Kỹ thuật cấp quốc gia

Xem 1-20 trên 585 kết quả Kỹ thuật cấp quốc gia
 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

  pdf19p mungtetmoi 21-01-2013 26 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề án cấp quốc gia : chống lại tác động của vi sinh vật độc hại part 2', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p myxaodon08 08-06-2011 61 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề án cấp quốc gia : chống lại tác động của vi sinh vật độc hại part 5', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p myxaodon08 08-06-2011 48 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề án cấp quốc gia : chống lại tác động của vi sinh vật độc hại part 3', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p myxaodon08 08-06-2011 34 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề án cấp quốc gia : chống lại tác động của vi sinh vật độc hại part 4', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p myxaodon08 08-06-2011 52 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề án cấp quốc gia : chống lại tác động của vi sinh vật độc hại part 10', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p myxaodon08 08-06-2011 50 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề án cấp quốc gia : chống lại tác động của vi sinh vật độc hại part 6', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p myxaodon08 08-06-2011 39 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề án cấp quốc gia : chống lại tác động của vi sinh vật độc hại part 7', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p myxaodon08 08-06-2011 48 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề án cấp quốc gia : chống lại tác động của vi sinh vật độc hại part 8', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p myxaodon08 08-06-2011 47 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề án cấp quốc gia : chống lại tác động của vi sinh vật độc hại part 9', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p myxaodon08 08-06-2011 41 4   Download

 • Ebook 6 kỹ thuật đạt điểm tối đa tích phân trong kỳ thi THPT quốc gia cung cấp cho các bạn những kiến thức về nguyên hàm, tóm tắt lý thuyết, nguyên hàm đổi biến số dạng 1, dạng 2, tích phân lượng giác, dạng phân thức hữu tỷ, tích phân từng phần, tích phân chứa trị tuyệt đối.

  pdf77p vochicuongcc 05-07-2016 18 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8095-461:2009 về Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế - Phần 461: Cáp điện thay thế TCVN 3685-81 do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E4/SC1 Dây và cáp có bọc cách điện PVC biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  doc19p thangnamvoiva22 03-10-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8095-466:2009 về Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế - Phần 466: Đường dây trên không do Tiểu Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E4/SC1 Dây và cáp có bọc cách điện PVC biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  doc26p thangnamvoiva22 03-10-2016 0 0   Download

 • Giáo trình "Phương pháp tính trong kỹ thuật" được biên soạn trên cơ sở các bài giảng cho các lớp cao học xây dựng của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong những nǎm gần đây. Giáo trình cung cấp cho học viên các phương pháp tính gần đúng. Vì đây là cuốn sách dành cho ngành kỹ thuật nên tác giả đã không biên soạn kỹ phần lý thuyết mà chủ yếu đưa ra các phương pháp tính, nêu các ví dụ minh hoạ, trong đó có nhiều ví dụ là các bài toán kỹ thuật.

  pdf133p ktct_1669 03-05-2012 465 269   Download

 • Kế hoạch số 12/KH-PGDĐT về việc tổ chức Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016, căn cứ Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT-GDTrH. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p ngocha1971 29-11-2015 16 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8700:2011 đưa ra quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các loại cống, bể, hầm, hố, rãnh cáp thuộc công trình ngầm bảo vệ cáp sợi đồng, cáp sợi quang và tủ đấu cáp viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc35p thangnamvoiva24 13-10-2016 0 0   Download

 • QCVN 03 : 2009/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số: 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009. 1.1 Phạm vi điều chỉnh Qui chuẩn này qui định loại và cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm công trình xây mới và cải tạo sửa chữa. 1.

  doc33p thanhtuyenquang 01-06-2010 609 188   Download

 • Tài liệu Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị có kết cấu nội dung gồm 10 chương, trình bày các vấn đề về: Những Quy định chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống các công trình cấp nước đô thị, hệ thống các công trình thoát nước, hệ thống các công trình giao thông đô thị, hệ thống công trình cấp điện, hệ thống chiếu sáng đô thị, các công trình cấp xăng dầu và khí đốt đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p minhphung2105 13-07-2010 441 188   Download

 • Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Nước sạch và Môi trường (CTC) thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia về Cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường là một tổ chức khoa học, công nghệ có chức năng đào tạo nâng cao trình độ cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật theo các chương trình của Ban chỉ đạo Quốc gia về Cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường trong lĩnh vực phòng chống ô nhiễm công nghiệp.

  pdf20p iiduongii10 12-05-2011 334 162   Download

 • Báo cáo này được xây dựng trên cơ sở một quá trình tham vấn thường xuyên và hiệu quả giữa các cơ quan Bộ, Ngành của Chính phủ với các tổ chức của Liên Hợp Quốc, cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

  pdf83p manutd1907 09-04-2013 259 136   Download

Đồng bộ tài khoản