Làm việc với windows media center

Xem 1-3 trên 3 kết quả Làm việc với windows media center
  • Làm việc với Windows Media Center LỜI KHUYÊN Tăng tốc độ chia sẻ file Windows Media Center có thể thêm các file (như file ảnh và nhạc) mà bạn chia sẻ từ một máy tính khác. Tuy nhiên tốc độ phát hiện và truyền thông của nó khá chậm.

    pdf3p dauhutuongot 22-07-2010 145 18   Download

  • Tham khảo tài liệu 'sao lưu cài đặt windows 7 media center với mcbackup- p2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf5p xavi135 14-12-2010 60 6   Download

  • Tham khảo tài liệu 'sao lưu cài đặt windows 7 media center với mcbackup- p3', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf5p xavi135 14-12-2010 52 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản