Lập trình fortran 90

Xem 1-8 trên 8 kết quả Lập trình fortran 90
 • Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ Thông tin và Điện tử viễn thông, nhiều chương trình, phần mềm máy tính đã ra đời và được ứng dụng rộng rãi, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Trong số đó, các ngôn ngữ lập trình cũng ngày càng được phát triển và phổ biến.

  pdf223p hongkthkgl 04-10-2010 411 152   Download

 • Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau (còn gọi là các phương pháp lập trình). Một phần của công việc lập trình là việc lựa chọn một trong những ngôn ngữ phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau đòi hỏi lập trình viên phải xử lý các chi tiết ở các mức độ khác nhau khi cài đặt các thuật toán.

  pdf223p hongkthkgl 04-10-2010 360 131   Download

 • Tài liệu giới thiệu về ngôn ngữ Fortran, cú pháp cùng các khả năng của Fortran 90, so sánh các đặc tính tiêu biểu với C++, F77, và Matlab.

  pdf46p transang1 19-09-2012 53 12   Download

 • Yêu cầu & Nội dung: Yêu cầu – đã nắm được fortran 77 (Nếu không thì tự đọc bài giảng của PGS Phan Văn Tân). Nội dung: o Free form vs fixed form o Biến và khai báo biến o Cấu trúc điều khiển o Module o Kiểu biến người dùng định nghĩa

  ppt19p hongkthkgl 04-10-2010 212 79   Download

 • Bài giảng Applied numerical methods (Ứng dụng phương pháp tính số) - Chương 1: Tóm lược ngôn ngữ lập trình Fortran 90. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Fortran cơ sở, các câu lệnh cơ bản, hàm và thủ tục. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p whocare_d 22-09-2016 17 5   Download

 • Object Oriented Programming via Fortran 90 Keywords object-oriented, encapsulation, inheritance, polymorphism, Fortran 90 Abstract There is a widely available object-oriented (OO) programming language that is usually overlooked in the OO Analysis, OO Design, OO Programming literature. It was designed with most of the features of languages like C++, Eiffel, and Smalltalk. It has extensive and efficient numerical abilities including concise array and matrix handling, like Matlab®.

  pdf23p nuoiheocuoivo 09-05-2010 144 22   Download

 • This overview of Fortran 90 (F90) features is presented as a series of tables that illustrate the syntax and abilities of F90. Frequently comparisons are made to similar features in the C++ and F77 languages and to the Matlab environment.

  pdf22p giangtanthon 10-02-2010 125 15   Download

 • Trong nghiên cứu đã xây dựng phương pháp, sơ đồ giải, lập trình chương trình tính toán cho mô hình. Mô hình được lập trình bằng ngôn ngữ lâp trình Fortran 90 và kiểm tra chất lượng mô phỏng tại trạm thủy văn Tà Pao, Võ Xu trên sông La Ngà tỉnh Bình Thuận. Kết quả mô phỏng của mô hình khá tốt, tuy nhiên mô hình có nhược điểm là không mô phỏng được cho đoạn sông có ảnh hưởng triều, nước vật.

  pdf6p nguyenvanhoangvnu 12-06-2017 8 1   Download

Đồng bộ tài khoản