Lập trình với awt

Xem 1-20 trên 28 kết quả Lập trình với awt
 • Tạo chương trình (Frame) có chứa một Canvas, kích thước 200, 200 màu đỏ. Khi đưa chuột vào Canvas chương trình hiện dòng chữ “In canvas”, khi đưa chuột ra ngoài sẽ hiện dòng chữ “Not in canvas” Viết chương trình cho phép vẽ đường tròn tại một vị trí bất kỳ mà người dùng nhấn chuột trên màn hình Viết một chương trình với menu “Draw” có 3 menu item: line, circle, square: khi người dùng kích vào từng menu item, 50 line hoặc circle hoặc square sẽ được vẽ ra...

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 36 10   Download

 • AWT là viết tắt của Abstract Windowing Toolkit - AWT cho phép tạo các thành phần đồ họa - AWT cho phép nhận dữ liệu từ chuột, bàn phím - Các thành phần đồ họa cơ bản của AWT - Vật chứa (Container) - Thành phần (Component) - Trình quản lý trình bày (Layout Manager) - Đồ họa (Graphics), phông chữ (Font), sự kiện (Event)

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 117 50   Download

 • Frame dùng để test các thành phần khác import java.awt.*; import java.awt.event.*; public class ComponentTestFrame extends Frame implements WindowListener { public ComponentTestFrame(String title){ super(title); setBackground(SystemColor.control); setSize(400,300); setLocation(200,150); setLayout(new FlowLayout()); addWindowListener(this); }

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 91 27   Download

 • Các thành phần AWT Component (thành phần) Là một đối tượng đồ họa có thể hiển thị được trên màn hình và có thể tương tác với người dùng Là một abstract superclass cho hầu hết các component của AWT Ví dụ về Component: button, checkbox, scrollbar…

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 79 25   Download

 • Quản lý trình bày Layout manager: quản lý cách trình bày của các GUI components trong một Container Các layout manager FlowLayout BorderLayout CardLayout GridLayout GridBagLayout Sử dụng phương thức setLayout() của một Container để thay đổi layout

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 77 21   Download

 • Vẽ ảnh Nạp ảnh Image image = Toolkit.getDefaultToolkit(). getImage(fileName); import java.awt.*; public class ImageTest extends Canvas { public ImageTest(){ super(); setSize(300,200); setBackground(Color.white); } public void paint(Graphics g){ Image image = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("image.jpg");

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 41 9   Download

 • Hiểu mục đích của gói AWT và cấu trúc của gói này. Biết cách sử dụng các đối tượng của gói AWT. Biết cách bố cục một GUI. Biết cách thiết kế một GUI.Các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ các phong cách lập trình khác nhau (còn gọi là các phương pháp lập trình). Một phần của công việc lập trình là việc lựa chọn một trong những ngôn ngữ phù hợp nhất với bài toán cần giải quyết.

  pdf114p nightbaron 22-04-2011 183 83   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java gồm các nội dung chính: giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java, gói và interface, xử lý biệt lệ, lập trình giao diện với AWT, Applets, lập trình đa tuyến, các luồng I/O, kết nối cơ sở dữ liệu. Đây là tài liệu tham khảo, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Lập trình.

  pdf239p ngocluu84 28-03-2014 117 49   Download

 • Sự kiện là gì Khi người dùng thực hiện một hành động trên GUI, một sự kiện sẽ được sinh ra. Các sự kiện là các đối tượng mô tả những gì đã xảy ra Mỗi tác động của người dùng sẽ tạo ra những loại sự kiện khác nhau

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 67 24   Download

 • Xử lý các sự kiện WindowEvent Cài đặt giao tiếp WindowListener Xem ví dụ về Frame Cài đặt giao tiếp WindowListener Xem ví dụ về Frame

  pdf0p camlaichanh 13-11-2011 65 22   Download

 • Các ứng dụng phần mềm hiện nay vô cùng thân thiện vì được trình bày nhiều màn hình giao diện đồ họa đẹp mắt. Các ngôn ngữ lập trình hiện nay được cung cấp các đối tượng đồ họa, chúng có thể được điều khiển bởi người lập trình viên, hay bởi người sử dụng. Một trong số những kết quả quan trọng nhất chính là các ngôn ngữ hiện nay được dựa trên Giao diện người dùng đồ họa (Graphical User Interface GUI).

  doc40p vudung75 19-04-2011 65 20   Download

 • Mục tiêu của chương 5 GUI Programming with JAVA của bài giảng Lập trình java trình bày về AWT Package, Event-handlers, Layout Managers, Swing Package, lập trình giao diện với Swing.

  ppt49p xuanlan_12 25-04-2014 34 8   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình Java - Chương 10: Lập trình giao diện" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Xử lý xử kiện trong Java, giới thiệu AWT, giới thiệu Swing, tạo giao diện với Swing, tạo giao diện với AWT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf79p doinhugiobay_17 01-03-2016 16 5   Download

 • Cùng tìm hiểu giới thiệu về Java; hướng đối tượng trong Java; nhập xuất và quản lý Exception; lập trình GUI với AWT; lập trình GUI với AWT & Swing;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lập trình java".

  ppt48p codon_02 29-11-2015 17 3   Download

 • Mục tiêu: Định nghĩa được Menu là gì? Biết cách tổ chức hệ thống menu của ứng dụng. Biết cấu trúc các lớp liên quan đến menu trong gói java.awt. Biết viết event handler cho hệ thống menu.

  ppt30p ruac0ndangy3u 16-11-2010 269 99   Download

 • Look and Feel pluggable : Swing là khả năng viết những cảm quan (Look&Feels) cho mỗi thành phần, thậm chí thay đổi cảm quan vào thời điểm runtime. Các thành phần lightweight : Hầu hết các thành phần Swing là lightweight, chỉ có một vài container top-level là không phải Đặc điểm mở rộng: So với AWT thì Swing có rất nhiều những thành phần mới như table, tree, slider, spinner, progress bar, internal frame và text Ngoài ra còn có hỗ trợ debug cho việc hiển thị những thành phần Swing...

  pdf24p huynhkhanh226 14-08-2011 284 103   Download

 • Đây là bộ tài liệu Core Java rất hay, có 10 chương tất cả viết rõ ràng và dễ hiểu, tiếng Việt hoàn toàn, rất thích hợp cho những bạn mới làm quen với Java. Chương 1. Lập trình hướng đối tượng Chương 2. Giới thiệu về Java Chương 3. Nền tảng của ngôn ngữ Java Chương 4. Các gói & Giao diện Chương 5. AWT Chương 6. Applets Chương 7. xử lý ngoại lệ Chương 8. Đa tuyến Chương 9. Luồng I/O Chương 10. Thực thi bảo mật...

  pdf235p nguyen0cntt 01-07-2013 110 53   Download

 • Mục tiêu: Hiểu sự cần thiết phải kiểm soát các biến cố. Biết cấu trúc các biến cố trong gói AWT. Nắm bắt cách cơ bản để kiểm soát biến cố. Hiểu về lớp vô danh (anonymous class).

  ppt44p ruac0ndangy3u 16-11-2010 187 40   Download

 • Mô hình ứng dụng hướng sự kiện: Event-Oriented Application Model: Chương trình có GUI, user tương tác với GUI qua chuột, bàn phím,…, chương trình xử lý, trạng thái mới lại xuất ra cho user xem  thân thiện. Event : một tín hiệu mà ứng dụng nhận biết có sự thay đổi trạng thái của 1 đối tượng.

  ppt41p mr_tranphong 14-06-2012 85 36   Download

 • Mô hình xử lý sự kiện • Sự kiện (event) được phát sinh khi người dùng tương tác với GUI, ví dụ: di chuyển chuột, ấn nút, nhập dữ liệu văn bản, chọn menu... • Thông tin về sự kiện được lưu trong một đối tượng thuộc lớp con của lớp AWTEvent (gói java.awt.event). • Chương trình có thể xử lý các sự kiện bằng cách đặt “lắng nghe sự kiện” trên các thành phần GUI

  pdf6p zues10 11-07-2011 78 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản