Lập trình uml

Xem 1-20 trên 287 kết quả Lập trình uml
 • Sinh viên có được các kiến thức cơ bản của kỹ thuật lập trình và ập trình lập trình hướng đối tượng, có khả năng phân tích, xây dựng chương trình, làm chủ các kỹ thuật lập trình và lập trình hướng đối tượng: thừa kế, đa hình, kết tập. Sinh viên làm quen với ngôn ngữ mô hình hóa UML và sử dụng các biểu đồ và kỹ thuật cơ bản trong lập trình. Sinh viên làm chủ các kỹ thuật kiểm thử và gỡ lỗi chương trình....

  doc5p trongwtt 23-02-2011 391 185   Download

 • Slide bài giảng tiếng anh bộ môn Lập trình hướng đối tượng & UML. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt53p toidohang 23-01-2011 148 43   Download

 • Bài giảng Ôn tập Lập trình hướng đối tượng (OOP) sau đây bao gồm những nội dung về C++ vs. C; khai báo lớp; toán tử; kế thừa đa hình và đóng gói; sơ đồ lớp theo UML; Template. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt15p cocacola_10 28-11-2015 88 20   Download

 • Kết quả từ thiết kế ban đầu thường không đầy đủ, trong lúc lập trình và thử nghiệm, sẽ có nhiều thay đổi , có thể nhiều vấn đề được phát hiện và giải quyết sau đó.

  ppt35p khachvenduong 18-04-2011 103 15   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 9: Tổng quan về UML và PTTK HĐT" giới thiệu tới sinh viên các nội dung: Mô hình hóa, tổng quan về UML, phân tích thiết kế hướng đối tượng, công cụ phát triển OOAD. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và những ai quan tâm đến lĩnh vực này dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 26 4   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 1 Lập trình hướng đối tượng. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Lập trình thông thường, lập trình hướng đối tượng, unified Modeling Language - UML.

  pdf15p sangbanmai_0906 15-01-2018 13 3   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng Chương 1: Lập trình hướng đối tượng nhằm trình bày về lập trình thông thường, lập trình hướng đối tượng, Unified Modeling Language - UML... cùng tham khảo bài giảng để hiểu sâu hơn về lập trình hướng đối tượng. Chúc các bạn học tốt.

  pdf15p fast_12 24-06-2014 28 2   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Lập trình hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình thông thường, lập trình hướng đối tượng, Unified Modeling Language - UML. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p doinhugiobay_12 15-01-2016 18 2   Download

 • Chương 1 của bài giảng Lập trình hướng đối tượng giới thiệu về lớp và đối tượng. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Kiểu dữ liệu trừu tượng (Abstract data type), lớp, đối tượng, ngôn ngữ UML, các phương thức tạo/hủy đối tượng, con trỏ this,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf125p namthangtinhlang_03 23-11-2015 11 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 9: Tổng quan về UML và PTTK HĐT" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hóa, tổng quan về UML, phân tích thiết kế hướng đối tượng, công cụ phát triển OOAD. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p doinhugiobay_04 27-11-2015 7 1   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức về lịch sử phương pháp luận PTHT, mô hình hóa hệ thống phần mềm, UML là gì,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

  ppt24p doinhugiobay_14 16-02-2016 11 1   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Bài 13: Tổng quan về UML của Trịnh Thành Trung cung cấp cho các bạn những kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống HĐT, biểu đồ use case, biểu đồ hoạt động, biểu đồ tương tác, biểu đồ lớp .

  pdf92p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 9 1   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4 cung cấp cho người học những hiểu biết về tính kế thừa và tính đa hình trên java. Thông qua chương này người học có thể: Đánh giá được tầm quan trọng của kế thừa, hiện thực được tính kế thừa trong Java, vẽ được sơ đồ UML thể hiện tính kế thừa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt58p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 17 0   Download

 • Tài liệu giáo trình phân tích hệ thống với UML

  pdf42p soncunglin 10-05-2009 539 233   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích thiết kế uml', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p vuzlong 12-07-2010 336 181   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng về uml phần 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p kemoc4 25-05-2011 139 71   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng về uml phần 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p kemoc4 25-05-2011 131 57   Download

 • This paper describes how to model the dynamic aspects of software systems using UML notation and semantics. The three topics covered are sequence diagrams, activity diagrams and state charts. An explanation is given of each and how they fit into the overall model structure.

  pdf10p doxuan 07-08-2009 272 46   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng về uml', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p 123968574 26-06-2012 110 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng uml part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p iiduongii3 05-04-2011 94 35   Download

Đồng bộ tài khoản