» 

Kỹ Thuật Nuôi Gà

 • Kỹ thuật nuôi gà hướng trứng thương phẩm - Giống cao sản

  Kỹ thuật nuôi gà hướng trứng thương phẩm - Giống cao sản. Trứng gà có nhiều chất bổ dưỡng, tiện sử dụng. Gà đẻ trứng thương phẩm dễ nuôi, thu hồi vốn nhanh. Muốn nuôi gà sản xuất trứng năng suất cao, nhiều lợi nhuận, cần nắm chắc những kỹ thuật cơ bản

  pdf 2p kieuphong2105 05-08-2010 498 201

 • CÁC KỸ THUẬT NUÔI GÀ TA THẢ VƯỜN

  KỸ THUẬT NUÔI GÀ TA THẢ VƯỜN I. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ 1.Chuẩn bị điều kiện nuôi: Trước khi đem gà về nuôi cần chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện vật chất kỹ thuật như: Chuồng nuôi, rèm che, cót quây, chụp sưởi ấm, máng ăn, máng uống. Tất cả phải được khử trùng trước khi sử dụng từ 5-7 ngày. Chuẩn bị đầy đủ thức ăn, thuốc thú y cần thiết cho đàn gà. Chuồng nuôi đảm...

  pdf 8p tieungot 30-01-2013 266 125

 • Kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 2

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 2', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p myxaodon02 18-05-2011 287 116

 • Kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 3

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 3', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p myxaodon02 18-05-2011 248 103

 • Kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 4

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 4', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p myxaodon02 18-05-2011 210 82

 • Kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 5

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p myxaodon02 18-05-2011 194 78

 • Kỹ thuật nuôi gà tam hoàng part 2

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà tam hoàng part 2', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p myxaodon02 18-05-2011 247 78

 • Kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 6

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 6', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p myxaodon02 18-05-2011 188 75

 • Kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 7

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 7', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p myxaodon02 18-05-2011 166 65

 • Kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 9

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 9', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p myxaodon02 18-05-2011 168 62

 • Kỹ thuật nuôi gà tam hoàng part 3

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà tam hoàng part 3', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p myxaodon02 18-05-2011 143 61

 • Kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 10

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 10', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p myxaodon02 18-05-2011 148 59

 • Kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 8

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong gia đình part 8', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p myxaodon02 18-05-2011 146 59

 • Kỹ thuật nuôi gà tam hoàng part 4

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà tam hoàng part 4', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p myxaodon02 18-05-2011 167 55

 • Kỹ thuật nuôi gà vườn lông màu nhập nội part 2

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà vườn lông màu nhập nội part 2', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p myxaodon02 17-05-2011 163 48

 • Kỹ thuật nuôi gà vườn lông màu nhập nội part 3

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà vườn lông màu nhập nội part 3', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p myxaodon02 17-05-2011 114 37

 • Kỹ thuật nuôi gà vườn lông màu nhập nội part 4

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà vườn lông màu nhập nội part 4', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p myxaodon02 17-05-2011 106 34

 • Kỹ thuật nuôi gà ri và gà ri pha part 2

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà ri và gà ri pha part 2', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 15p myxaodon03 19-05-2011 83 34

 • KỸ THUẬT NUÔI GÀ THẢ

  KỸ THUẬT NUÔI GÀ THẢ I. Chọn giống gà: Tốt nhất ta nên sử dụng giống gà ở địa phương hoặc là con giống cải tiến, vì nó có khả năng thích nghi cao với môi trường đang sống, nó có sức kháng bệnh tốt, có khả năng tìm mồi và nuôi con giỏi để có thể sản xuất được trong điều kiện khó khăn, ít cần đến chăm sóc tỷ mỉ của con người. Ở Việt Nam trong các vùng nông thôn chưa...

  pdf 3p tieungot 30-01-2013 95 32

 • Kỹ thuật nuôi gà vườn lông màu nhập nội part 5

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi gà vườn lông màu nhập nội part 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p myxaodon02 17-05-2011 77 31

 • + Xem thêm 582 Kỹ Thuật Nuôi Gà khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản