» 

Kỹ Thuật Xây Dựng

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng - Nguyễn Quang Cự & Nguyễn Mạnh Dũng

  Giáo trình " Vẽ kỹ thuật xây dựng" này được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập môn Vẽ kỷ thuật trong các trường Trung học kỷ thuật và Dạy nghề xây dựng. Các trường thuộc loại hình này sẽ đào tạo ra những cán bộ kỷ thuật hoặc công nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

  pdf 181p thuthuy 24-07-2009 8637 2466

 • Bài giảng vẽ kỹ thuật xây dựng - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

  Tham khảo sách 'bài giảng vẽ kỹ thuật xây dựng - trường đại học tôn đức thắng', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p thiuyen13 17-09-2011 959 499

 • KỸ THUẬT XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

  Đối tượng nghiên cứu của kỹ thuật xây dựng văn bản là những hoạt động liên quan đến việc xây dựng các văn bản Qui phạm pháp luật và các văn bản áp dụng pháp luật.Những hoạt động này rất đa dạng, được tiến hành bởi nhiều chủ thể khác nhau như: Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, UBND các cấp...

  doc 56p hizaza 07-10-2009 613 261

 • KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Th.s Tạ Thị Thanh Tâm

  Tham khảo sách 'kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước - th.s tạ thị thanh tâm', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 69p tulip_12 14-01-2013 278 110

 • Bảng xếp hạng 50 hãng chế tạo thiết bị kỹ thuật xây dựng lớn nhất thế giới

  Doanh số của 50 hãng chế tạo thiết bị kỷ thuật xây dựng lớn nhất thế giới đã tăng lên 14,4% năm 2005, trong đó sự tăng trưởng lớn nhất quan sát thấy ở các hãng chế tạo thuộc khu vực Bắc Mỹ.

  pdf 3p ngoctuyen 17-06-2009 222 89

 • Luận văn:Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Đăng Phong

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty tnhh kỹ thuật xây dựng đăng phong', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p fpt_12 23-05-2013 134 89

 • Giáo trình Kỹ thuật xây dựng công trình biển - NBS. PGS.TS. Lê Xuân Roanh

  Giáo trình Kỹ thuật xây dựng công trình biển với nội dung biên soạn trên cơ sở của các nguồn tài liệu tham khảo chính, bao gồm: giáo trình thi công công trình thủy lợi tập 1 và 2 của trường Đại học Thủy lợi, giáo trình thi công công trình ven biển và xa bờ,... Mời các bạn đón đọc

  pdf 304p nhatro75 12-07-2012 168 88

 • Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 1

  Tham khảo tài liệu 'giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 1', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p casapanuong 25-04-2011 160 84

 • Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng

  Tham khảo sách 'giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng', kỹ thuật - công nghệ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 170p 326159487 17-05-2012 101 69

 • Giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 1

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình vật liệu kỹ thuật xây dựng part 1', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 17p artemis06 13-09-2011 136 53

 • Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 3

  Tham khảo tài liệu 'giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 3', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p casapanuong 25-04-2011 109 49

 • Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 5

  Tham khảo tài liệu 'giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 5', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p casapanuong 25-04-2011 88 41

 • Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 7

  Tham khảo tài liệu 'giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 7', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p casapanuong 25-04-2011 84 40

 • Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 4

  Tham khảo tài liệu 'giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p casapanuong 25-04-2011 108 38

 • Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 11

  Tham khảo tài liệu 'giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 11', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p casapanuong 25-04-2011 78 34

 • Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 9

  Tham khảo tài liệu 'giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 9', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p casapanuong 25-04-2011 87 33

 • Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 12

  Tham khảo tài liệu 'giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 12', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 20p casapanuong 25-04-2011 86 33

 • Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 6

  Tham khảo tài liệu 'giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 6', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p casapanuong 25-04-2011 94 32

 • Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 8

  Tham khảo tài liệu 'giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 8', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p casapanuong 25-04-2011 71 32

 • Giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 10

  Tham khảo tài liệu 'giao tiếp đồ họa kỹ thuật xây dựng phần 10', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p casapanuong 25-04-2011 76 30

 • + Xem thêm 14551 Kỹ Thuật Xây Dựng khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản