Lập trình fortran 90

Xem 1-6 trên 6 kết quả Lập trình fortran 90
 • Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ Thông tin và Điện tử viễn thông, nhiều chương trình, phần mềm máy tính đã ra đời và được ứng dụng rộng rãi, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Trong số đó, các ngôn ngữ lập trình cũng ngày càng được phát triển và phổ biến.

  pdf223p hongkthkgl 04-10-2010 403 148   Download

 • Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau (còn gọi là các phương pháp lập trình). Một phần của công việc lập trình là việc lựa chọn một trong những ngôn ngữ phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau đòi hỏi lập trình viên phải xử lý các chi tiết ở các mức độ khác nhau khi cài đặt các thuật toán.

  pdf223p hongkthkgl 04-10-2010 356 130   Download

 • Tài liệu giới thiệu về ngôn ngữ Fortran, cú pháp cùng các khả năng của Fortran 90, so sánh các đặc tính tiêu biểu với C++, F77, và Matlab.

  pdf46p transang1 19-09-2012 45 11   Download

 • Yêu cầu & Nội dung: Yêu cầu – đã nắm được fortran 77 (Nếu không thì tự đọc bài giảng của PGS Phan Văn Tân). Nội dung: o Free form vs fixed form o Biến và khai báo biến o Cấu trúc điều khiển o Module o Kiểu biến người dùng định nghĩa

  ppt19p hongkthkgl 04-10-2010 211 79   Download

 • Object Oriented Programming via Fortran 90 Keywords object-oriented, encapsulation, inheritance, polymorphism, Fortran 90 Abstract There is a widely available object-oriented (OO) programming language that is usually overlooked in the OO Analysis, OO Design, OO Programming literature. It was designed with most of the features of languages like C++, Eiffel, and Smalltalk. It has extensive and efficient numerical abilities including concise array and matrix handling, like Matlab®.

  pdf23p nuoiheocuoivo 09-05-2010 141 22   Download

 • This overview of Fortran 90 (F90) features is presented as a series of tables that illustrate the syntax and abilities of F90. Frequently comparisons are made to similar features in the C++ and F77 languages and to the Matlab environment.

  pdf22p giangtanthon 10-02-2010 119 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản