Lao động nước ngoài tại vn

Xem 1-8 trên 8 kết quả Lao động nước ngoài tại vn
 • Công văn 3269/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ phụ cấp với lao động nước ngoài tại Việt Nam

  pdf1p hoangchau 19-08-2009 58 2   Download

 • Thông tư 08/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  pdf21p hoangchau 19-08-2009 330 27   Download

 • Lược sử ngoại giao VN các thời trước Chương bảy NGOẠI GIAO THỜI LÊ MẠC – phần 2 II NGOẠI GIAO CỦA NHÀ LÊ TRUNG HƯNG Các cựu thần nhà Lê lánh nạn tiến hành công việc khôi phục vương quyền của nhà Lê (lưu vong) trên đất Lào. Nhà Lê Trung hưng được thành lập. Khi về nước hoạt động, nhà Lê Trung hưng vẫn giữ quan hệ láng giềng thân thiện với Lào, từng đem công chúa, quận chúa gả cho vua Lào.

  pdf6p phalinh4 08-07-2011 121 52   Download

 • Thông tư liên tịch số 10/2004/TT-BYT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Bộ Y tế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

  pdf21p lawktkt2 25-10-2009 80 5   Download

 • Quyết định 87/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf11p lawktkt2 25-10-2009 69 3   Download

 • ĐỀ CƯƠNG ĐỊA LÝ KINH TẾ 1. Đánh Giá Các Lợi Thế Và Hạn Chế Các Nguồn Lực Phát Triển KT– XH VN : a. Mặt mạnh : _ VN có dân số đông, nguồn nhân lực dồi dào đảm bảo nguồn cung lao động trong nước và trao đổi hợp tác lao động với nước ngoài. Theo UBQGDS : 10. 2002 : DSVN đạt 80 triệu dân, 2024 : 99,3 triệu người _ Nguồn nhân lực của VN dồi dào, chất lượng của nguồn nhân lục ngày càng được nâng cao, dần dần đáp ứng được nhu cầu CNH, HĐH...

  pdf13p lavie10 28-07-2011 106 28   Download

 • lớn lên trong 1 gia đình sĩ phu yêu nước, ở quê hương giàu truyền thống CM. Cuối thế kỷ 19 dưới ách thống trị của td Pháp,đất nc rơi vào cảnh nô lệ lầm than. Giữa lúc đó, HCM ra nc ngoài để tìm đường giải fóng dtộc. HCM đã hoạt động trong pt CN lao động tại một số nc trên thế giới. Người đã tiếp thu tư tưởng Mac- Lênin, lựa chọn con đường giải phóng dân tộc đúng đắn.

  doc5p closeup244 18-12-2010 1129 123   Download

 • Thông tư liên tịch số 107/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành theo quy định tại Nghị định 81/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động VN làm việc ở nước ngoài...

  pdf11p luuduchoa 10-10-2009 76 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản