» 

Lập Trình Dotnet

 • Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 8 Lập trình tổng quát trong C#

  Khái niệm, khai báo, cách sử dụng lập trình tổng quát (Generic). Lập trình tổng quát lớp, cấu trúc và các hàm Một số cấu trúc dữ liệu tổng quát được xây dựng sẵn trong C# như Collection, List, Dictionary… Trong C++ đã đề cập tới khái niệm Template (thường gọi là mẫu), Template được dùng để tạo các hàm, các class mà không cần quan tâm đến kiểu dữ liệu của đối số. Template...

  ppt 23p phuonggm 18-06-2012 149 46

 • microsoft excel va lap trinh tren microsoft excel phần 4

  TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG Lập trình trên ứng dụng nền ZoomExtents End Sub 12 Đặt con trỏ vào giữa hai dòng Sub HelloWorld() và End Sub, sau đó nhấn phím F5 để thực thi Macro. Một hộp thoại nhỏ sẽ hiện lên yêu cầu người dùng nhập vào một thông điệp ð Nhập vào thông điệp

  pdf 10p kimku5 23-10-2011 55 26

 • Kỹ thuật lập trình Java căn bản phần 2

  Nắm được các đặc trưng của Java Các loại chương trình viết bằng Java Ðịnh nghĩa về máy ảo Java (Java Virtual Machine) Các nội dung của JDK (Java Development Kit) Sơ lược các đặc trưng mới của Java 2 Java là một ngôn ngữ lập trình được Sun Microsystems giới thiệu vào tháng 6 năm 1995.

  pdf 10p kennguyen3 23-10-2011 34 17

 • Kỹ thuật lập trình C phần 5

  Chương 1 Kỹ thuật lập trình Phần III: Lập trình hướng ₫ối tượng Chương 5: Lớp và ₫ối tượng 0101010101010101100001 0101010101010101100001 StateController 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 start() 1100101100100010000010 1100101100100010000010 stop() 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010+ B*u; 1010011000110010010010 y = A*x...

  pdf 19p kimku5 22-10-2011 33 14

 • Kỹ thuật lập trình Java căn bản phần 3

  Từ đó, nó đã trở thành một công cụ lập trình của các lập trình viên chuyên nghiệp. Java được xây dựng trên nền tảng của C và C++. Do vậy nó sử dụng các cú pháp của C và các đặc trưng hướng đối tượng của C++. Vào năm 1991, một nhóm các kỹ sư của Sun Microsystems có ý định thiết kế một ngôn ngữ lập trình

  pdf 34p kennguyen3 23-10-2011 36 12

 • Kỹ thuật lập trình C phần 10

  Bài 1: Lập trình cơ sở 1 Mục đích bài thực hành Giúp học viên làm quen với công cụ lập trình Visual C++, thử nghiệm viết chương trình theo phong cách hướng hàm, qua đó nắm vững các kiến thức lập trình cơ sở như: 1) Phương pháp thể hiện thuật toán bằng các các cấu trúc điều kiện, vòng lặp 2)

  pdf 6p kimku5 22-10-2011 25 10

 • Kỹ thuật lập trình C phần 7

  Kỹ thuật lập trình Chương 8: Tiến tới tư duy lập trình hướng ₫ối tượng Đặt vấn ₫ề Giới thiệu ví dụ chương trình mô phỏng Tư duy "rất" cổ ₫iển Tư duy hướng hàm Tư duy dựa trên ₫ối tượng (object-based) Tư duy thực sự

  pdf 21p kimku5 22-10-2011 31 9

 • Kỹ thuật lập trình Java căn bản phần 5

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật lập trình java căn bản phần 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 35p kennguyen3 23-10-2011 29 9

 • Kỹ thuật lập trình C phần 6

  Chương 1 Kỹ thuật lập trình Chương 7: Quan hệ lớp 0101010101010101100001 0101010101010101100001 StateController 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 1010011000110010010010 start() 1100101100100010000010 1100101100100010000010 stop() 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010+ B*u; 1010011000110010010010 y = A*x 1100101100100010000010+ d*u; 1100101100100010000010 x = C*x...

  pdf 33p kimku5 22-10-2011 23 8

 • Kỹ thuật lập trình Java căn bản phần 4

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật lập trình java căn bản phần 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 36p kennguyen3 23-10-2011 26 8

 • Kỹ thuật lập trình Java căn bản phần 6

  Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật lập trình java căn bản phần 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p kennguyen3 23-10-2011 25 5

 • Kỹ thuật lập trình C phần 8

  Phần III: Lập trình tổng quát Chương 9: Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp 9.1 Khuôn mẫu hàm - Vai trò của khuôn mẫu hàm - Định nghĩa khuôn mẫu hàm - Sử dụng khuôn mẫu hàm Khuôn mẫu lớp - Định nghĩa khuôn mẫu lớp - Dẫn xuất khuôn mẫu

  pdf 23p kimku5 22-10-2011 11 4

 • Giáo trình kỹ thuật lập trình C#

  Tôi muốn nhấn mạnh rằng đừng bao giờ xem xét ngôn ngữ C# một cách tách biệt, nó luôn đồng hành với "Bộ khung .NET". C# là một trình biên dịch hướng .NET, nghĩa là tất cả các mã của C# luôn luôn chạy trên trên môi trường .NET Framework. Điều đó dẫn đến 2 hệ quả sau: Cấu trúc và các lập luận C# được phản ánh các phương pháp luận của .NET ngầm bên dưới. Trong nhiều trường hợp,...

  doc 219p tronglan 26-09-2010 162 84

 • Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 1 Nhập môn DotNet

  Biết được sự ra đời, quá trình phát triển, tương lai cũng như cấu trúc của bộ sản phẩm .Net Nắm được các khái niệm cơ bản trong C# như: cấu trúc chương trình, từ khóa, các toán tử... Biết cách sử dụng một số kiểu dữ liệu cơ bản: mảng, xâu ký tự, liệt kê, struct. Cùng với sự phát triển liên tục của CNTT nhất là phần mềm, hệ điều hành, các môi trường phát triển phần...

  ppt 32p phuonggm 18-06-2012 274 82

 • microsoft excel va lap trinh tren microsoft excel phần 1

  Microsoft Excel là một phần mềm chuyên xử lý bảng tính của hãng phần mềm nổi tiếng Microsoft. Excel thực sự là một công cụ rất mạnh mẽ phục vụ công tác tính toán, lập bảng biểu… Giao diện của chương trình Excel như sau: Với các bài toán từ đơn giản đến phức tạp, ta đều có thể sử dụng Excel để giải quyết một cách dễ dàng

  pdf 10p kimku5 23-10-2011 119 69

 • Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 13 + 14 Lập trình cơ sở dữ liệu

  Phần dữ liệu được lưu giữ trong máy tính theo một quy định nào đó được gọi là cơ sở dữ liệu (database). Ưu điểm: Giảm sự trùng lặp thông tin xuống mức thấp nhất và do đó bảo đảm được tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu. Đảm bảo dữ liệu có thể được truy xuất theo nhiều cách khác nhau. Khả năng chia sẻ thông tin cho nhiều người sử dụng và nhiều ứng dụng khác nhau.  

  ppt 45p phuonggm 18-06-2012 103 50

 • microsoft excel va lap trinh tren microsoft excel phần 3

  và nhấn OK ð Thông điệp mà bạn vừa nhập sẽ được vẽ trên không gian mô hình của AutoCAD. 13 Trong màn hình của VBA IDE, chọn trình đơn File ð Save. Tiếp tục chọn trình đơn File ð Close and Return to AutoCAD để trở về AutoCAD. c. Tạo lệnh mới trong AutoCAD để thực thi Macro Sau khi đã tạo xong Macro,

  pdf 10p kimku5 23-10-2011 60 36

 • Bài giảng lập trình DOT NET - Bài 7 Cấu trúc dữ liệu trong C#

  Nắm được các khái niệm cơ bản về danh sách liên kết, hàng đợi, ngăn xếp… Biết cách thao tác, ứng dụng của danh sách liên kết, hàng đợi, ngăn xếp, … vào các vấn đề cụ thể. Hàng đợi là một tập hợp trong đó có thứ tự vào trước và ra trước (FIFO). Hàng đợi là kiểu dữ liệu tốt để quản lý những nguồn tài nguyên giới hạn. Ví dụ, chúng ta muốn gởi thông điệp đến...

  ppt 17p phuonggm 18-06-2012 97 35

 • microsoft excel va lap trinh tren microsoft excel phần 2

  với rất nhiều tính năng sẵn có: § Khả năng tổ chức dữ liệu mạnh mẽ với hệ thống các ô, vùng dữ liệu, các bảng tính…; § Khả năng xử lý dữ liệu như truy vấn, lọc, tính toán… với hệ thống rất phong phú các hàm cơ bản cũng như các hàm chức năng chuyên biệt; § Khả năng lập báo cáo với cách tổ

  pdf 10p kimku5 23-10-2011 46 28

 • Kỹ thuật lập trình Java căn bản phần 7

  Exception là một loại lỗi đặc biệt. Lỗi này xuất hiện vào lúc thực thi chương trình. Các trạng thái không bình thường xảy ra trong khi thi hành chương trình tạo ra các exception. Những trạng thái này không được biết trước trong khi ta đang xây dựng

  pdf 14p kennguyen3 23-10-2011 14 4

 • + Xem thêm 1551 Lập Trình Dotnet khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản