Lập trình Socket

Xem 1-20 trên 148 kết quả Lập trình Socket
 • Tài liệu Chương: Lập trình Socket hướng dẫn các bạn cách lập trình Socket. Tài liệu nhằm nâng cao khả năng lập trình máy tính của các bạn. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên nganh Công nghệ Thông tin và các bạn quan tâm tới lĩnh vực lập trình.

  doc62p namdmcist 08-10-2014 102 47   Download

 • Bài thuyết trình: Sử dụng kỹ thuật lập trình Socket xây dựng chương trình truyền file qua mạng Lan trình bày những nội dung tổng quan về mạng máy tính, giao thức truyền file FTP, tổng quan về C#, lập trình với Socket, mô hình client/server và giao diện chương trình.

  ppt19p gaudinh2015 27-11-2015 58 21   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng - Lập trình Socket với Java gồm có các nội dung chính như sau: Giới thiệu gói java.net, lớp InetAddress, truyền tin với giao thức TCP, truyền tin với giao thức UDP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p namthangtinhlang_03 23-11-2015 35 18   Download

 • Bài thuyết trình: Sử dụng kỹ thuật lập trình Socket xây dựng chương trình FTP đơn giản giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về ngoại lệ và xử lý ngoại lệ, tổng quan về FTP, chương trình thực nghiệm và tổng kết. Mời các bạn tham khảo.

  ppt19p gaudinh2015 27-11-2015 17 5   Download

 • Bài này đề cập đến lập trình socket nâng cao - tùy biến socket với các nội dung như: Tùy biến socket, xử lý tín hiệu POSIX, xuất nhập dữ liệu với ngắt tín hiệu, các hàm xuất nhập dữ liệu nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf48p namthangtinhlang_03 23-11-2015 26 4   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Lập trình socket gồm có hai nội dung chính đó là lập trình Socket với TCP, lập trình Socket với UDP. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf23p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 5 2   Download

 • Bài giảng tóm tắt Lập trình mạng - ĐH Đà Lạt gồm 7 chương với nội dung: những kiến thức cơ bản về lập trình mạng, lập trình Socket hướng kết nối, lập trình Socket phi kết nối, sử dụng các lớp Helper của C# Socket,...

  doc185p vanmuoi10 25-03-2010 894 553   Download

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng mạng: Bài 2 Lập trình Socket nhằm trình bày về khái niệm Socket, lớp InetAddress, việc kết nối thông qua Socket cần hai thông tin chủ yếu đó là địa chỉ của máy cần kết nối và số hiệu cổng của chương trình dịch vụ.

  pdf66p slow_12 26-06-2014 52 15   Download

 • Nội dung "Báo cáo chuyên đề: Lập trình mạng nâng cao" giới thiệu tổng quan về mạng máy tính mô hình mạng, mô hình phân tầng, mô hình OSI và TCP, tổng quan về lập trình Socket, TCP Socket, UDP Socket. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt24p gaudinh2015 27-11-2015 36 10   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng gồm có 9 chương với những nội dung lần lượt như sau: Tổng quan; ngôn ngữ lập trình Java; quản lý các luồng vào/ra; lập trình đa tuyến; quản lý địa chỉ kết nối mạng với các lớp inetaddress, url và urlconnection; lập trình socket cho giao thức TCP; lập trình ứng dụng cho giao thức UDP; tuần tự hóa đối tượng và ứng dụng trong lập trình mạng; phân tán đối tượng trong Java bằng RMI. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt4p kiepnaybinhyen_02 25-12-2015 14 4   Download

 • Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức liên quan đến Mô hình Client-Server và lập trình socket. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu các nội dung: Mô hình client – server, mô hình truyền tin socket, lập trình socket hướng kết nối, lập trình socket phi kết nối. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p youcanletgo_01 04-01-2016 13 3   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 - Lập trình mạng dùng Socket bao gồm những nội dung về khái niệm socket, thiết kế giải thuật client/server, lập trình mạng trên java, lập trình socket với UDP, lập trình socket với TCP. Mời các bạn tham khảo.

  pdf38p cocacola_17 10-12-2015 17 2   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 - Lập trình mạng dùng socket trên sử dụng C sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về lập trình socket trên unix, lập trình socket với UDP, lập trình socket với TCP. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf24p cocacola_17 10-12-2015 24 2   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng - Chương 2: Lập trình Socket hướng kết nối có cấu trúc" gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình socket hướng kết nối, một chương trình Client đơn giản, xử lý một số vấn đề trong lập trình hướng kết nối, sử dụng C# stream với TCP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p thangnamvoiva20 17-09-2016 7 2   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng - Chương 3: Lập trình Socket không hướng kết nối" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình socket không hướng kết nối, một chương trình UDP đơn giản, phân biệt các thông điệp UDP, xử lý một số vấn đề trong lập trình không hướng kết nối, một ứng dụng UDP hoàn chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p thangnamvoiva20 17-09-2016 9 2   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng - Chương 3: Socket bao gồm những nội dung về lập trình Socket TCP, lập trình Socket UDP, lập trình Multicast. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới vấn đề này thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf36p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 17 2   Download

 • Bài giảng Lập trình Java - Bài 13 trang bị cho người học những kiến thức về lập trình socket trong Java. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Cơ bản về mạng máy tính, URL, lập trình socket trong Java. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p whocare_b 05-09-2016 5 1   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng - Chương 4b: Socket (TT) tập trung làm rõ lập trình Socket với giao thức HTTP, lập trình Socket với giao thức SMTP, lập trình Socket với giao thức POP. Mời các bạn tham khảo.

  pdf10p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 4 1   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng gồm 4 phần với nội dung: tổng quan về lập trình mạng, ngôn ngữ lập trình Java, lập trình Socket, lập trình trên Internet. Cùng tham khảo nhé.

  pdf119p xuantruong 12-06-2009 1771 1045   Download

 • Socket là một trong những kỹ thuật cơ bản nhất trong truyền thông trên mạng máy tính. Socket là một phương thức thực hiện truyền thông giữa các tiến trình được BSD đề xuất. Socket được sử dụng để một tiến trình “nói chuyện” với một tiến trình khác. Nhiều ứng dụng thông dụng hiện nay sử dụng kỹ thuật socket như: trình duyệt web, email client, …

  ppt40p thanhmaikmt 23-05-2010 939 317   Download

Đồng bộ tài khoản