Kinh tế tiên tiến

Xem 1-20 trên 20642 kết quả Kinh tế tiên tiến
 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hội nhập kinh tế quốc tế với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Campuchia trình bày lí luận hội nhập kinh tế quốc tế với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực trạng của việc hội nhập kinh tế quốc tế với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Campuchia, phương hướng và giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Campuchia.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 51 17   Download

 • Tiểu luận kinh tế vĩ mô: Chính sách tiền tệ ở Việt Nam trình bày về cơ sở lý thuyết chính sách tiền tệ, thực trạng việc áp dụng các công cụ chính sách tiền tệ và nhận định tổng quát về chính sách tiền tệ Việt Nam.

  pdf20p orange_12 04-06-2014 1199 539   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trình bày lí luận và thực tiễn của việc hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thực trạng hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, quan điểm và giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong...

  pdf203p cuong300 24-05-2014 205 114   Download

 • Tiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệ: Suy thoái kinh tế nhằm trình bày tổng quan lý thuyết suy thoái kinh tế, nguyên nhân của suy thoái kinh tế, hệ quả suy thoái kinh tế, giải pháp chung cho suy thoái kinh tế, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến nền kinh tế thế giới và thực trạng suy thoái kinh tế tại Việt Nam 2008-2012.

  pdf66p orange_12 04-06-2014 185 68   Download

 • Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực tập trung đánh giá thực trạng về TTNH Việt Nam và phân tích những tác động của việc điều hành chính sách quản lý ngoại hối đến TTNH. Từ đó xác định những giải pháp để phát triển TTNH trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf201p nganhangvietnam123 20-06-2014 125 67   Download

 • Bài giảng Kinh tế Quốc tế (International Economics) cung cấp choc các bạn sinh viên những nội dung kiến thức sau: Những vấn đề chung về môn học kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế và chính sách thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế và thị trường tiền tệ quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết hơn.

  pdf145p cobetocxul10 05-06-2015 166 67   Download

 • Phân tích và xây dựng đường IS. Phân tích và xây dựng đường LM. Đánh giá cơ chế tác động của sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Giúp học viên hiểu bản chất và đánh giá được cơ chế tác động của sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế đóng

  pdf20p dinhlan0501 12-04-2011 201 56   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế Việt Nam trình bày cơ chế quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế, thực trạng cơ chế quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế.

  pdf183p cuong300 24-05-2014 96 56   Download

 • Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nguồn vốn cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Cần Thơ được thực hiện nhằm tổng hợp, hệ thống hóa và làm rõ các lý luận về loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, sự cần thiết phải phát triển loại hình doanh nghiệp này trong phát triển kinh tế; phân tích, đánh giá thực trạng về nguồn vốn và tiếp cận nguồn vốn của các NNVVN trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

  pdf243p nganhangvietnam123 20-06-2014 107 51   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã ở Việt Nam trình bày những vấn đề về tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã, thực trạng tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã ở Việt Nam, giải pháp tín dụng ngân hàng góp phần phát triển kinh tế hợp tác xã ở Việt Nam.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 104 46   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 4 - Cán cân thanh toán và thị trường tiền tệ quốc tế sẽ giới thiệu tới các bạn về cán cân thanh toán; thị trường tiền tệ quốc tế. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt30p lelyla 16-05-2016 105 20   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vai trò của nhà nước đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (thời kỳ 1961-2003) - Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào Việt Nam làm rõ vai trò của nhà nước đối với CNH, HĐH ở Đài Loan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; rút ra bài học kinh nghiệm về vai trò của nhà nước đối với CNH, HĐH trong hội nhập kinh tế quốc tế ở Đài Loan có ý nghĩa thực tiễn với nước ta.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 68 18   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày những vấn đề chung về phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại, thực trạng phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại, giải pháp phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của ngân hàng thương mại.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 49 16   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 Giới thiệu chung về kinh tế học nhằm trình bày sơ lược về sự hình thành và phát triển của kinh tế học, 10 nguyên lý kinh tế học, tư duy kinh tế và các mô hình kinh tế tiêu biểu, phân tích thực chứng và chuẩn tắc.

  pdf54p small_12 11-06-2014 71 14   Download

 • Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 1: Nhập môn kinh tế lượng" trình bày các nội dung: Lịch sử môn học, nội dung nghiên cứu của kinh tế lượng, phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng, khái niệm phân tích hồi quy, các mối quan hệ trong kinh tế lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p thangnamvoiva25 18-10-2016 11 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 7 giúp người học hiểu được tổng quan về tiền tệ, cung tiền, hiểu được các vấn đề trong thị trường tiền tệ và chính sách tiền tệ, biết phân biệt sự khác nhau giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Mời các bạn tham khảo.

  pdf47p sangbanmai_0906 17-01-2018 2 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải trình bày cơ sở lý luận về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh, thực trạng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ GTVT.

  pdf196p qlngoc 22-05-2014 206 78   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được nghiên cứu nhằm hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng, các nhân tố tác động tới chất lượng tín dụng; đánh giá thực trạng CLTD tại NHNo&PTNT Việt Nam; lựa chọn mô hình để phân tích các nhân tố tác động đến CLTD; đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao CLTD tại NHNo&PTNT Việt ...

  pdf226p nhokbuongbinh91 24-11-2016 74 46   Download

 • 1. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ của các nhà kinh tế: a. Tiền học phí b. Thuế c. Tiền gửi thanh toán 2. Tiền pháp định là: a. Séc b. Không thể chuyển đổi sang kim loại quý hiếm c. Thẻ tín dụng d. Tiền xu 3. Để một hàng hoá có thể trở thành tiền, hàng hoá đó phải: a. Do chính phủ sản xuất ra b. Được chấp nhận rộng rãi làm phương tiện thanh toán c. Được đảm bảo bằng vàng hoặc bạc d. b và c...

  pdf32p le_1307 06-05-2013 68 13   Download

 • Báo cáo Kinh tế vĩ mô với đề tài "Tác động của chính sách tiền tệ đối với hoạt động của thị trường chứng khoán TP.HCM" có nội dung sau: giới thiệu chung, các thuật ngữ, sơ lược về thị trường chứng khoán, diễn biến tác động của CSTT tới thị trường chứng khoán TP.HCM, chuyển biến dòng vốn đầu tư do tác động của CSTT, đề xuất giải pháp.

  ppt27p tgrt66 13-09-2014 64 11   Download

Đồng bộ tài khoản