Lai hai cặp tính trạng

Xem 1-20 trên 134 kết quả Lai hai cặp tính trạng
 • Ở đậu Hà Lan, thân cao và hạt vàng là 2 tính trội hoàn toàn so với thân thấp và hạt xanh. Hai cặp tính trạng chiều cao và màu sắc hạt di truyền độc lập với nhau.

  doc17p daolananh_99 31-10-2013 1626 1295   Download

 • Khi lai hai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì kiểu hình F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng....................... Của các tính trạng hợp thành nó

  ppt17p chudong_tp 19-04-2013 65 2   Download

 • Cặp tình trạng tương phản là gì? Cho ví dụ? Cặp tình trạng tương phản là hai trạng thái khác nhau của cùng một tình trạng nhưng biểu hiện trái ngược nhau Ví dụ:

  pdf26p ntgioi120401 27-10-2009 655 29   Download

 • Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng . . . . cần xác định . . . . . . . . . với cá thể mang tính trạng . . . . . . . . . Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen . . . . . . . . . . . còn kết quả lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen . . . . . . . . .

  ppt12p chudong_tp 19-04-2013 158 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lai hai và nhiều cặp tính trạng', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p tieungot 23-01-2013 69 7   Download

 • Câu 7: Theo định luật Menden 1: a. Khi lai giữa hai bố mẹ khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản thì các cơ thể lai ở thế hệ F1 chỉ biểu hiện tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ b. Khi lai giữa hai bố mẹ thuần chủng thì các cơ thể lai ở thế hệ F1 chỉ biểu hiện tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ c. Khi lai giữa hai bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản thì các cơ thể lai ở thế hệ F1 chỉ biểu hiện tính...

  pdf12p tieungot 23-01-2013 95 5   Download

 • MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh mô tả được thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen. - Biết phân tích kết quả thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menđen. - Hiểu và phát biểu được nội dung quy luật phân li độc lập của Menđen.

  pdf9p pencil_5 04-10-2011 248 14   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. - HS hiểu và giải thích được kết quả lai hai cặp tính trạng theo quan niệm của Menđen. Phân tích được ý nghĩa của quy luật phân li độc lập đối với chọn giống và tiến hoá. - Phát triển kỉ năng quan sát, phân tích và hoạt động nhóm - Giáo dục cho HS ý thức nghiên cứu khoa học.

  pdf4p toshiba1209 20-11-2010 190 9   Download

 • Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. - HS mô tả được TNo lai hai cặp tính trạng của Menđen, phân tích kết quả TNo. Hiểu và phát biểu được nội dung quy luật phân li độc lập của Menđen, giải thích được khái niệm biếu dịi tổ hợp - Rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình và phân tích kết quả TNo - Củng cố niềm tin vào khoa học hiện đại trong việc nhận thức bản chất và tính quy luật của Menđen. ...

  pdf5p toshiba1209 20-11-2010 253 7   Download

 • Hs trình bày được: của Menđen Nêu được ý nghĩa của định luật phân li độc lập Kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng theo quan niệm Rèn kỹ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ

  pdf5p toshiba1209 20-11-2010 193 7   Download

 • MỤC TIÊU. - Học sinh hiểu và giải thích được kết quả lai hai cặp tính trạng theo quan điểm của Menđen. - Phân tích được ý nghĩa của quy luật phân li độc lập đối với chọn giống và tiến hoá. - Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.

  pdf11p pencil_5 04-10-2011 379 6   Download

 • HS mô tả được thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen - Biết phân tích kết quả thi nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen - Hiểu và phát biểu được nôi dung quy luật phân li độc lập của Međen - Giải thích được khái niệm tổ hợp - Ren kĩ năng quan sát, phân tích, hoạt động nhóm.

  pdf5p glade1209 23-03-2011 190 6   Download

 • I. Mục tiêu: Hs trình bày được: - Thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen - Phân tích được kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng - Trình bày được định luật phân li độc lập - Nêu được khái niệm biến dị tổ hợp Rèn kỹ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ II. Phương tiện: -

  pdf5p abcdef_30 17-09-2011 57 5   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Sinh học 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc4p tainv27 17-03-2014 111 11   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt16p tainv27 17-03-2014 264 9   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

  ppt18p tainv27 17-03-2014 81 7   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu Bài tập Sinh học sau đây để củng cố những kiến thức về lai một cặp tính trạng và lai hai cặp tính trạng. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Sinh học.

  doc3p dongochoanghan 19-03-2015 33 6   Download

 • Hs trình bày được: Thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen Phân tích được kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng Trình bày được định luật phân li độc lập Nêu được khái niệm biến dị tổ hợp Rèn kỹ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ.

  pdf5p toshiba1209 20-11-2010 124 5   Download

 • I. Mục tiêu: Hs trình bày được: - Kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng theo quan niệm của Menđen - Nêu được ý nghĩa của định luật phân li độc lập Rèn kỹ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ

  pdf5p abcdef_30 17-09-2011 88 4   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Sinh học 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

  doc6p tainv27 17-03-2014 151 7   Download

Đồng bộ tài khoản