Lập trình ứng dụng web với asp.net

Xem 1-20 trên 103 kết quả Lập trình ứng dụng web với asp.net
 • Tài liệu hướng dẫn giảng dạy lập trình ứng dụng Web với ASP.Net là học phần 3 trong chương trình đào tạo kỹ thuật viên do trung tâm tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên biên soạn. Cấu trúc tài liệu gồm 8 bài với nội dung xuyên suốt là hướng dẫn giảng dạy về ASP.Net. Cụ thể là giới thiệu tổng quan, các điều khiển liên kết dữ liệu, xây dựng lớp xử lý dữ liệu, xây dựng và quản lý ứng dụng, Web Services.

  pdf175p tienthanhcong7892 02-06-2014 144 65   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giảng dạy lập trình ứng dụng Web với ASP.Net là học phần 3 trong chương trình đào tạo kỹ thuật viên do trung tâm tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên biên soạn. Cấu trúc tài liệu gồm 8 bài với nội dung xuyên suốt là hướng dẫn giảng dạy về ASP.Net. Cụ thể là giới thiệu tổng quan, các điều khiển liên kết dữ liệu, xây dựng lớp xử lý dữ liệu, xây dựng và quản lý ứng dụng, Web Services.

  pdf175p nhatrangyeuthuong 10-04-2014 88 33   Download

 • một giáo trình khám phá công nghệ AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) trên môi trường ASP.NET. Như tên gọi, AJAX là công nghệ kết hợp giữa kỹ thuật gọi hàm bất đồng bộ trong JavaScript và xử lý dữ liệu XML. AJAX mang lại hiệu qủa to lớn trong thế hệ lập trình Web 2.0 mới. Phiên bản ASP.NET 2.0 và ASP.NET 3.5 hỗ trợ mạnh mẽ các thành phần công cụ AJAX.

  pdf0p truongnghen 21-01-2013 89 35   Download

 • Tạo thêm các thành phần trong project (Hoặc học viên có thể tạo mới project khác). Yêu cầu: Tạo thư mục App_code để lưu trữ các lớp xử lý phục vụ cho quá trình làm việc với CSDL Ghi chú: Giáo viên có thể cung cấp các lớp xử lý này. Chép tập tin CSDL QL_BANSACH.mdf vào thư mục App_Data ( do giáo viên cung cấp). Tạo một số thư mục cần thiết.

  pdf50p vantinh12a8 09-03-2011 696 262   Download

 • Nội dung bài giảng Lập trình web với ASP.Net gồm có: Tổng quan về ASP.Net, điều khiển kiểm tra, server controls, các điều khiển dữ liệu, user controls, quản lý ứng dụng web, web services, xây dựng hoàn chỉnh UD Web, bảo mật website, triển khai ứng dụng Web, giới thiệu và sử dụng Ajax. Mời các bạn tham khảo.

  pdf386p nhanmotchut_4 01-11-2016 4 2   Download

 • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) HTTP : – Kỹ thuật cơ bản của lập trình ứng dụng web – Là một giao thức cho phép các máy tính trao đổi thông tin với nhau qua mạng máy tính – Được xác định qua URLs (Uniform Resource Locators), với cấu trúc chuỗi có định dạng như sau

  pdf42p nobita_12 18-11-2013 17 2   Download

 • Cuốn sách này đã cung cấp cho tôi thông tin để nhảy ngay vào việc tạo ra các ứng dụng web với Visual Basic. Nó là một hướng dẫn đào tạo tuyệt vời và đồng thời, nó cung cấp các ví dụ thực tế có thể được tái sử dụng trong nhiều dự án và các ứng dụng

  pdf0p kennguyen1 21-10-2011 41 8   Download

 • Bạn đã đến thời hạn cuối cùng phải bàn giao sản phẩm ứng dụng web ASP.NET nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề xung quanh tốc độ thực thi trang web? Mục đích của các nhà thiết kế là phát triển một ứng dụng web với sự quản lý bộ nhớ thích hợp và cách thức một máy chủ web điều khiển các yêu cầu. Nhưng ngoài mục tiêu này thì cũng không nên bỏ lỡ các cách giúp tăng tốc trang web khi phát triển các ứng dụng. Tôi sẽ phác thảo 5 bước giúp bạn tăng tốc...

  pdf4p balanghuyen 11-01-2010 129 48   Download

 • Ai từng sử dụng qua ngôn ngữ ASP cũng biết rằng khá bất tiện khi phải xử lý code giao diện chung với những xử lý bussiness logic. Những xử lý để đọc dữ liệu database viết xen kẽ với những phần code định dạng HTML làm cho ứng dụng web rất khó bảo trì và khó tái sử dụng. Sau khi version 4.0 của IIS ra đời năm 1997, Bác Bill cùng các đồ đệ tiếp tục nghiên cứu một mô hình web application để giải quyết vẫn đề trên của ASP...

  pdf58p xingau8 03-09-2011 110 24   Download

 • Các lớp Code Behind của ASP.NET đều kế thừa từ System.Web.Page, như vậy controller theo kiểu này cũng không thể dùng Unit Test để test các xử lý bussines logic. Đó là điều mà các fan của Unit Test không thể chấp nhận được. Ngoài ra, với sự phụ thuộc vào namespace System.Web như vậy, những xử lý của bạn sẽ không thể sử dụng lại khi muốn đổi một ứng dụng web sang ứng dụng windows form.

