Kỳ thi tuyển tháng 4/2009

Xem 1-9 trên 9 kết quả Kỳ thi tuyển tháng 4/2009
 • Quyết định 1939/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển công chức, công chức dự bị kỳ thi tuyển tháng 4/2009

  doc0p 1huutri 06-08-2009 65 4   Download

 • Quyết định 1939/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển công chức, công chức dự bị kỳ thi tuyển tháng 4/2009

  doc1p 1huutri 06-08-2009 52 2   Download

 • Quyết định số 1939/QĐ-BNN-TCCB về phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển công chức, công chức dự bị kỳ thi tuyển tháng 4/2009 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lawttnh4 11-11-2009 42 2   Download

 • Vào tháng 4 hàng năm, kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc được tổ chức nhằm khuyến khích sinh viên các trường đại học và Cao đẳng say mê học tập nói chung và học môn Toán nói riêng. Kể từ khi tham gia lần đầu tiên năm 1994 đến nay, có rất nhiều sinh viên

  pdf3p leechanhye 12-03-2013 36 3   Download

 • Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã ký ban hành Chỉ thị về 14 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2008 – 2009. Theo đó Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2009 vẫn tiếp tục thực hiện ổn định như kỳ thi tuyển sinh năm 2008. Đối với hệ vừa làm vừa học, các trường chỉ tổ chức thi 4 đợt vào tháng 10 – 11/2008 và tháng 3 – 4/2009. ...

  pdf7p parislonglay 29-11-2010 59 14   Download

 • BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm...

  pdf8p abcdef_42 02-11-2011 44 8   Download

 • BỘ TƯ PHÁP HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC BỘ TƯ PHÁP NGẠCH CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ NĂM 2009 ------Số: 901/TB-HĐTDCC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010 THÔNG BÁO CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BỘ TƯ PHÁP NGẠCH CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ NĂM 2009 VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẾN LÀM THỦ TỤC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC ...

  pdf2p shishomaru 09-06-2010 64 6   Download

 • Quyết định số 1512/QĐ-BNN-TCCB về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điểm trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức, công chức dự bị tháng 4 năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf1p lawbmhc5 24-11-2009 49 4   Download

 • BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010 Số: 990/QĐ-BTP QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BỘ TƯ PHÁP NGẠCH CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf6p shishomaru 09-06-2010 54 4   Download

Đồng bộ tài khoản