Lao động ở nước ngoài theo hợp đồng

Xem 1-20 trên 47 kết quả Lao động ở nước ngoài theo hợp đồng
 • Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  doc6p hoangchau 19-08-2009 237 22   Download

 • Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính quy định cụ thể về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  doc4p tonynguyen 14-08-2009 214 20   Download

 • Điều 9. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp cung ứng lao động có các nghĩa vụ sau đây: 1. Thực hiện đúng các điều khoản đã ký trong hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài và hợp đồng lao động, quy chế làm việc và sinh hoạt ở nơi làm việc. 2. Nộp phí dịch vụ cho doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định này. 3. Nộp tiền đặt cọc cho doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài...

  pdf17p ttcao7 09-08-2011 31 8   Download

 • Xuất khẩu lao động Việt Nam là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, phục vụ cho nhu cầu nhân công của các lao động nước ngoài. Hoạt động này bắt đầu từ năm 1980 dưới hình thức hợp tác lao động với các nước Xã hội chủ nghĩa. Từ khi cơ chế thay đổi năm 1991, hoạt động xuất khẩu lao động đã phát triển mạnh mẽ và mở rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới....

  pdf9p hoamynguyen1811 21-04-2013 77 27   Download

 • Đề tài: Hoạt động người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị xã Sơn Tây trình bày về thực trạng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị xã Sơn Tây, từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  doc9p trongminhld 06-10-2014 57 10   Download

 • Luật này quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan

  doc32p havang 10-05-2009 635 132   Download

 • 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động. 1.1. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Nghị định 81/2003/NĐ-CP bao gồm: a. Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu số 1 kèm theo Thông tư này). b.

  doc13p doxuan 15-07-2009 259 66   Download

 • Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước về quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  doc8p tonynguyen 14-08-2009 145 21   Download

 • Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  pdf31p hasang 19-08-2009 183 20   Download

 • LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 72/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy

  pdf31p xingau4 12-08-2011 101 13   Download

 • Mẫu số 7 mẫu ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

  doc3p doxuan 15-07-2009 546 40   Download

 • Mẫu số 8 mẫu GIẤY ĐĂNG KÝ đi làm việc ở nước ngoài (đối với hợp đồng cá nhân) Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

  doc2p doxuan 15-07-2009 279 20   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf45p abcdef_42 01-11-2011 52 12   Download

 • Một số vấn đề lí luận về xây dựng mô hình luật sư Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa Ba là các quy định về khám sức khoẻ cũng chưa được cụ thể về các hạng mục cần khám để đánh giá sức khoẻ của người lao động nhằm phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 16 4   Download

 • Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  pdf36p nanghoong 31-03-2014 17 2   Download

 • Tòa án Tối cao Hoa kỳ sử dụng cách định nghĩa thứ nhất, theo đó “grey market goods” là: Một hàng hóa được sản xuất ở nước ngoài, được mang nhãn hiệu hợp pháp của Hoa Kỳ, được nhập khẩu không có sự đồng ý của người nắm giữ nhãn hiệu của Hoa Kỳ.

  doc8p sunshine1202 29-05-2013 83 18   Download

 • TÊN ĐƠN VỊ : [TEN DON VI] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : [SO], ngày [NGAY THANG NAM] Kính gửi : [TEN DON VI CAP TREN] - Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3-10-1996 và Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 3-12-1999 của Chính phủ về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam, theo thông tư số: [SO THONG TU]/TT-BLĐTBXH ngày [NGAY THANG] năm 1999 của Bộ Lao động – hương binh và xã hội; - Xét...

  pdf1p giangtanthon 22-02-2010 132 10   Download

 • Mẫu số 1 kèm theo Thông tư số 24 /2007/TT-BLĐTBXH (Dành cho người lao động có thời hạn ở nước ngoài, kể cả người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng)

  pdf2p thuytinh_den 21-07-2010 108 10   Download

 • Hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở NN đã trở thành một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Chủ trương này đã được thể hiện cụ thể ở Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm ( 2006 - 2010 ) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng:“ Tiếp tục thực hiện chương trình XKLĐ

  pdf11p yenhoangbank321 26-06-2013 24 9   Download

 • Phần 2 của cuốn sách “Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và Việt Nam” giới thiệu tới bạn đọc một số văn bản pháp lý trong lĩnh vực lao động di trú như: Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả người lao động di trú và thành viên gia đình họ, Dự thảo văn kiện khung của ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di trú, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  pdf192p nganga_00 29-08-2015 16 8   Download

Đồng bộ tài khoản