Kinh tế thế giớii

Xem 1-9 trên 9 kết quả Kinh tế thế giớii
 • Cùng võìi vôń đầu tư trưc̣ tiêṕ (FDI), doǹ g vôń ðâÌu tý giań tiêṕ nýõìc ngoaì (FPI) ðang ðoń g vai trò ngaỳ caǹ g quan troṇ g ðôìi võìi nêǹ kinh tê ́ thế giõìi noí chung va ̀ nêǹ kinh tế Việt Nam noí riêng. Sự tham gia của các nha ̀ đâù tư nước ngoài vào thi ̣ trươǹ g 1 ch ng khoan có ý nghĩa quan tr ng c c p vĩ mô và vi mô. Đ i v i m t n n kinứ ́ ọ ở ả ấ ố ớ ộ ề h tế, FPI là nguồn...

  doc15p sunflower1509 17-01-2013 156 47   Download

 • Việt Nam trở thành một trong những nước thành công nhất trong công tác giảm nghèo. Từ giữa những năm 80 đến cuối những năm 90, tỷ lệ phần trăm những người nghèo đã giảm từ 70% xuống khoảng 1/3. Theo nghiên cứu đáng tin cậy về tình trạng nghèo đói thì “hầu như không một nước nào khác trên thế giới giảm nghèo nhanh bằng trong một thời gian ngắn như vậy” (Ngoại trừ Trung Quốc và Indonesia trong những năm 80) (Báo cáo phát triển Việt Nam 2000, "Attacking poverty" 1999)...

  pdf100p trungtri 27-07-2009 490 164   Download

 • Kiến thức: - Hiểu được quá trình hình thành và phát triển, mục tiêu và thể chế của EU. - Chứng minh được EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới. 2. Kĩ năng: - Phân tích sơ đồ, lược đồ, bảng số liệu trong SGK để thấy được thời gian gia nhập, vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới.

  pdf8p chenxanh 16-09-2011 79 16   Download

 • Thế chiến thứ nhì tại Ả Rập 3 Roosevelt hoan hỉ tuyên bố: “Kỷ nguyên thực dân đã hạ màn. Thời của các đế quốc chính trị đã cáo chung. Một cái lợi không ai chối cãi được của chiến tranh này đã đập chết các đế quốc đó”.

  pdf6p caott6 27-05-2011 29 4   Download

 • LỊCH SỬ PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI 2 III. Tình hình kinh tế xã hội và bộ máy nhà nước. 1. Các ngành kinh tế a. Công cụ sản xuất: Thời Cổ vương quốc chỉ mới biết dùng đồng đỏ. Thời Trung vương quốc đã dùng đồng pha thiếc nhưng tỉ lệ thiếc qúa cao nên chưa gọi là đồng thau, đồng thời đồng đỏ vẫn giữ vai trò chủ yếu.

  pdf5p caott6 27-05-2011 140 36   Download

 • CHẾ ĐỘ CHIẾM HỮU NÔ LỆ VÀ CHỦ NGHĨA ĐỊA PHƯƠNG TẠI HOA KỲ Có một vấn đề đã làm trầm trọng hơn những khác biệt theo vùng và kinh tế giữa miền Bắc và miền Nam: đó là chế độ chiếm hữu nô lệ. Một phần vì những món lợi to lớn do các doanh nhân miền Bắc tích luỹ được từ việc tiêu thụ bông, dân miền Nam liền quy sự lạc hậu của họ là do sự giàu có lên của dân miền Bắc. Trong khi đó, người miền Bắc tuyên bố rằng chế độ chiếm hữu nô...

  pdf5p caott6 27-05-2011 121 12   Download

 • CÔNG DÂN GENET VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI Tuy một trong những nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ mới là củng cố nền kinh tế trong nước và làm cho quốc gia được an toàn về tài chính, song Hoa Kỳ không thể coi thường những vấn đề đối ngoại. Những nền tảng của chính sách đối ngoại của Washington là duy trì hòa bình, giúp đất nước có thời gian phục hồi những vết thương và tiếp tục quá trình hợp nhất dân tộc.

  pdf5p caott6 27-05-2011 49 8   Download

 • Bán đảo Ả rập thời thượng cổ 2 Vào khoảng 2.100, một vị minh quân, Hammourabi, tổ chức quốc gia, đặt ra lệ luật, khai sông ngòi, phát triển kinh tế và thương mại, đã dùng chi phiếu như các ngân hàng ngày nay. Babylone thành trung tâm thương mại của thế giới hồi đó: tất cả các sản phẩm, hóa vật từ đông qua tây, từ tây qua đông đều tới Babylone, chở trong ghe biển hoặc trên lưng lạc đà.

  pdf6p caott6 27-05-2011 35 4   Download

 • Chiến tranh Israel - Ả rập năm 1967 1 Israel chuẩn bị chiến tranh Trong khi khối Ả Rập phân tán, cố giải quyết vấn đề nội bộ của từng miền mà không xong vì mâu thuẫn quyền lợi, mâu thuẫn chủ trương thì Do Thái rất đoàn kết, cùng xắn tay củng cố quốc gia, khuếch trương kinh tế, chuẩn bị chiến tranh. Họ muốn rửa cái nhục năm 1956 và biết rằng còn phải chiến đấu nữa với Ả Rập.

  pdf8p caott6 27-05-2011 148 4   Download

Đồng bộ tài khoản