Lập trình hướng thành phần

Xem 1-20 trên 924 kết quả Lập trình hướng thành phần
 • Lập trình cấu trúc là phương pháp tổ chức, phân chia chương trình thành các hàm, thủ tục, chúng được dùng để xử lý dữ liệu nhưng lại tách rời các cấu trúc dữ liệu. Thông qua các ngôn ngữ Foxpro, Pascal, C đa số những người làm Tin học đã khá quen biết với phương pháp lập trình này. Lập trình hướng đối tượng dựa trên việc tổ chức chương trình thành các lớp. Khác với hàm và thủ tục, lớp là một đơn vị bao gồm cả dữ liệu và các phương thức xử lý.

  pdf396p thangnguyen22 29-06-2012 1064 550   Download

 • Tài liệu " Tự học lập trình hướng đối tượng và lập trình cơ sở dữ liệu C " hướng dẫn các bạn lập trình hương đối tượng căn bản qua các bai tập mẫu, lập trinh cơ sở dữ liệu Access 2003, lập trinh dùng cơ sở dữ liệu SQL server 2000, ngoài ra còn hướng dẫn thêm in các bảng bằng Crytal Report và cách thực hiện để phân phân phối ứng dụng khi đã hoàn thành xong chương trình

  pdf40p dibovaodoi03 18-10-2011 893 413   Download

 • Nối tiếp Tập 1 của Ebook Tự học ngôn ngữ lập trình Java - Tập 2: Lập trình hướng đối tượng dưới đây gồm 4 chương trình bày nội dung xoay quanh về các thành phần giao diện người dùng đồ họa cao cấp, lập trình hướng đối tượng, cách lập trình dựa trên đối tượng. Mời các bạn đón đọc.

  pdf553p muaxuan102 26-02-2013 456 340   Download

 • Trong chương này trình bầy các vấn đề sau: - Cách sử dụng phần mềm TC++ 3.0 - Những sửa đổi cần thiết một chương trình C để biến nó thành một chương trình C++ (chạy được trong môi trường C++) - Tóm lược về các phương pháp lập trình cấu trúc và lập trình hướng đối tượng - Những mở rộng của C++ so với C

  doc16p bk20081643 16-11-2010 285 109   Download

 • Trong thập kỉ vừa qua có nhiều phương pháp và ngôn ngữ phân tích và thiết kế hướng đối tượng đã đưuọc phát triển. Mặc dù các phương pháp này đều có mục đích chung tuy nhiên chúng đều có thuật ngữ và ký hiệu khác nhau nên gây nhiều khó khăn khi so sánh...

  pdf51p ptng13 25-06-2012 132 64   Download

 • Nội dung chính của chương 2 Thiết kế lớp nằm trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng trình bày về xây dựng lớp, thiết kế các thành phần dữ liệu, các hàm khởi tạo, phương thức và thuộc tính, thành viên tĩnh, các bổ từ truy cập.

  ppt36p xuanlan_12 26-04-2014 90 19   Download

 • Lập trình hướng đối tượng đặt trọng tâm vào đối tượng, yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển chương trình và không cho phép dữ liệu biến động tự do trong hệ thống. Dữ liệu được gắn chặt với các hàm thành các vùng riêng mà chỉ có các hàm đó tác động lên và cấm các hàm bên ngoài truy nhập tới một cách tuỳ tiện.

  pdf7p sunflower_1 20-09-2012 83 13   Download

 • Cơ sở của lập trình hướng đối tượng gắn liền với sự ra đời và định nghĩa về lớp và đối tượng . Lập trình hướng đối tượng là tư tưởng lập trình trong đó dữ liệu ( data ) và hàm ( functions ) được đóng gói trong các lớp. Một đối tượng là một thể hiện ( instance ) của lớp có các thành phần dữ liệu riêng của nó . Các đối tượng là thể hiện của cùng một lớp sẽ có cùng một bộ “ khung “ do lớp tạo ra....

  ppt130p skyknight 05-08-2013 145 15   Download

 • Nội dung chính trong bài giới thiệu .NET nằm trong bài giảng lập trình hướng đối tượng nhằm trình bày về lịch sử hình thành và phát triển của .NET, .NET gồm 2 phần chính đó là Framework và Integrated Development Environment (IDE) , trong khi đó .NET Framework gồm 2 phần chính: Common Language Runtime (CLR) và thư viện lớp .NET Framework.

  pdf35p big_12 06-06-2014 49 5   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 nêu lên tổng quát về máy tính và ngôn ngữ VC#, tập ký tự cơ bản của ngôn ngữ VC#, Extended Backus-Naur Form (EBNF) notation, cú pháp định nghĩa tên nhận dạng (Name), cú pháp định nghĩa dấu ngăn (Seperator), cú pháp định nghĩa biểu thức, qui trình tính biểu thức, các lệnh định nghĩa các thành phần phần mềm, các lệnh thực thi.

  pdf23p cocacola_17 12-12-2015 33 7   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 Tổng quan về lập trình hướng đối tượng nhằm trình bày về tổng quan về phát triển phần mềm, các phương pháp lập trình cổ điển, PP lập trình tuyến tính, PP lập trình thủ tục/hàm PP lập trình đơn thể, phương pháp lập trình hướng đối tượng.

  pdf25p slow_12 26-06-2014 31 5   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Interface & Class trong C# giới thiệu tới các bạn những nội dung về phát biểu class của C#; định nghĩa thuộc tính vật lý, tác vụ chức năng, toán tử chức năng, thuộc tính giao tiếp, đối tượng đại diện hàm, phần tử quản lý danh sách; thành phần static và thành phần không static; lệnh định nghĩa nghĩa 1 class C# điển hình.

  pdf14p cocacola_17 12-12-2015 16 5   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 8 Interface (Giao Diện)trình bày về định nghĩa giao diện, khai báo giao diện, thực thi nhiều giao diện...tất cả các thành phần khai báo trong giao diện mặc định là public (nên không có từ khóa về mức độ truy cập trong khai báo các thuộc tính và phương thức).

  pdf14p slow_12 26-06-2014 25 4   Download

 • Chương 3 Lớp và đối tượng thuộc bài giảng lập trình hướng đối tượng, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: xây dựng lớp và đối tượng, các phương thức, nạp chồng toán tử, mảng và con trỏ của đối tượng, hàm bạn và lớp bạn, thành phần tĩnh, thành phần hằng, thành phần đối tượng.

  pdf51p khongxinhkhngodep 03-07-2014 37 5   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 10: Biểu đồ use case và biểu đồ hoạt động" giới thiệu tới người học các kiến thức: Tổng quan về biểu đồ use case, các thành phần chính trong biểu đồ use case, các biểu đồ hoạt động trong biểu đồ use case. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 38 7   Download

 • Môn học Lập trình hướng đối tượng nhằm trang bị cho sinh viên các nguyên lý cơ bản về lập trình hướng đối tượng, phương pháp phát triển hệ thống theo cách tiếp cận hướng đối tượng, phương pháp phát triển phần mềm trên nền tảng NET FRAMEWORK.2.0 và kiến trúc thành phần (component-based), thiết kế và cài đặt ứng dụng trên kiến trúc 3-layer.

  pdf8p fast_12 24-06-2014 19 3   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Phương pháp hướng đối tượng; các thành phần của lớp, đối tượng, hàm định nghĩa chồng; toán tử định nghĩa chồng,... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf119p huyen06281982 17-10-2015 15 2   Download

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng này trình bày các nội dung: Thành phần tĩnh (Thuộc tính và phương thức thuộc phạm vi lớp, các đối tượng dùng chung thành phần tĩnh của lớp, phương thức tĩnh chỉ truy xuất được thành phần tĩnh), ba vấn đề con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt24p namthangtinhlang_02 05-11-2015 9 2   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Định nghĩa phép toán Operator Overloading nêu lên các toán tử của C++; các toán tử overload được; cú pháp của Operator Overloading; hàm thành phần và toàn cục; chuyển kiểu bằng phương thức thiết lập; phép toán lấy phần tử mảng; phép toán gọi hàm.

  ppt96p cocacola_09 26-11-2015 13 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 10: Biểu đồ use name case và biểu đồ hoạt động" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về biểu đồ use name case, các thành phần chính trong biểu đồ use name case, biểu đồ hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p doinhugiobay_04 27-11-2015 14 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản