Lập luận xấp xỉ

Xem 1-20 trên 22 kết quả Lập luận xấp xỉ
 • ỨNG DỤNG MODUS PONENS CỦA ĐẠI SỐ GIA TỬ TRONG LẬP LUẬN XẤP XỈ BIẾN NGÔN NGỮ ĐỖ QUANG THƠ. Bộ môn Khoa học máy tính Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Giao thông Vận tải. Tóm tắt: Nội dung chính của báo cáo đó là trình bày việc mở rộng modus ponens trong việc lập luận xấp xỉ các biến ngôn ngữ trên cơ sở tri thức được biểu diễn dưới dạng luật If ... then ...

  pdf5p linhdan05016 24-01-2011 163 27   Download

 • Ebook Logic mờ và ứng dụng: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về biểu diễn tri thức bằng cách dùng các tập con mờ; lý thuyết khả năng và các biến ngôn ngữ; lập luận xấp xỉ. Với các bạn chuyên ngành Triết học thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo.

   

  pdf174p thuytrang_4 19-04-2015 106 69   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi nêu lên một vài khái niệm cơ bản trong lý thuyết tập mờ và trình bày ứng dụng của nó trong bài toán lập luận xấp xỉ thông qua việc tích hợp mờ đồng thời nêu lên những nét chính thu đ-ợc khi xây dựng hàm ngữ nghĩa định l-ợng làm tiền đề cho việc xây dựng ph-ơng pháp lập luận xấp xỉ dựa trên đại số gia tử.

  pdf7p phalinh21 01-09-2011 89 29   Download

 • Nhu cầu của con ng−ời về việc giải quyết các vấn đề thực tế dựa trên nhiều mô hình ngμy cμng phức tạp đã gia tăng dẫn đến sự cần thiết phải thu thập các dữ liệu phức tạp. Phân tích kỹ l−ỡng quá trình thực tế thu thập thông tin, chúng ta nhận thấy rằng rất nhiều thông tin đ−ợc thu thập không phải lμ những số liệu chính xác vμ rõ rμng.

  pdf87p bluesky_12 26-12-2012 54 22   Download

 • Độ đo tính mờ, ánh xạ ngữ nghĩa định lượng và ứng dụng phương pháp lập luận xấp xỉ nội suy trong một hệ chuyên gia y tế.Và khi hệ thống vận hành, thay đổi thì điều khiển học dùng các khái niệm của mình là sự phát triển, tự tổ chức, sự tăng trưởng, xuất hiện mới (emergence), sự học tập, sự thích nghi và tiến hóa....

  pdf16p butmaucam 27-08-2013 20 4   Download

 • Ngày nay, cùng với sự Phát triển của các ngành kỹ thuật, Công nghệ thông tin góp phần cho sự Phát triển của kỹ thuật điều khiển và tự động hoá. Trong công nghiệp, điều khiển quá trình sản xuất đang là mũi nhọn và then chốt để giải quyết vấn đề nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

  pdf117p orchid_1 06-09-2012 129 61   Download

 • Cho X1, X2... là tập hợp các biến ngẫu nhiên được định nghĩa trên cùng một không gian xác suất, có cùng phân phối D và độc lập lẫn nhau. Giả sử giá trị kỳ vọng μ và độ lệch chuẩn σ của phân phối D là tồn tại và hữu hạn ( ). Xét tổng Sn = X1 + ... + Xn. Ta có Sn có kỳ vọng là nμ và độ lệch chuẩn σ n½. Khi đó, phân phối của Sn hội tụ về phân phối chuẩn N(nμ,σ2n) khi n tiến về vô cùng....

  pdf30p bluesky_12 26-12-2012 210 60   Download

 • Luận văn nghiên cứu một phương pháp giải ổn định bất đẳng thức biến phân đơn điệu trên cơ sở xây dựng nghiệm hiệu chỉnh hữu hạn chiều cho bất đẳng thức biến phân. Nghiên cứu sự hội tụ và đánh giá tốc độ hội tụ của nghiệm hiệu chỉnh với toán tử ngược đơn điệu mạnh trong không gian Banach phản xạ thực dựa trên việc chọn tham số hiệu chỉnh tiên nghiệm.

  pdf0p greengrass304 11-09-2012 49 17   Download

 • Kỹ thuật điện tử đã và đang bùng nổ một cách mạnh mẽ , xâm nhập vào mọi lĩnh vực của cuộc sống con người .Chúng ta có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi các thiết bị điện tử ,từ các thiết bị dân dụng phục vụ cho sinh hoạt với các thiết bị công nghiệp phục vụ cho sản xuất.Tất cả chúng đều đang phục vụ đắc lực cho cuộc sống của con người . Đặc biệt , từ khi kỹ thuật số ra đời đã mở ra một cuộc cách mạng mới cho ngành điện tử.

  doc28p bienghocwa 17-01-2011 487 135   Download

 • Các tập thô được xây dựng trên lý thuyết tập hợp. Ta thường sử dụng thêm một số thông tin về các phần tử của một tập tổng thể. Các phần tử có cùng thông tin là không phân biệt được và tạo thành một khối có thể được xem như là các hạt cơ bản của tri thức về tập tổng thể đó.

  doc27p ngocmanit 10-03-2013 65 20   Download

 • Lôgic mờ (tiếng Anh: Fuzzy logic) được phát triển từ lý thuyết tập mờ để thực hiện lập luận một cách xấp xỉ thay vì lập luận chính xác theo lôgic vị từ cổ điển. Lôgic mờ có thể được coi là mặt ứng dụng của lý thuyết tập mờ để xử lý các giá trị trong thế giới thực cho các bài toán phức tạp (Klir 1997).

  pdf13p and_12 08-08-2013 27 5   Download

 • Xét cơ sở tri thức bao gồm các câu gồm hai phần cơ bản: phần rõ ràng và phần mơ hồ được biểu diễn dưới dạng các luật If . . . then . . . khi đó cơ sở tri thức của ta bao gồm các luật có dạng như sau: If "The student is more young" and "He is a very good student" then "The student is quite a good candidate". 53 Ở đây các sự kiện "X is hA" (với h là các từ nhấn như more, very...) có thể viết lại là: "X (is h) A" hay h...

  pdf20p meomeongon 06-01-2012 24 5   Download

 • Trong ngành kỹ nghệ phần mềm, năm 1979, có một quy tắc nổi tiếng là: “Trong một dự án lập trình điển hình, thì xấp xỉ 50% thời gian và hơn 50% tổng chi phí được sử dụng trong kiểm thử các chương trình hay hệ thống đã được phát triển”. Và cho đến nay, sau gần một phần 3 thế kỷ, quy tắc đó vẫn còn đúng. Đã có rất nhiều ngôn ngữ, hệ thống phát triển mới với các công cụ tích hợp cho các lập trình viên sử dụng phát triển ngày càng linh động....

  doc60p dvkieu 04-11-2010 1034 266   Download

 • Lôgic mờ (tiếng Anh: Fuzzy logic) được phát triển từ lý thuyết tập mờ để thực hiện lập luận một cách xấp xỉ thay vì lập luận chính xác theo lôgic vị từ cổ điển. Lôgic mờ có thể được coi là mặt ứng dụng của lý thuyết tập mờ để xử lý các giá trị trong thế giới thực cho các bài toán phức tạp (Klir 1997). Người ta hay nhầm lẫn mức độ đúng với xác suất.

  pdf210p trinhvang 18-01-2013 269 146   Download

 • Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một trong lĩnh vực được tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin, nhằm giải quyết các bài toán quản lý, tìm kiếm thông tin trong những hệ thống lớn, đa dạng, phức tạp cho nhiều người sử dụng trên máy tính điện tử.

  pdf50p sunflower_1 06-09-2012 89 39   Download

 • TÓM TẮT MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Mục đích của đề tài là xây dựng một phương pháp số mới để giải một số bài toán động lực học kết cấu và áp dụng các phương pháp số để nghiên cứu ứng xử động của một số kết cấu thực tế. Phương pháp số mới được thiết lập dựa vào ý tưởng xấp xỉ gia tốc bởi các hàm phi tuyến chọn trước để giải bài toán động

  pdf3p gauhaman123 18-11-2011 87 12   Download

 • Câu 1: a) Phát biểu phân phối POISSON. b) Khi nào có thể xấp xỉ phân phối nhị thức bởi phân phối POISSON. X ~ P( ?1 ) c) Ta có: X, Y độc lập thì X + Y ~ P ( ? 1 + ? 2 ) Y ~ P( ? 2 ) Cho : Tính Câu 2: Một thiết bị điện tử có 20 ngàn linh kiện, trong đó có : 10 ngàn linh kiện loại A, xác suất một linh kiện loại A bị hỏng là: 0,01% . 6 ngàn linh kiện loại B, xác suất một...

  pdf1p hoanglam666 30-04-2011 72 7   Download

 • Câu 1: a) Khi nào có thể tính xấp xỉ phân phối chuẩn bởi phân phối nhị thức. Trình bày công thức tính gần đúng. b) Cho X, Y, Z là ba đại lượng ngẫu nhiên độc lập: X~B( 20; 0,4) Y~H( 30; 20; 10) Z~N(2;9) S=3X-4Y-5Z+25 Tính E(S) và Var(X) Câu 2: X(mm) là độ dài của một trục xe đạp có phân phối chuẩn, với độ lệch chuẩn là 0,2mm. Sản phẩm được xem là đạt tiêu chuẩn: nếu độ dài sản phẩm sai lệch so với độ dài trung bình không quá 0,3mm. a) Tính xác suất...

  pdf1p hoanglam666 30-04-2011 87 5   Download

 • Câu 1: a) Phát biểu phân phối siêu bội b) Khi nào có thể tính xấp xỉ phân phối siêu bội bởi phân phối nhị thức. Cho một ví dụ. Câu 2: Một phân xưởng sản xuất một loại sản phẩm A. Phân xưởng có hai dây chuyền sản xuất. Trong một giờ dây chuyền một sản xuất được 5 sản phẩm, tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng là 95%. Dây chuyền hai trong một giờ sản xuất được 5 sản phẩm, tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng là 98%. Hai dây chuyền này độc lập với nhau....

  pdf1p hoanglam666 30-04-2011 41 4   Download

 • Thực hiện suy luận với xấp xỉ Gaussian dọc theo một quỹ đạo động trong w, p không gian, trong đó p là thêm động lực biến của Langevin và Hamilton phương pháp Monte Carlo. Số lượng 'Tau' bước được thiết lập ngẫu nhiên cho một số từ 100 và 200 cho mỗi quỹ đạo.

  pdf64p kimku8 29-10-2011 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản