Kỹ thuật về bảo vệ môi trường

Xem 1-20 trên 1828 kết quả Kỹ thuật về bảo vệ môi trường
 • Viết báo về môi trường không chỉ bao hàm viết về những sự kiện môi trường. Định nghĩa về môi trường bao gồm mối quan hệ tích cực của con người đối với hoạt động sống, các yếu tố môi trường, cùng các hoạt động khác. Do đó viết về môi trường cũng có nghĩa là viết về sức khỏe.

  pdf24p civic123 11-08-2010 457 142   Download

 • Cấp Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông tải quản lý Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải Bình Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải Bình Dương Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc.

  pdf5p yy_caily 27-12-2010 53 2   Download

 • MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XCG….

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 84 2   Download

 • MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) (ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM ….) -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO Số:...................... Liên 1/2:… ...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 41 3   Download

 • YÊU CẦU KỸ THUẬT AN TOÀN VẾ THIẾT KẾ, KẾT CẤU, CHẾ TẠO PHƯƠNG PHÁP THỬ TCVN 6005 - 1 995 thay thế cho chương V của QPVN 23-81 . TCVN 6005 - 1 995 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 11 Thiết bị áp lực biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đế nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các nồi hơi có áp suất làm việc lớn hơn O,7kg/cm 2, thuộc phạm vi áp dụng...

  pdf4p caott2 17-05-2011 170 54   Download

 • Ebook Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển (Quy trình và hướng dẫn kỹ thuật) nhằm diễn giải các công cụ luật pháp về đánh giá tác động môi trường một cách khoa học và nhất quán, cũng như cung cấp các công cụ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và trợ giúp cho công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là một việc làm thiết thực.

  pdf268p namde01 14-03-2013 200 129   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật an toàn điện (dùng cho các trường đào tạo hệ cử nhân cao đẳng kỹ thuật)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Bảo vệ chống xâm nhập điện áp, bảo vệ chống sét, phòng chống trường điện từ và đề phòng tĩnh điện, phòng chống cháy nổ do điện, phương tiện bảo vệ và dụng cụ phòng hộ cần thiết cho an toàn điện,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf89p doinhugiobay_14 29-01-2016 115 64   Download

 • Thông tư 47/2011/TT-BTNMT Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết nội dung có trong thông tư này.

  pdf11p diemqn11 19-12-2014 16 0   Download

 • Thông tư số: 76/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;...

  pdf9p codon_09 29-03-2016 18 0   Download

 • Thông tư số: 77/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;...

  pdf10p codon_09 29-03-2016 15 0   Download

 •  Bài giảng “Kỹ thuật an toàn và môi trường” được sưu tầm biên soạn giúp cho sinh viên làm tài liệu nghiên cứu học tập bổ sung vào những vấn đề chuyên ngành. Bài giảng này có các vấn đề chung về công tác BHLĐ, đồng thời cũng đề cập tới các vấn đề  gắn với chuyên ngành may công nghiệp.

  doc180p nguyencanchinh 19-05-2015 137 77   Download

 • Chúng ta đều biết bảo vệ môi trường là vấn đề mang tính sống còn của đất nước, là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững , liên quan chặt chẽ tới sự phát triển kinh tế- xã hội. Môi trường còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất giống nòi.

  pdf92p chieuwindows23 01-06-2013 92 34   Download

 • Giáo trình đào tạo máy trưởng hạng ba môn An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường (Giáo trình an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường) do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức biên soạn nhằm giúp người học hiểu biết nội dung cơ bản các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường nói chung và môi trường đường thủy nội địa nói riêng; nắm vững và thực hiện tốt các kỹ thuật an toàn khi làm việc trên tàu; làm được các công việc về phòng chống cháy nổ, c...

  doc123p talata_11 01-04-2015 34 10   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật an toàn và Môi trường trình bày về những vấn đề chung về bảo hộ lao động, pháp lệnh bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ nguồn nước và không khí, sản xuất sạch hơn. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf311p namthangtinhlang_00 28-10-2015 46 18   Download

 • Thông tư 10/2013/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000; 1:5000 và 1:10000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

  pdf9p buitubt 05-03-2014 27 0   Download

 • Công nghệ Kỹ thuật Môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải; các giải pháp quản lý, góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển bền vững.

  ppt27p lien157 27-09-2010 239 113   Download

 • Giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 2) với chủ đề "Cơ học về bụi và phương pháp xử lý bụi" bao gồm 7 chương từ chương 5 đến chương 11. Giáo trình được biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy nghiên cứu viên, kỹ thuật viên, kỹ sư,... ở các trường đại học và cao đẳng, các cơ sở khoa học, công nghệ và môi trường có quan tâm đến lĩnh vực xử lý bụi trong khí thải công nghiệp.

  pdf274p hongdieumua 01-08-2014 205 99   Download

 • Báo cáo ĐTM là công cụ khoa học kỹ thuật nhằm phân tích, dự đoán các tác động có hại trực tiếp và gián tiếp, trước mắt và lâu dài, mức độ ảnh hưởng của dự án đến môi trường và kinh tế xã hội, từ đó tìm ra phương án tối ưu để hạn chế các tác động xấu của nó đến môi trường xung quanh, đồng thời cũng tạo điều kiện khuyến khích các tác động có lợi.

  doc123p rjnpenho 15-04-2015 305 179   Download

 • Th.S Nguyễn Văn Phong (Trung tâm Khuyến nông Tp.HCM) Hiện nay, đời sống vật chất của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đầy đủ hơn thì nhu cầu về giải trí ngày càng tăng, trong đó có thú chơi cây kiểng. Đặc biệt là kiểng lá, bởi lẽ...

  pdf6p vachmauthu5_2305 17-04-2011 134 48   Download

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất thải độc hại trong không khí xung quanh

  doc7p thoiaotrang290 12-04-2011 141 38   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản