Kinh tế tư nhân nhà nước

Xem 1-20 trên 1773 kết quả Kinh tế tư nhân nhà nước
 • Tham khảo bài viết 'đề tài " vai trò của kinh tế tư nhân nhà nước "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc20p vuem01 22-02-2013 64 19   Download

 • Đối với mọi quốc gia, khu vực kinh tế tư nhân có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước. Đối với nước ta, mặc dù trong quá trình phát triển trải qua nhiều thăng trầm song bước vào thời kỳ đổi mới kinh tế tư nhân đã khẳng định là một bộ phận cấu thành, có vị trí quá trình lâu dài của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nền kinh tế của nước ta đang trong quá trìh đổi mới mạnh mẽ để vươn tới nền kinh tế thị...

  pdf13p window1234 12-12-2012 44 9   Download

 • Muốn vận dụng, phát triển lý luận kinh té tư bản Nhà nước phảI xây dựng và thực hiện những chính sách về kinh tế tư bản Nhà nước. Nếu lý luận kinh tế phản ánh quy luật vận động kinh tế của cả thời kỳ quáđộ lên chủ nghĩa xã hội thì chính sách kinh tế thể hiện nhận thức quy luật và hành động của chủ quan con người trong một thời gian nhất định...

  doc33p nhaquantritaiba 15-06-2011 70 21   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "một số vấn đề lí luận về kinh tế tư nhân"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc41p buiduongson3 08-05-2010 214 98   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề nghiên cứu kinh tế tư nhân số 8 : động lực tăng trưởng chưa đủ lớn của việt nam', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf143p francois 28-01-2011 186 74   Download

 • Trong hầu hết sự phát triển về kinh tế của các quốc gia trên thế giới hiện nay và trong tương lai đều có sự tham gia của các khu vực kinh tế thuộc Nhà nước, Tư nhân, và nước ngoài. và mỗi khu vực này này đều có những đóng góp nhất định đối với mỗi nền kinh tế cụ thể, tuy nhiên theo kinh nghiệm của các quốc gia phát triển trên thế giới thì khu vực kinh tế tư nhân là khu vực có đóng góp quan trong trong thúc đẩy qua trình phát triển của họ,...

  pdf68p muathulamebay 16-08-2010 123 59   Download

 • Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới, kinh tế tư nhân gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân đã phát triển rộng khắp cả nước góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống nhân dân tăng tích luỹ, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

  doc45p buiduongson3 08-05-2010 158 62   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p tieutaydoc 05-08-2010 107 42   Download

 • Đối với mỗi quốc gia nói chung, mỗi địa phương nói riêng, khu vực kinh tế tư nhân có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, và tỉnh Hòa Bình cũng không nằm ngoài số đó. Trong những năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp không nhỏ về tốc độ tăng GDP, tạo việc làm, đóng góp vào thu Ngân sách,…. và đang dần thể hiện vai trò, vị thế của mình so với khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế nước ngoài.

  doc88p pontriagin 25-06-2013 75 35   Download

 • Trong nền kinh tế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế như hiện nay thì nó cũng đặt ra nhiều cơ hội và thách thức đối với nước ta. Để có thể thúc đẩy và phát triển kinh tế-xã hội nước ta, thực hiện chủ chương đường lối CNH-HĐH của Đảng và Nhà nước thì đòi hỏi lỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước, các thành phần kinh tế và toàn dân. Trong đó phải kể đến vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, nó là một bộ phận không thể tách rời trong hệ...

  pdf38p hotmoingay5 19-01-2013 68 18   Download

 • Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần là một đường lối chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời hoàn thiện cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).

  pdf88p dell1122 06-09-2012 57 17   Download

 • Báo cáo Chuyên đề nghiên cứu Kinh tế tư nhân: Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam - Kinh nghiệm hiện tại được chia làm 4 phần.

  pdf0p lqbach 30-09-2015 32 6   Download

 • Bài viết "Một số suy nghĩ của chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay" trình bày về một vài suy nghĩ của 151 chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân Hà Nội. Họ muốn có được một môi trường pháp lý an toàn cho các hoạt động của mình, cũng như làm sao các chính sách nhà nước thay đổi ít nhất có thể để họ tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình một cách ổn định lâu dài.

  pdf8p thuytct36 25-02-2016 14 1   Download

 • Nền kinh tế của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ năm 1976 đến nay. Giai đoạn 1976 -1985 là giai đoạn cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp.

  doc9p phuonghoavnu 24-11-2012 60 18   Download

 • Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đối với nềnkinh tế Việt Nam. Kinh tế tư bản tư nhân là một bộ phận trong cơ cấu ấy đã có một thời kỳ bị coi là đối lập với kinh tế XHCN, vì vậy phải nằm trong diện cải tạo xoá bỏ. Song thực tiễn đã cho thấy quan niệm như vậy là cực đoan và sự xuất hiện trở lại của kinh tế tư...

  doc43p ngochanh 03-08-2009 1205 266   Download

 • Trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp nhằm đưa nền kinh tế nước nhà phát triển một cách toàn diện và hội nhập có hiệu quả với nền kinh tế thế giới. Những giải pháp đưa ra và được thực hiện trên thực tế đã thu được những kết quả khả quan, trong đó có những biện pháp quy định về lãi suất.

  pdf77p xedapcam 05-05-2010 160 50   Download

 • Nền kinh tế ở các nước tư bản chủ nghĩa từ sau chiến tranh thế giới thứ II (19511971) có nhiều biến đổi so với trước chiến tranh một trong những nhân tố quan trọng gây nên những biến đổi đó là sự điều chỉnh kinh tế của Nhà nước. Nhờ điều chỉnh kinh tế của Nhà nước chủ nghĩa tư bản đã vượt qua được nguy cơ sụp đổ, góp phần tạo ra mấy thập kỉ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhất là sau chiến tranh thế giới thứ II (1951-1970).

  pdf12p notonline1122 20-02-2013 96 32   Download

 • Việc phát triển kinh tế tư nhân trong những năm gần đây đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng. Đã có nhiều chính sách được ban hành và cũng đã có nhiều nhà nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm khuyến khích khu vực này phát triển. Tuy nhiên, làm thế nào để phát triển kinh tế tư nhân mạnh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế như hiện nay? Bài viết này sẽ góp phần giải quyết vấn đề đó....

  pdf11p phalinh16 17-08-2011 62 27   Download

 • Đối với mọi quốc gia, khu vực kinh tế tư nhân có vai trò hết sức quá trình trong phát triển kinh tế của đất nước. Đối với nước ta, mặc dù trong quá trình phát triển trải qua nhiều thăng trầm song bước vào thời kỳ đổi mới kinh tế tư nhân đã khẳng định là một bộ hận cấu thành, có vị trí quá trình lâu dài của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

  pdf20p greengrass304 18-09-2012 111 23   Download

 • Các mô hình tổ chức Có hai mô hình chủ đạo Unterordnungskonzern: Tập đoàn kinh tế phụ thuộc hoặc tập đoàn kinh tế theo thứ bậc và Gleichordnungkonzernen: Tập đoàn kinh tế đồng cấp hoặc tập đoàn kinh tế không phụ thuộc. Đối với TĐKT đồng cấp, vị thế bình đẳng giữa các DN thành viên (không có DN chi phối). Các DN tự ký kết hợp đồng để hình thành sự chỉ đạo thống nhất (cho phù hợp với khái niệm TĐKT của luật).

  pdf3p bibocumi24 02-01-2013 69 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản