Lãng phí pháp luật

Xem 1-20 trên 43 kết quả Lãng phí pháp luật
 • Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã và đang là mối quan tâm thường trực của mọi nhà, mọi tổ chức, quốc gia và nhân loại. Tiết kiệm, lãng phí trong các lĩnh vực pháp luật được đề cập trong bài viết không chỉ và không chủ yếu là cắt, giảm chi phí về thời gian, công sức, tiền bạc mà còn bao hàm cả sự đầu tư thỏa đáng cho việc xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật có hiệu quả. ...

  pdf18p dontetvui 20-01-2013 33 6   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf36p abcdef_42 01-11-2011 121 32   Download

 •  BĐS chưa được khai thác, sử dụng có hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí.  TTBĐS phát triển tự phát, thiếu lành mạnh, giao dịch ngầm chiếm tỷ lệ lớn.  Cung cầu còn mất cân đối, tình trạng đầu cơ nhà đất, kích cầu ảo để nâng giá làm cho thị trường nóng lạnh thất thường, tạo nhiều cơn sốt giá nhà đất.  Thông tin không đầy đủ, thiếu minh bạch và khó tiếp cận.

  pdf0p 123968574 26-06-2012 91 27   Download

 • Một số suy nghĩ về tiết kiệm và lãng phí trong các hoạt động nhà nước ở nước ta hiện nay pháp luật hiện hành đã bỏ sót một số chủ thể không bị xử lí vi phạm pháp luật cạnh tranh về hành vi hạn chế cạnh tranh. Khoản 2 Điều 2 LCT quy định: Hiệp hội ngành nghề là đối tượng áp dụng của LCT.

  pdf7p chaydesong 09-05-2013 30 3   Download

 • Luật này quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

  doc33p luatsulecao 04-04-2011 76 16   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về thực hành tiết kiệm, chống lóng phớ. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf30p abcdef_45 30-10-2011 60 12   Download

 • Hoạt động kiểm toán nhà nước phục vụ việc kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

  pdf31p truongbao 10-07-2009 1062 236   Download

 • Sự nghiệp đổi mới về kinh tế ở nước ta đã tạo nên những thay đổi sâu sắc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Ngành xây dựng đã thực sự góp phần tạo nên vóc dáng mới của đất nước với nhiều công trình hiện đại, góp phần tích cực và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn đó, trong lĩnh vực này đang tồn tại nhiều vấn đề bức xúc.

  pdf115p vinamilkvietnam 21-08-2012 238 118   Download

 • Ðể đáp ứng những yêu cầu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hiện nay là chúng ta cần sớm hoàn thiện bộ máy Nhà nước và hệ thống pháp luật để tổ chức quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 theo tinh thần Hội nghị T.Ư 5 (khóa XI) vừa qua.

  pdf14p bluesky_12 26-12-2012 158 76   Download

 • SỰ THỎA ĐÁNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ TRANH CHẤP CỦA WTO Robert Hudec PHÂN TÍCH DƯỚI GIÁC ĐỘ CỦA MỘT NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Người ta thường cho rằng việc các nước đang phát triển sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO với các nước công nghiệp sẽ là sự lãng phí về thời gian và tiền bạc.

  pdf10p iiduongii5 17-04-2011 75 21   Download

 • Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng xác định: đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; với mục tiêu Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) là “ Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí”.

  pdf109p nuber_12 27-08-2013 47 17   Download

 • Người ta thường cho rằng việc các nước đang phát triển sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO với các nước công nghiệp sẽ là sự lãng phí về thời gian và tiền bạc.

  pdf20p 123968574 22-06-2012 45 10   Download

 • CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2010

  pdf12p inoneyear2 22-03-2010 49 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21KL/TW NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ” NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

  pdf14p minhtri2205 29-05-2013 27 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQCP NGÀY 06/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ: 11-CTR/TU NGÀY 25/9/2012 CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NINH VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA XI) VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ,

  pdf19p minhtri2205 29-05-2013 37 4   Download

 • Đô thị giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của khu vực, vùng và thậm chí cả nước. Vì vậy, việc xây dựng các tiêu chí để xác định và phân loại đô thị là một nhiệm vụ rất quan trọng. Xác định không đúng, phân loại không phù hợp giữa các đô thị không chỉ làm kiềm hãm sự phát triển mà còn lãng phí nguồn đầu tư. Chính vai trò quan trọng ấy đòi hỏi pháp luật về phân loại đô thị phải thật chặt chẽ và thống nhất.

  pdf6p sunshine_7 19-07-2013 44 4   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH DẦN 2010

  pdf3p inoneyear2 18-03-2010 68 3   Download

 • BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/NQ-CP NGÀY 06/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW NGÀY 25/5/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA, BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ "TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ" GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày ...

  pdf10p minhtri2205 29-05-2013 36 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA TỈNH NINH BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và ngày 26/11/2003; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29/11/2005; Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;...

  pdf8p minhtri2205 29-05-2013 26 3   Download

 • BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày...

  pdf5p minhtri2205 04-06-2013 30 2   Download

Đồng bộ tài khoản