  pdf50p xingau8 03-09-2011 87 20   Download

 • Chương 15 Ứng dụng Web với Web Forms ( Tiếp theo) Công nghệ .NET được dùng để xây dựng các ứng dụng Web là ASP.NET, nó cung cấp hai vùng tên khá mạnh và đầy đủ phục vụ cho việc tạo các ứng dụng Web là System.Web và System.Web.UI. Trong phần này chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào việc dùng ngôn ngữ C# để lập trình với ASP.NET. Bộ công cụ Web Form cũng được thiết kế để hỗ trợ mô hình phát triển nhanh (RAD). Với Web Form, ta có thể kéo thả các điều khiển trên Form...

  pdf8p yukogaru 28-07-2010 103 19   Download

 • Tuy nhiên, những tương tác của người dùng lên trang web sẽ được truyền thẳng cho controller mà không thông qua cơ chế postback truyền thống. Với ASP.NET MVC framework, chúng ta còn có thể làm được 1 trang web với Friendly-URL mà không phải mất công code những implement phức tạp như trước đây. ASP.NET MVC Preview 3 Release vừa mới được công bố hồi tháng 5/2008 với nhiều feature mới hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn để tìm hiểu cho những lập trình viên như chúng ta....

  pdf56p xingau8 03-09-2011 93 17   Download

 • Chương 4 của bài giảng Thiết kế và lập trình Website trang bị cho người học những hiểu biết tổng quan về ASP.Net và quản lý ứng dụng web. Các nội dung chính trong chương này gồm: Giới thiệu về ASP.Net và Net Framework, tạo ứng dụng Web với Microsoft Visual, triển khai ứng dụng web, các đối tượng trong ASP.Net, tập tin quản lý và cấu hình ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf81p allbymyself_07 01-02-2016 21 7   Download

 • Phần quan trọng của VS .NET là các công nghệ mới với trung tâm là .NET Framework - tập các tính năng Windows được xây dựng trên nền tảng môi trường thực thi ngôn ngữ chung (CLR – Common Language Runtime), trên đó là các lớp thư viện dùng để xây dựng ứng dụng Windows, ứng dụng web và dịch vụ web XML.

  pdf45p xingau8 04-09-2011 45 5   Download

 • Cuốn sách này đã cung cấp cho tôi thông tin để nhảy ngay vào việc tạo ra các ứng dụng web với Visual Basic. Nó là một hướng dẫn đào tạo tuyệt vời và đồng thời, nó cung cấp các ví dụ thực tế có thể được tái sử dụng trong nhiều dự án và các ứng dụng. (Nhận xét của một nhà phát triển trên phiên bản trước của ASP.NET murach, được đăng trực tuyến)

  pdf0p kennguyen1 21-10-2011 25 5   Download

 • Trong hai chương trước, chúng tôi đã xem xét nhiều cách khác nhau của dữ liệu hiển thị, sử dụng kiểm soát nguồn dữ liệu và mạng lưới cung cấp với ASP.NET. Trong khi dữ liệu hiển thị là một yêu cầu cốt lõi của nhiều trang web, có lần khi bạn cũng cần phải cho phép chỉnh sửa,

  pdf31p lovecafe4 18-10-2011 25 4   Download

 • Thư viện Microsoft Anti-XSS là một sự kết hợp các chức năng bảo vệ ứng dụng web. Bạn có thể tự do tải về tại http://wpl.codeplex.com/. Tại thời điểm viết bài này, Anti-XSS thư viện có sẵn trong phiên bản 4. Phiên bản 3 đã giới thiệu tính năng mới, và nó được viết lại hoàn toàn với hiệu suất trong tâm trí.

  pdf50p kennguyen1 21-10-2011 20 3   Download

 • Chương 1 giới thiệu tổng quan về ASP.Net. Nội dung chính gồm có: Giới thiệu về ASP.Net và .Net Framework, tạo ứng dụng Web với Microsoft Visual 2005, các thành phần giao diện trên VS .Net, triển khai ứng dụng web. Mời tham khảo.

  pdf56p tangtuy16 01-07-2016 12 2   Download

 • Bài giảng Lập trình Web ASP.Net: Chương 1 - Tổng quan về ASP.Net. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về ASP.Net và .Net Framework, tạo ứng dụng Web với Microsoft Visual 2005, các thành phần giao diện trên VS .Net, triển khai ứng dụng web. Mời các bạn tham khảo.

  pdf56p nomoney3 10-02-2017 5 2   Download

 • Tìm một chuỗi con có trong một chuỗi đã cho ?, nếu không tìm thấy thì xuất hộp thọai thông báo. Nếu tìm thấy thì thay thế toàn bộ chuỗi tìm bằng chuỗi thay thế. Trang web cho phép người dùng nhập vào cạnh A và B của một tam giác vuông, sau đó tính cạnh huyền.

  pdf41p vantinh12a8 09-03-2011 574 295   Download

Đồng bộ tài khoản