Lâm nghiệp kon hà nừng

Xem 1-8 trên 8 kết quả Lâm nghiệp kon hà nừng
 • Quyết định số 67/2001/QĐ-BNN về việc sáp nhập Trung tâm thực nghiệm Lâm nghiệp Kon Hà Nừng vào trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 31 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'lập biểu thương phẩm cho một số loài cây khai thác chính rừng thường xanh ở kon hà nừng gia lai', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p sunny_1 09-08-2013 12 1   Download

 • Mục tiêu đề tài "Lập biểu thương phẩm cho một số loài cây khai thác chính rừng thường xanh Kon Hà Nừng tỉnh Gia Lai" nhằm góp phần bổ sung, hoàn thiện phương pháp lập biểu thể tích cây đứng rừng tự nhiên và hệ thống biểu phục vụ công tác điều tra, quản lý và kinh doanh rừng.

  pdf117p hoydinha_hoihoidi 22-12-2014 24 9   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về cấu trúc tổ thành loài, qui luật sinh trưởng đường kính và phân bố số loài theo cỡ kính để làm cơ sở khoa học cho việc xác định đường kính khai thác tối thiểu theo loài hoặc nhóm loài cây gỗ kinh doanh chủ yếu trong rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở khu vực Kon Hà Nừng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các loài cây: Xoay, Vạng, Giẻ, Giổi, Cóc đá đạt kích thước tối đa từ cấp kính 80cm trở lên, trong khi các...

  pdf12p miumiungon 08-02-2012 40 8   Download

 • Chỉ số cạnh tranh phản ánh phân bố không gian sinh trưởng của các cây cá thể trong một lâm phần và sự tương tác cạnh tranh giữa chúng về chiếm lĩnh không gian và tận dụng nguồn tài nguyên. Chỉ số cạnh tranh có thể phụ thuộc hoặc không phụ thuộc vị thế của cây tùy theo cách tính toán có dựa vào khoảng cách đến các cây kế cận hay không. Bài báo đã xác định hai nhóm các chỉ tiêu cạnh tranh: (i) nhóm các chỉ số không phụ thuộc vị thế xã hội bao gồm...

  pdf9p miumiungon 08-02-2012 29 7   Download

 • Hoàn cảnh là nhân tố quan trọng ảnh hưởng khá rõ đến khả năng tái sinh và sinh trưởng của cây rừng nói chung và cây Giổi xanh (Michelia mediocris Dandy) nói riêng. Kết quả nghiên cứu khả năng tái sinh của Giổi xanh dưới tán rừng tự nhiên ở Kon Hà Nừng (Gia Lai) và trồng dưới tán rừng Thông mã vĩ ở Chi Lăng (Lạng Sơn) cho thấy Giổi xanh tái sinh tự nhiên tốt nhất ở độ tàn che 0,3. Trồng dưới tán rừng Thông mã vĩ ở giai đoạn đầu, Giổi xanh sinh trưởng tốt nhất...

  pdf6p sunny_1 09-08-2013 43 10   Download

 • Thực tế đã có nhiều công trình nghiên cứu lập biểu thể tích cây đứng rừng tự nhiên, tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở mức cung cấp được về mặt số lượng (tổng thể tích cây đứng - trữ lượng rừng) chưa xác định được chất lượng và giá trị tài nguyên gỗ rừng tự nhiên (thể tích gỗ tròn, thể tích gỗ lớn thân cây).

  pdf7p miumiungon 08-02-2012 45 7   Download

 • Các mẫu Gõ đỏ có mức đa dạng di truyền cao. Hệ số tương đồng di truyền dao động từ 47 đến 100%. Trong tổng số 50 mẫu thu được từ 7 vùng của 4 tỉnh thì các mẫu L1, L3 và L4 (từ huyện Lắc, Đắc Lắc), K9 và K4 (từ Kon Hà Nừng, Gia Lai) có mức độ khác biệt di truyền cao hơn so với các mẫu còn lại. Mẫu K4 có mức độ khác biệt đến 53% so với các mẫu khác. Các mẫu còn lại chia làm 3 nhóm chính: Nhóm I gồm các...

  pdf7p miumiungon 08-02-2012 27 4   Download

Đồng bộ tài khoản