Ldap

Xem 1-20 trên 30 kết quả Ldap
 • Trong tương lai không xa, phần mềm mã nguồn mở và miễn phí rất có thể sẽ trở thành một lựa chọn tất yếu đối với các tổ  chức/doanh nghiệp. Với ưu điểm mã nguồn mở, dễ  dàng mở  rộng, hoạt động ổn định… lĩnh vực ứng dụng này đang ngày càng chứng tỏ tính khả dụng và hiệu quả của nó.

  pdf14p minhthao 24-06-2009 734 274   Download

 • Đề tài đồ án chuyện ngành của chúng tôi là : xây dựng hệ thống mạng ubuntu bao gồm LDAP servre, Web Server , Mail Server , DNS , DHCP , File Server , Firewall . Qua việc nghiên cứu các tài liệu về Ubuntu và thực hành các bài lab , chúng tôi đã xây dựng được một hệ thống mạng cơ bản với LDAP Server làm cơ sở dữ liệu cho các dịch vụ khác như SAMBA , MAIL ,WEB .v.v trong môi trường quản lý tập trung trên hệ điều hành Ubuntu ....

  pdf102p namat7a 08-08-2013 150 74   Download

 • ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: QUẢN LÝ XÁC THỰC TẬP TRUNG VỚI DỊCH VỤ LDAP LINUX GVHD: TRẦN VĂN TÀI SVTH: 1. DƯƠNG QUỐC TUẤN 2. TRẦN HUỲNH AN DUY 3. TRẦN ĐOÀN KIẾN Mã lớp:03CCHT01 Khóa:03

  pdf121p thiepmoi123 20-06-2013 176 64   Download

 • TCP/IP Quick Guide TCP Services UDP Services IRC Internet Relay Chat DCAP Data Link Switching Client Access Protocol DHCP Dynamic Host Configuration Protocol BOOTP Bootstrap Protocol NTP Network Time Protocol TFTP Trivial File Transfer Protocol ICP Internet Cache Protocol OSI MODEL Layer 7: Application Layer  HTTP HyperText Transfer Protocol Gopher TELNET Virtual Terminal POP3 Post Office Protocol Finger FTP File Transfer Protocol SMTP Simple Mail Transfer Protocol IMAP Internet Message Access Protocol NNTP Network News Transfer Protocol Defines interface to user ...

  pdf4p thuancrazy02 15-12-2009 223 121   Download

 • Rất nhiều các thiết lập bảo mật có thể được cấu hình trong Group Policy Object. Các thiết lập đó trải rộng từ việc điều khiển tài khoản Administrator đến quản lý các nhu cầu máy khách LDAP.

  pdf5p nhan1234 17-10-2009 242 98   Download

 • Trong tương lai không xa, phần mềm mã nguồn mở và miễn phí rất có thể sẽ trở thành một lựa chọn tất yếu đối với các tổ chức/doanh nghiệp. Với ưu điểm mã nguồn mở, dễ dàng mở rộng, hoạt động ổn định… lĩnh vực ứng dụng này đang ngày càng chứng tỏ tính khả dụng và hiệu quả của nó.

  pdf19p nhan321 22-10-2009 136 92   Download

 • Kiến thức cơ bản về mạng: Phần 10 – Các tên phân biệt Trong phần 8 của loạt bài này, chúng tôi đã giải thích cho các bạn về đối tượng tham chiếu giao thức LDAP trong Active Directory bởi tên phân biệt của chúng, mỗi một đối tượng trong thư mục có tên riêng của chính nó. Trong phần 9 này, chúng tôi muốn tiếp tục giới thiệu cho các bạn về các tên phân biệt như thế nào.

  pdf6p maicon24 24-07-2010 131 69   Download

 • Thực hành Hệ điều hành Mạng – Linux Các dịch vụ Background Bài 6 ác Đoàn Minh Phương .Nội dung • • • • SSH Server DNS Server DHCP Server LDAP Server .Secure Shell • • • Tên gói:

  ppt8p snrise1812 11-11-2010 145 56   Download

 • Hãy tưởng tượng một hệ thống với khoảng 5 - 6 mô đun khác nhau, mỗi mô đun lại được thiết kế trên một nền tảng khác nhau (Có ông thì dùng Oracle + AS Portal, có người thì xài DB2 với WebSphere, lão khác thì MySQL với phpnuke, ông thì xài Wíndow, lão thì cài Linux, có thằng điên lại chỉ thích Unix...hic, cuộc đời thật đúng là bể khổ), do đó cần có một hệ thống người dùng khác nhau.

