Kinh tế xanh

Xem 1-20 trên 592 kết quả Kinh tế xanh
 • Kinh tế xanh là một nền kinh tế nhằm cải thiện đời sống con người và tài sản xã hội đồng thời chú trọng giảm thiểu những hiểm họa môi trường và sự khan hiếm tài nguyên ; Trong nền kinh tế xanh, sự tăng trưởng kinh tế, cơ hội việc làm, giảm thiểu đói nghèo đều được điều tiết bởi sự đầu tư có mục tiêu vào môi trường và xã hội.Môi trường, kinh tế xanh có tính chất bền vững đồng thời những hoạt động này thân thiện với môi trường....

  ppt24p thekhoa41bmt 10-05-2012 197 84   Download

 • Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) thì Kinh tế Xanh là nền kinh tế vừa mang lại hạnh phúc cho con người, công bằng cho xã hội, vừa giảm thiểu đáng kể các rủi ro, tai biến về môi trường và khủng hoảng sinh thái. Đây được xem là mô hình mới, góp phần giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên....

  pdf57p badaovl 20-05-2013 78 35   Download

 • Quan trọng hơn, khi mà các quốc gia trên thế giới đang vực dậy sau khủng hoảng kinh tế, chủ đề này nhấn mạnh sự cần thiết rằng nền Kinh tế Xanh không chỉ mang ý nghĩa bao quát, mà còn mang lại những kết quả tích cực cho sự phát triển kinh tế, cải thiện công bằng xã hội và sự tiến bộ trong quản lý môi trường.

  pdf86p badaovl 20-05-2013 66 18   Download

 • Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, mặc dù kinh tế thế giới đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng các mô hình phát triển kinh tế trong giai đoạn này theo kiểu “nền kinh tế nâu” đã gây ra những tổn hại to lớn cho môi trường, biến đổi khí hậu diễn ra với quy mô toàn cầu đe dọa cuộc sống con người và gây tổn thất cho hoạt động kinh tế.

  pdf10p allbymyself_07 02-02-2016 85 14   Download

 • Ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục những hạn chế về môi trường và tài nguyên là vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế. Nhận thức được điều đó, Nhật Bản đã tận dụng những công nghệ về môi trường và năng lượng hàng đầu thế giới để phát triển kinh tế xanh. Các chính sách trên đã giúp cho Nhật Bản phát triển bền vững.

  pdf12p whocare_c 06-09-2016 19 6   Download

 • Bài viết Kinh tế xanh: Định hướng phát triển bền vững trong thế kỷ mới giới thiệu tổng quan về kinh tế xanh đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam. Bài viết hữu ích với các bạn chuyên ngành Kinh tế.

  pdf7p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 11 4   Download

 • Bài viết Kinh tế xanh và chiến lược phát triển rừng bền vững trình bày về việc xã hội hóa nghề rừng, những thách thức của việc phát triển rừng và đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo kinh tế xanh, phát triển rừng bền vững.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 19 4   Download

 • Bài viết Phát triển kinh tế xanh và những thách thức đối với mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam bao gồm những nội dung về nhận thức và sự cần thiết hướng tới nền kinh tế xanh; thách thức đối với mô hình tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế xanh ở VN và một số nội dung khác.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 15 3   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Hướng đến nền kinh tế xanh - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam sau đây để nắm bắt những nội dung về cơ hội và thách thức của nước ta khi hướng đến nền kinh tế xanh, và một số giải pháp cho vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 13 3   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Kinh tế xanh - Con đường phát triển bền vững đất nước sau đây để nắm bắt được những nội dung về quan điểm và nhận thức của cộng đồng quốc tế về kinh tế xanh; VN trước yêu cầu chuyển đổi theo định hướng kinh tế xanh và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 10 3   Download

 • Bài viết Kinh tế xanh đồng bằng Sông Cửu Long - Nhìn từ biển nêu lên việc hướng đến kinh tế xanh từ đồng bằng và biển, những thách thức trong phát triển kinh tế xanh và biển xanh, chiến lược nào cho kinh tế xanh và biển xanh đồng bằng Sông Cửu Long?.

  pdf5p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 5 2   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về kinh tế xanh ở Việt Nam nghiên cứu những vấn đề chung về kinh tế xanh; những thuận lợi của VN trong việc phát triển kinh tế xanh; những thách thức và giải pháp để xây dựng một nền kinh tế xanh ở nước ta.

  pdf3p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 11 2   Download

 • Việc điều tra, tính toán các chỉ số đánh giá tăng trưởng kinh tế xanh cần phải lựa chọn theo tiêu chí cũng như quy định, dựa trên các số liệu so sánh quốc tế nhằm đem lại những thông tin rõ ràng cho các nhà hoạch định chính sách. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 3 2   Download

 • Dưới đây là bài viết Xây dựng nền tảng cho kinh tế xanh, bài viết bao gồm những nội dung về chiến lược xanh, GDP xanh, những thuận lợi và khó khăn trong xây dựng nền kinh tế xanh, vì nền kinh tế xanh. Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 4 1   Download

 • Bài viết Xây dựng nền kinh tế xanh và bền vững ở nước ta tập trung làm rõ những thuận lợi, thách thức và việc tái cấu trúc cần hướng đến nền kinh tế xanh. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf2p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 3 1   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc mô hình tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam trình bày về xu hướng khách quan phát triển kinh tế xanh trên thế giới, những thách thức trong thực hiện tái cấu trúc mô hình tăng trưởng gắn bó với phát triển kinh tế xanh ở VN và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 11 1   Download

 • Bài vết Nền kinh tế xanh, nhu cầu cấp thiết của nhân loại cho thấy tác động của nền kinh tế gây ảnh hưởng tới môi trường, từ đó hủy hoại môi trường sống và gây hại tới cuộc sống của con người. Do đó việc xây dựng một nền kinh tế xanh là một việc làm vô cùng cần thiết.

  pdf2p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 5 1   Download

 • Bài viết Hướng tới nền kinh tế xanh vì mục tiêu phát triển bền vững làm rõ phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam, các hoạt động khuyến khích phát triển kinh tế xanh, một số khuyến nghị chính sách nhằm phát triển kinh tế xanh ở nước ta.

  pdf2p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 11 1   Download

 • Bài viết Kinh tế xanh và con đường phát triển của nước ta thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trình bày về quan niệm và nhận thức về kinh tế xanh; Việt Nam trước yêu cầu chuyển đổi theo định hướng kinh tế xanh và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 10 1   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Hướng tới nền kinh tế xanh lựa chọn chính sách cho Việt Nam sau đây để nắm bắt được những nội dung về xu hướng xanh hóa nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, tại sao VN hướng đến nền kinh tế xanh? Và một số nội dung khác.

  pdf10p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 4 1   Download

Đồng bộ tài khoản