Lao động nữ

Xem 1-20 trên 760 kết quả Lao động nữ
 • Về điều kiện để lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con: Theo điều 36 của luật bảo hiểm xã hội, lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Sau khi sinh con từ đủ sáu mươi ngày trở lên; b) Có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khoẻ của người lao động; c) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý....

  doc3p hoacuctran 15-10-2010 281 91   Download

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tế: Giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh Quảng Nam nhằm trình bày hệ thống cơ sở về lao động và việc làm, đánh giá tình hình giải quyết việc làm của lao động nữ ở tỉnh Quảng Nam, đưa ra hướng giải quyết việc làm cho lao động nữ.

  pdf26p ctrl_12 10-07-2013 79 24   Download

 • Khái quát về việc bảo vệ quyền lợi của lao động nữ trong công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ được đại hội liên hiệp quốc phê chuẩn,công ước này bắt đầu có hiệu lực với tư cách là một văn kiện quốc tế tổng hợp nhất về quyền của phụ nữ Việt Nam.

  pdf7p hoathinhbrave 04-05-2013 71 20   Download

 • Đề tài đưa ra định nghĩa chung và những khái niệm liên quan đến quyền của lao động nữ, phân tích cơ sở lí luận về quyền của lao động nữ; đưa ra thực trạng bảo đảm quyền của lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay; đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao việc bảo đảm quyền cho lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

  pdf115p haohoa92 15-06-2016 30 14   Download

 • Chế độ bảo hiểm thai sản và hướng hoàn thiện nhằm đảm bảo quyền lợi của lao động nữ Mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra được hiểu là văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần, bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và những giá trị tinh thần mà con người đã sáng tạo ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn, cũng như mục đích cuộc sống được biểu hiện ra bằng ngôn ngữ,...

  pdf8p hoathinhbrave 04-05-2013 37 9   Download

 • Bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ trong pháp luật một số nước ASEAN và những kinh nghiệm cho Việt Nam. Trên phương diện pháp luật quốc tế , vấn đề bảo hiểm xã hội cho lao động nữ được quy định trong nhiều công ước, khuyến nghiji của liên hợp quốc và tổ chức lao động quốc tế. Bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ trong pháp luật một số nước ASEAN và những kinh nghiệm cho Việt Nam.

  pdf9p dontetvui 23-01-2013 29 7   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quyền của lao động nữ, luận án nghiên cứu xác lập các tiêu chí đánh giá thực tiễn việc bảo đảm, bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động nữ ở Việt Nam, từ đó xác định các yêu cầu và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quyền của lao động nữ. Mời các bạn tham khảo.

  pdf174p sutihana 06-12-2016 10 6   Download

 • Luận văn nghiên cứu nhằm góp phần hệ thống hóa về mặt cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác giải quyết việc làm nói chung và giải quyết việc làm cho lao động nữ nói riêng, đánh giá thực trạng công tác giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh Quảng Bình trong 5 năm gần đây (2008-2012), đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc giải quyết việc làm cho lao động nữ ở tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p longnguyentran000 29-12-2016 10 3   Download

 • Ở nông thôn, địa vị phụ nữ có những thay đổi đáng kể, đó là thành quả của công cuộc giải phóng phụ nữ mà cách mạng xã hội học chủ nghĩa mang lại, trong các đội sản xuất ở nông thôn, phụ nữ có quyền tham gia lao động sản xuất và được hưởng thành phẩm cùng những quyền lợi khác giống nam giới.

  pdf3p thuythuy1702 09-04-2016 20 2   Download

 • Bài viết Thách thức việc làm đối với lao động nữ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế phân tích thách thức việc làm đối với lao động nữ trên thị trường lao động Việt Nam trong hơn một thập kỷ hội nhập kinh tế quốc tế qua.

  pdf9p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 5 2   Download

 • Tài liệu "Lao động nữ trong thời kỳ đổi mới" trình bày về thực trạng và những giải pháp lao động nữ trong thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf13p dienham63 10-12-2015 14 1   Download

 • Giải quyết tốt việc làm cho lao động nữ ở khu vực nông thôn hiện nay là đòi hỏi vừa lâu dài, vừa cấp thiết đối với sự phát triển bền vững của khu vực nông dân và nông thôn nước ta. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 0 0   Download

 • Trong thời đại ngày nay, vai trò và địa vị của người phụ nữ được coi trọng, họ có quyền tham gia lực lượng lao động bất kỳ ngành nghề nào, thành phần nào của nền kinh tế. Song, do ảnh hưởng của một số nhân tố, kể cả khách quan lận chủ quan đã làm hạn chế sự tham gia lực lượng lao động của họ, hoặc có tham gia nhưng tham gia một cách bất hợp lý. Phú Thọ là một tỉnh miền núi phía Bắc nước ta vừa được tái thành lập năm 1997, có một...

  pdf71p intel1212 06-12-2012 40 15   Download

 • Bảo vệ lao động nữ trong lĩnh vực kỷ luật lao động Vì thế chúng tôi cho rằng pháp luật cần quy định quyền tuyển dụng hoặc thuê công chứng viên làm việc của các tổ chức hành nghề công chứng. Cùng với quyền này, pháp luật cần quy định những điều kiện, thủ tục để các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc tuyển dụng hoặc thuê công chứng viên, những quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động....

  pdf5p hoathinhbrave 04-05-2013 48 9   Download

 • Công văn 802/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với lao động nữ nghỉ việc, chăm sóc con ốm

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 68 6   Download

 • Trên cơ sở các kết quả thu được trong quá trình tổng quan tài liệu và khảo sát thực địa thuộc đề tài “Những vấn đề xã hội của phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng và lao động ở nước ngoài” của Viện Gia đình và Giới năm 2009-2010, bài viết nêu lên những đặc điểm cơ bản của nữ lao động xuất khẩu và một số hệ quả tích cực cũng như tiêu cực của việc xuất khẩu lao động nữ.

  pdf13p nganga_08 12-10-2015 12 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục xác nhận doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meomayhaman 07-06-2011 32 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - thương binh xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - thương binh xã hội Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quy...

  pdf5p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 35 2   Download

 • Sau 30 năm đổi mới Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng lao động giúp việc gia đình (LĐGVGĐ). Phần lớn LĐGVGĐ là lao động nữ ở nông thôn với trình độ học vấn thấp và không có nghề nghiệp ổn định. Bài viết phân tích thực trạng của LĐGVGĐ ở Việt Nam và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao vị thế của lực lượng lao động này.

  pdf9p nhanmotchut_2 04-10-2016 4 1   Download

 • Người lao động là yếu tố cơ bản của lực lượng sản xuất xã hội, phụ nữ chiếm 1/2 dân số xã hội và là lực lượng lao động hết sức quan trọng. Nhằm giúp các bạn nắm bắt được thực trạng lao động nữ hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Một số vấn đề đặt ra cần suy nghĩ qua sự khảo sát môi trường lao động đối với nữ công nhân" dưới đây.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 14 0   Download

Đồng bộ tài khoản