Lập trình c/c++ nâng cao

Xem 1-3 trên 3 kết quả Lập trình c/c++ nâng cao
  • 1/ Kiến thức: - Mơ tả được cơ chế của quá trình quang hợp: pha sáng & pha tối. - Nắm được kết quả & ý nghĩa của qu trình quang hợp. 2/ Kĩ năng: - Rn luyện kĩ năng phn tích - tổng hợp, so snh vấn đề. Pht triển tư duy cho HS. Rn luyện khả năng lm việc độc lập & lm việc nhĩm cho HS. - Vận dụng vo thực tế giải thích cc hiện tượng sinh học trong đời sống. 3/ Thi đo: - Hình thnh quan điểm đng đắn cho HS về sự sống.

    pdf6p toshiba1209 20-11-2010 71 4   Download

  • BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài : “Vận dụng thủ tục phân tích trong quy trình kiểm tốn Bo co ti chính tại cơng ty kiểm tốn Việt Nam (VACO)”. Nội dung : Trong nền kinh tế thị trường, kiểm toán đ trở thnh nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của cc doanh nghiệp. Sự pht triển nhanh chĩng của các công ty kiểm toán độc lập trong những năm vừa qua ở nước ta đ chứng minh cho sự cần thiết của hoạt động này....

    pdf3p kimku10 09-09-2011 88 14   Download

  • Kiến thức: - Mơ tả được cơ chế của quá trình quang hợp: pha sáng & pha tối. - Nắm được kết quả & ý nghĩa của qu trình quang hợp. 2/ Kĩ năng: - Rn luyện kĩ năng phn tích - tổng hợp, so snh vấn đề. Pht triển tư duy cho HS. Rn luyện khả năng lm việc độc lập & lm việc nhĩm cho HS. - Vận dụng vo thực tế giải thích cc hiện tượng sinh học trong đời sống. 3/ Thi đo: - Hình thnh quan điểm đng đắn cho HS về sự sống.

    pdf6p convert111 26-03-2011 31 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản