Lấy phiếu tín nhiệm

Xem 1-5 trên 5 kết quả Lấy phiếu tín nhiệm
 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM, BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU HOẶC PHÊ CHUẨN QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf8p naubanh_chung 23-01-2013 57 5   Download

 • Nội dung Báo cáo Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị BCHTW lần 9 (khóa XI) gồm có: Tổng kết NQ TW5 (VIII) – ban hành NQ 33, quy chế bầu cử trong Đảng, quy định lấy phiếu tín nhiệm, chủ trương Đại hội Đảng các cấp, các công việc khác.

  ppt49p trunglaconcho 13-08-2015 51 5   Download

 • Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu lần một, nhiệm kỳ 2011 - 2016 do tỉnh Quảng Trị ban hành.

  pdf5p thanhpham11 12-03-2014 26 0   Download

 • "Nghị quyết số: 85/2014/QH13 - Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn" quy định việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc15p tsmttc_010 28-08-2015 17 1   Download

 • NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2012/QH13 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM, BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO QUỐC HỘI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU HOẶC PHÊ CHUẨN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf14p thanlorax 17-04-2013 176 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản