baltimo, giống như các hải cảng chính khác tại bờ Đông, bờ Tây và bờ Vịnh, đã chứng tỏ vai trò ngày càng lớn của thương mại đối với nền kinh tế Mỹ. (© AP Images/Roberto Borea) -3- Một câu nói cách ngôn của các nhà kinh tế học là: “Khi nước Mỹ hắt xì hơi, thì cả thế giới đều bị cảm lạnh”.

  pdf44p muaythai2 25-10-2011 130 48   Download

 • Nền kinh tế Mỹ hiện đại có nguồn gốc từ cuộc tìm kiếm lợi ích kinh tế của những người định cư châu Âu vào thế kỷ XVI, XVII và XVIII. Sau đó, Tân thế giới đã phát triển từ một nền kinh tế thuộc địa có ít thành công thành một nền kinh tế trang trại nhỏ độc lập, và cuối cùng là một nền kinh tế công nghiệp liên hợp cao. Trong quá trình tiến hóa này, Hoa Kỳ đã xây dựng nhiều hơn bao giờ hết các thể chế phức tạp để phù hợp với sự...

  pdf31p meomayhamchoi 27-06-2011 108 40   Download

 • Tổng quan về văn hóa kinh doanh. Tìm hiểu về văn hóa kinh doanh của Mỹ và vai trò của văn hóa kinh doanh trong mối quan hệ kinh tế Mỹ - Việt. Giải pháp tăng cường mối quan hệ kinh tế Mỹ - Việt thông quan nền văn hóa kinh doanh.

  pdf96p seven_12 11-03-2014 57 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khái quát về nền kinh tế mỹ - chương 1: tính liên tục và thay đổi', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p meomayhamchoi 27-06-2011 68 22   Download

 • Christopher Conte, nguyên biên tập viên và phóng viên của Wall Street Journal Albert R. Karr, nguyên phóng viên của Wall Street Journal Lời kết: PHÍA SAU KINH TẾ HỌC Như các chương khác nhau của cuốn sách này đã giải thích, lao động, nông nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ, các tập đoàn lớn, các thị trường tài chính, Hệ thống dự trữ quốc gia, và chính phủ tất cả tác động qua lại lẫn nhau theo những cách thức phức tạp để tạo ra sự vận hành của hệ thống kinh tế Mỹ.

  pdf4p meomayhamchoi 27-06-2011 60 16   Download

 • Christopher Conte, nguyên biên tập viên và phóng viên của Wall Street Journal Albert R. Karr, nguyên phóng viên của Wall Street Journal CHÚ GIẢI CÁC THUẬT NGỮ KINH TẾ Agribusiness. Kinh doanh nông nghiệp - Một thuật ngữ phản ánh tính chất tập đoàn lớn của rất nhiều doanh nghiệp trang trại trong nền kinh tế Mỹ hiện đại. American Stock Exchange.

  pdf16p meomayhamchoi 27-06-2011 55 16   Download

 • Lực lượng lao động Mỹ đã thay đổi sâu sắc trong suốt quá trình tiến hóa của dân tộc từ một xã hội thuần nông trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại. Cho đến tận cuối thế kỷ XIX, Hoa Kỳ vẫn còn là một quốc gia chủ yếu làm nông nghiệp. Người lao động không có tay nghề kiếm ăn vất vả trong buổi ban đầu của nền kinh tế Mỹ, chỉ nhận được một nửa tiền công so với thợ lành nghề, thợ thủ công và thợ cơ khí. ...

  pdf28p meomayhamchoi 27-06-2011 54 15   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chiến lược và quan hệ kinh tế Mỹ - EU - Nhật Bản thế kỷ XXI", phần 2 giới thiệu các nội dung: Quan hệ thương mại giữa Mỹ - Nhật Bản - Tây Âu, quan hệ giữa ba trung tâm tài chính tiền tệ Mỹ - Nhật Bản - Tây Âu, quan hệ giữa Mỹ - Nhật Bản - Tâu Âu về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf222p doinhugiobay_05 01-12-2015 40 9   Download

 • Phần 1 cuốn sách tham khảo "Chính sách kinh tế Mỹ dưới thời Bill Clinton (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các nội dung: Những vấn đề kinh tế phức tạp của nước Mỹ đầu những năm 1990, những quan điểm giải quyết các vấn đề kinh tế đầu những năm 1990, chính sách điều chỉnh cơ cấu kinh tế Mỹ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf154p doinhugiobay_05 01-12-2015 29 9   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Chiến lược và quan hệ kinh tế Mỹ - EU - Nhật Bản thế kỷ XXI" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đặc điểm hình thành và phát triển ba trung tâm kinh tế tư bản lớn - Mỹ - Liên minh châu Âu - Nhật Bản, chiến lược toàn cầu mới của Mỹ, chiến lược tăng cường sức mạnh liên kết của Liên minh châu Âu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf270p doinhugiobay_05 01-12-2015 33 7   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ từ thập kỷ 70 của thể kỷ trước đến nay (sách chuyên khảo)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ sau năm 2000, tác động của cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf238p doinhugiobay_04 26-11-2015 28 5   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách tham khảo "Chính sách kinh tế Mỹ dưới thời Bill Clinton", phần 2 giới thiệu các nội dung: Chính sách thương mại, chính sách phát triển nguồn nhân lực, chính sách phát triển cơ sở hạ tầng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf130p doinhugiobay_05 01-12-2015 22 4   Download

 • Phần 1 cuốn sách chuyên khảo "Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ từ thập kỷ 70 của thể kỷ trước đến nay (sách chuyên khảo)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ trước năm 2000, cấu trúc lại nền kinh tế Mỹ sau năm 2000. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf139p doinhugiobay_04 26-11-2015 12 3   Download

 • Các chính sách ngoại thương và kinh tế toàn cầu của Mỹ đã đổi hướng mạnh mẽ trong hơn hai thế kỷ từ khi Mỹ trở thành một quốc gia. Trong buổi đầu của lịch sử dân tộc, chính phủ và doanh nghiệp tập trung hầu hết vào phát triển nền kinh tế trong nước mặc cho những diễn biến xảy ra ở nước ngoài.

  pdf27p meomayhamchoi 27-06-2011 137 55   Download

 • Tác giả viết bài phân tích này dựa vào hiểu biết về ngành thống kê kinh tế qua kinh nghiệm làm việc với tư cách thành viên của Ủy ban soạn thảo SNA1993 và SNA2008 gồm Liên Hiệp Quốc, IMF, World Bank, OECD và EU. Hệ thống tài khoản quốc gia SNA là chuẩn mực quốc tế về thống kê kinh tế trong đó có chuẩn mực thống kê tài chính.

  pdf62p jiusin9x 19-03-2013 104 40   Download

 • Trong mỗi hệ thống kinh tế, các doanh nhân và nhà quản lý đều sử dụng những nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động và công nghệ để sản xuất cũng như phân phối hàng hóa và dịch vụ. Nhưng phương thức tổ chức và sử dụng các nhân tố khác nhau đó lại phản ánh những ý tưởng chính trị của mỗi quốc gia và nền văn hóa của nó. Nước Mỹ thường được mô tả là một nền kinh tế “tư bản”, một khái niệm do Các Mác - nhà kinh tế và lý thuyết xã hội...

  pdf22p meomayhamchoi 27-06-2011 97 28   Download

 • Vào những ngày đầu tiên của quốc gia này, hoạt động nông nghiệp đã giữ một vị trí chủ yếu trong nền kinh tế và văn hóa Hoa Kỳ. Tất nhiên, nông dân có một vai trò quan trọng trong bất cứ xã hội nào vì họ nuôi sống mọi người. Nhưng hoạt động nông nghiệp được đánh giá đặc biệt ở nước Mỹ.

  pdf18p meomayhamchoi 27-06-2011 89 25   Download

Đồng bộ tài khoản