Lập trình khai báo

Xem 1-20 trên 1691 kết quả Lập trình khai báo
 • Biến là công cụ trong lập trình, khai báo biến là những nội dung chính trong bài giảng bài 4 "Sử dụng biến trong chương trình". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt18p nhok_lucky 28-09-2015 24 3   Download

 • Khai báo lớp 2. Tạo đối tượng sử dụng lớp 3. Sử dụng các thành viên static (phương thức và thuộc tính) 4. Truyền tham số kiểu ref, out, params

  ppt61p thanh_k8cntt 02-04-2012 216 102   Download

 • Khai báo biến kiểu không tường minh là biến được khai báo mà không cần phải chỉ ra kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu của biến sẽ được xác định bởi trình biên dịch dựa vào biểu thức được gán khi khai báo biến. Trước kia ở C# 1.x và 2.0, khi muốn khai báo 1 biến, bạn phải code như sau:

  pdf3p kienk6e 31-03-2011 176 11   Download

 • Bài giảng Áp dụng chữ ký số trong khai báo thủ tục hải quan điện tử giới thiệu quy trình khai báo của doanh nghiệp từ việc thiết lập chữ ký số trên phần mềm thông quan điện tử; chọn nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số; nhập thông tin tờ khai; nhập danh sách hàng; khai báo vận đơn, hóa đơn;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt13p cocacola_06 06-11-2015 29 9   Download

 • Hằng chuỗi là một chuỗi các ký tự nằm trong dấu nháy kép. Ký tự null ‘\0’ được tự động thêm vào biểu diễn bên trong của chuỗi. Khi khai báo một biến chuỗi, hãy dành thêm một phần tử trống cho ký tự kết thúc.

  ppt20p impossible_1 08-11-2013 67 7   Download

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Chương 6 (tiếp theo)trình bày những kiến thức cơ bản về khai báo biến dữ liệu, truy xuất biến, truyền thông số, sử dụng hàm tạo số ngẫu nhiên và một số thuật tóan trên Array một chiều và hai chiều. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

  ppt43p thuytrang_1 03-12-2014 44 7   Download

 • Explicit State Ngay từ cái nhìn đầu tiên, rõ ràng nhà nước chỉ là một phần mở rộng nhỏ để lập trình khai báo: ngoài việc phụ thuộc vào đối số của nó, kết quả của thành phần cũng phụ thuộc vào một tham số nội bộ, được gọi là "nhà nước". Tham số này cung cấp cho các thành phần một bộ nhớ dài hạn, một "ý nghĩa lịch sử" nếu bạn will.

  pdf80p hoatuongvihong 06-11-2011 19 4   Download

 • Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 2 - Các thành phần cơ bản của C# bao gồm những nội dung về danh hiệu, từ khóa, khai báo biến; khai báo hằng; các kiểu dữ liệu chuẩn; các phép toán cơ bản; điều khiển màn hình. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về điều này.

  ppt37p cocacola_09 27-11-2015 10 3   Download

 • Kiểu cấu trúc (struct): Là kiểu dữ liệu bao gồm nhiều thành phần có kiểu khác nhau, mỗi thành phần được gọi là một trường (field). Khai báo biến kiểu cấu trúc: Khai báo tương tự như khai báo biến thuộc kiểu dữ liệu chuẩn. Với cách khai báo cấu trúc trực tiếp, có thể khai báo biến ngay khi khai báo cấu trúc

  ppt28p impossible_1 07-11-2013 22 2   Download

 • Chương 5 giới thiệu về con trỏ trong lập trình. Các nội dung chính của chương gồm có: Giới thiệu con trỏ, khai báo biến con trỏ, toán tử con trỏ (pointer operators), các thao tác trên con trỏ, cấp phát bộ nhớ động, con trỏ void (void pointers), con trỏ null (null pointers), con trỏ và mảng, mảng con trỏ. Mời tham khảo.

  pdf10p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 8 2   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng: Java" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Java (Class, property, method, static), Java OPP (Interface, Abstract, Polymorphism). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf43p doinhugiobay_17 01-03-2016 11 2   Download

 • Chuỗi là một mảng ký tự được kết thúc bằng ký tự null (‘\0’). Chương 5 cung cấp cho người học một số kiến thức về chuỗi như: Khai báo và khởi tạo chuỗi, nhập chuỗi, xuất chuỗi, các hàm thao tác trên chuỗi, các hàm thao tác trên chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p tangtuy19 22-07-2016 6 2   Download

 • Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chuỗi (string). Nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa về chuỗi (string), khai báo chuỗi, khởi tạo chuỗi, xuất chuỗi, một số hàm thư viện thao tác trên chuỗi, mảng các chuỗi, mảng con trỏ trỏ đến các chuỗi.

  ppt16p nomoney13 04-05-2017 2 2   Download

 • Bài giảng Phương pháp lập trình - Chương 5: Con trỏ trình bày địa chỉ con trỏ, khái niệm và khai báo biến con trỏ, toán tử con trỏ, các thao tác trên biến con trỏ, cấp phát và giải phóng bộ nhớ, con trỏ và mảng, mảng con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt46p bautroibinhyen13 10-01-2017 6 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 7 trình bày những nội dung cơ bản về mảng như: Cơ bản về mảng (Array), khai báo mảng, khởi tạo mảng, mảng một chiều, mảng hai chiều, mảng lởm chởm hai chiều, chuỗi ký tự, đối số dòng lệnh, generics. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p nomoney3 10-02-2017 2 1   Download

 • Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thứ cơ bản về struct và enum. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Khái niệm, khai báo struct, truy xuất thành phần của struct, gán cấu trúc, mảng cấu trúc, truyền cấu trúc vào hàm, con trỏ cấu trúc, typedef.

  ppt29p nomoney13 04-05-2017 2 1   Download

 • Swing là thư viện lập trình mở rộng của java. Nó mở rộng các đối tượng giao diện đồ họa cơ bản của java. Swing còn được gọi là thư viện JEC (Java Foundations Class). Khi muốn sử dụng các đối tượng đồ họa của thư viện này, ta phải khai báo chỉ thị: Import javax.swing.

  doc27p danchoi_107 05-11-2011 523 155   Download

 • Bài 1.01. Lập chương trình khai báo các biến lưu điểm toán, lý, hoá của một học sinh. Nhập vào các điểm số đó và đưa ra màn hình điểm tổng và đi ểm trung bình cộng của 3 môn học. Bài 1.02. Lập chương trình nhập vào số đo của bán kính hình tròn, tính ra chu vi và diện tích của nó rồi đưa kết quả ra màn hình......

  doc47p hai1871990 07-02-2012 512 99   Download

 • Ôn tập Ngôn ngữ lập trình C bao gồm các kiến thức về: lập trình là gì? cấu trúc cơ bản của một chương trình C, các kiểu dữ liệu cơ sở Hằng, biến Nhập / xuất dữ liệu, biểu thức và các toán tử và tìm hiểu một số chương trình mẫu.

  pdf33p slow_12 27-06-2014 80 24   Download

 • Bài giảng "CNC: Lập trình tiện CNC hệ Fagor" trình bày các kiến thức: Cấu trúc chương trình, các khai báo tổng quát đầu chương trình, các lệnh nội suy, các lệnh lập trình nâng cao, các chức năng đơn giản lập trình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf72p doinhugiobay_18 11-03-2016 100 23   Download

Đồng bộ tài khoản