Kỹ thuật bờ biển

Xem 1-20 trên 4893 kết quả Kỹ thuật bờ biển
 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Cơ sở kỹ thuật bờ biển" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 từ sự ra đời của vũ trụ tới việc hình thành đường bờ biển, chương 3 khí hậu biển, chương 4 hải dương học, chương 5 thủy triều, chương 6 sóng ngắn, chương 7 cửa sông và cửa vịnh triều, chương 8 các kiểu bờ biển, chương 9 vấn đề ô nhiễm và dòng mật độ, chương 10 hình thái học bờ biển, chương 11 quản lý dải ven bờ...

  pdf288p kuckucucu 15-05-2012 174 62   Download

 • Khái quát chung về kỹ thuật bờ biển (2) Vùng ven biển Giới hạn trên: - Giới hạn cao nhất của dòng triều - Mực nước triều lớn nhất - Giới hạn cao độ + 10 m - Các xã giáp biển vμ các xã vùng cát Giới hạn d- ới: - Mực nước triều nhỏ nhất - Giới hạn cao độ – 10 m / – 30 m - Sóng ảnh hưởng tới đáy biển

  pdf13p iiduongii3 06-04-2011 53 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật bờ biển - kiểu đường bộ part 2', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p iiduongii3 06-04-2011 45 10   Download

 • Tài liệu tham khảo Giáo trình cơ sở kỹ thuật bờ biển - Chương 4 hải dương học

  pdf10p xuongrong_battien 16-10-2011 53 13   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng Hướng dẫn thực hành Kỹ thuật Bờ biển - Phần 6 Phân tích thủy triều, Phương pháp bình phương nhỏ nhất

  pdf17p doquyenhong 26-10-2011 57 9   Download

 • Bài viết "Ngành kỹ thuật bờ biển ở Việt Nam, lĩnh vực mới với nhiều cơ hội và thách thức" trình bày về những cơ hội cho phát triển ngành kỹ thuật bờ biển, những thách thức đối với ngành kỹ thuật bờ biển, đào tạo nguồn nhân lực ngành kỹ thuật bờ biển.

  pdf4p tinhluong123 26-11-2015 14 1   Download

 • Môn học “Hình thái bờ biển" được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản phục vụ phân tích, tính toán diễn biến hình thái trong lĩnh vực kỹ thuật bờ biển.

  pdf23p doquyenhong 26-10-2011 96 28   Download

 • Đường bờ biển tại bất cứ thời điểm nào cũng là kết quả của sự tương tác: Quá trình phát triển địa chất kiến tạo; Sự thay đổi của mực nước biển; Tác động thường xuyên của sóng, gió, địa chất; Tác động của con người thông qua các hoạt động kinh tế xã hội.

  pdf15p ctnhukieu2 05-04-2011 88 23   Download

 • Nghiêm Tiến Lam Khoa Kỹ thuật Biển, Đại học Thuỷ lợi 1. Giới thiệu Mô hình UNIBEST (Uniform Beach Sediment Transport) là phần mềm mô hình mô phỏng vận chuyển bùn cát và biến đổi bờ biển do WL | Delft Hydraulics (Hà Lan) phát triển. Mô hình bao gồm 3 môđun chính: • • • UNIBEST-TC: Tính toán vận chuyển bùn cát ngang bờ và biến đổi mặt cắt ngang bãi do các tác động của sóng, thuỷ triều và gió. UNIBEST-DE: Tính toán xói lở đụn cát do bão.

  pdf34p thachthaoxanh 23-08-2011 66 23   Download

 • SỰ BIẾN ĐỔI ĐƯỜNG BỜ VÀ CÁC GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH ĐƯỜNG BỜ 7.1 GIỚI THIỆU Kỹ thuật bờ biển bao gồm tất cả các hoạt động của ngành kỹ thuật có lên quan tới các công trình dọc bờ biển. Do vậy mà các kỹ sư bờ biển hầu như tham gia vào mọi hoạt động xảy ra ở bờ biển. Khi một công trình bờ biển mới đang được quy hoạch, rất cần có sự tư vấn của các kỹ sư ngành kỹ thuật bờ biển. Tuy nhiên, trong thực tế lại không diễn ra như vậy, vì nhiều...

  pdf32p doquyenhong 26-10-2011 73 25   Download

 • VẬN CHUYỂN BÙN CÁT BỜ BIỂN 4.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ VÂN CHUYỂN BÙN CÁT KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ VẬN CHUYỂN BÙN CÁT Vận chuyển bùn cát đóng một vai trò quan trọng trong nghiên cứu các diễn biến bờ biển nói riêng và trong kỹ thuật bờ biển nói chung.

  pdf46p doquyenhong 26-10-2011 77 24   Download

 • Việt nam có đường bờ biển rất dài, vì thế việc hiểu rõ nhằm khai thác có khoa học các tiềm năng của biển sẽ tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, ngoài ra còn nhằm hạn chế những nguy cơ thiên tai do thiên nhiên gây ra.

  pdf96p transang1 20-09-2012 81 23   Download

 • MÔ HÌNH HÓA BÃI BIỂN VÀ ĐƯỜNG BỜ 6.1 GIỚI THIỆU CHUNG Một trong những mục tiêu chính của kỹ thuật bờ biển là sử dụng các giải pháp công trình hoặc phi công trình để giải quyết các vấn đề có liên quan tới bờ biển. Phương pháp mô hình hóa có thể được sử dụng như một công cụ để đưa ra các dự báo đáng tin cậy về sự phát triển của đường bờ trong các thời đoạn khác nhau.

  pdf30p doquyenhong 26-10-2011 75 19   Download

 • Kỹ thuật biển Bộ các bài giảng về kỹ thuật bờ biển dành cho lớp đào tạo các cán bộ Viện Khoa học thuỷ lợi, Hà Nội Biên tập tiếng Anh: E.

  pdf0p meogiay 15-11-2011 64 17   Download

 • Đường bờ biển cát: Vùng cửa sông; Bãi triều; Đồng bằng ven biển; Bãi biển; Cồn cát, đụn cát; Đầm phá; Bờ biển được che chắn; Cửa lạch triều, vịnh biển

  pdf20p ctnhukieu2 05-04-2011 70 17   Download

 • Thủy triều Chương này trình bày các nội dung: 1. Khái niệm chung 2. Các lực sinh thủ triều 3. Phân loại thủy triều và các dạng triều4. Tính toán thủy triều 5. Ví dụ tính toán thủ triề u 6. Nước dâng do gió 7. Sóng thần 8. Thủy triều dọc bờ biển Việt Nam 1. Khái niệ chung m Nư c thấ (LowTide) ớ p Nư c cao (Hightide) ớ Mự nư c triề đc trư c ớ u ặ ng Triề thiên vă cao nhấ (H.A.T) và Triề thiên vă thấ nhấ (L.A.T). Đ là mự nư c cao nhấ và...

  pdf13p iiduongii3 06-04-2011 52 15   Download

 • Thủy triều Chương này trình bày các nội dung: 1. Khái niệm chung 2. Các lực sinh thủ triều 3. Phân loại thủy triều và các dạng triều4. Tính toán thủy triều 5. Ví dụ tính toán thủ triề u 6. Nước dâng do gió 7. Sóng thần 8. Thủy triều dọc bờ biển Việt Nam

  pdf13p iiduongii3 06-04-2011 44 13   Download

 • 8. Các kiểu bờ biển 8.1 Mở đầu Trong các ch ơng tr ớc, chúng ta đã nghiên cứu sự hình thành bờ biển do các quá trình địa chất và hiểu đ ợc d ới tác động th ờng xuyên của các điều kiện khí hậu, sóng và thuỷ triều mà hình dạng ban đầu của đ ờng bờ bị biến dạng do xói hoặc bồi trong quá trình chuyển vận của bùn cát. Mặc dầu ở mỗi địa điểm trên trái đất đ ờng bờ có những đặc điểm riêng do lịch sử hình thành và các điều...

  pdf39p xuongrong_battien 16-10-2011 48 14   Download

 • Không có một định nghĩa chính xác về bờ biển và vùng ven biển. Vùng ven biển phụ thuộc vào các vấn đề kinh tế - xã hội và được qui định tùy thuộc vào mỗi nước. Chẳng hạn vùng cửa sông có được xem là vùng ven biển hay không?, môi trường tự nhiên và xã hội trong vùng ven biển mang nét đặc trưng gì?v.v... Vì vậy, trong mỗi trường hợp cụ thể, sẽ có một định nghĩa phù hợp nhất về vùng ven biển.

  pdf51p xuongrong_battien 16-10-2011 50 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật bờ biển - cát địa chất part 1', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p iiduongii4 08-04-2011 74 11   Download

Đồng bộ tài khoản