  doc4p 0984272663 27-04-2011 126 42   Download

 • Hướng dẫn cài đặt Nginx với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Fedora 13- phần 2 Cài đặt PHP5 Chúng ta có thể khiến cho PHP5 hoạt động tốt trong nginx thông qua FastCGI, thực ra không có gói FastCGI daemon độc lập dành cho Fedora, do đó chúng ta phải sử dụng gói FastCGI có sẵn của lighttpd (lighttpd-fastcgi) và cài đặt cùng với php-cli với 1 số module PHP5 tương tự như php-mysql: yum install lighttpd-fastcgi php-cli php-mysql php-gd php-imap php-ldap php-odbc phppear php-xml php-xmlrpc php-eaccelerator php-magickwand php...

  pdf5p hangkute_1 28-07-2010 92 29   Download

 • Xác thực plugins Các plugin Authentication có trách nhiệm xử lý các quá trình xác thực người dùng trong Joomla! Hệ thống này cung cấp một số phương pháp thay thế để xử lý xác thực. Phương pháp mặc định là hệ thống cụ thể Joomla Plugin. Lựa chọn thay thế bao gồm Gmail, LDAP, và OpenID.

  pdf12p yukogaru8 25-10-2010 40 16   Download

 • Khái niệm quản trị hệ thống thư điện tử Mục đích của việc quản trị hệ thống thư điện tử Các công việc cần thiết để quản trị hệ thống thư điện tử Một số tính năng cơ bản để quản trị và thiết lập hệ thống thư điện tử Mô hình hoạt động của hệ thống thư điện tử Giới thiệu về thủ tục LDAP Các giải pháp an toàn cho hệ thống thư điện tử Quản trị máy chủ thư điện tử từ xa Khái niệm về mailing list Domain gateway...

  pdf0p possibletb 22-11-2012 60 13   Download

 • Trong quá khứ, an ninh thông tin là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các biện pháp bảo mật vật lý được sử dụng để giữ cho chính phủ hay doanh nghiệp những thông tin quan trọng khỏi bị truy cập bởi công chúng và để bảo vệ nó chống lại thay đổi hoặc tiêu hủy.

  ppt21p dangvietkhoi 27-09-2013 66 13   Download

 • Now an even more versatile learning resource, this edition adds skill objectives at the beginning of each chapter. Sobell assumes no prior Linux knowledge. He starts at the beginning and walks you through every topic and task that matters, using easy-to-understand examples.

  pdf1321p stingdau_123 26-01-2013 42 11   Download

 • Thiết lập dịch vụ DHCP Bước này thiết lập một máy chủ DHCP cung cấp máy tính nhân viên với địa chỉ IP động cũng như danh tính của DNS, LDAP, và các máy chủ WINS Nhập lệnh mà không có tùy chọn hoặc theo sau bởi một số danh sách các lệnh gần đây nhất. Để xem danh sách lịch sử của bạn, sử dụng lệnh lịch sử.

  pdf90p myngoc7 13-10-2011 28 9   Download

 • Tạo ra các đối tượng mới Muốn tạo ra các đối tượng mới trong Active Directory như user,computer,printer,contact .. ta có thể dùng lớp DirectoryEntry để thêm 1 đối tượng mới đến thư mục ta phải kết nối đến 1 đối tượng chứa,ví dụ như là OU .ở đây ta dùng đối tượng chứa với tên phân biệt CN=Users, DC=eichkogelstrasse, DC=local: DirectoryEntry de = new DirectoryEntry(); de.

  pdf14p cachuadam 21-05-2011 48 7   Download

 • For the third edition, Active Directory expert Laura E. Hunter offers troubleshooting recipes based on valuable input from Windows administrators, in addition to her own experience. You'll find solutions for the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), ADAM (Active Directory Application Mode), multi-master replication, Domain Name System (DNS), Group Policy, the Active Directory Schema, and many other features. The Active Directory Cookbook will help you:

  pdf1090p hoa_can 05-02-2013 30 7   Download

 • Developers can format and deliver content to the Cisco IP phone using the _____________________, which provides web server components for LDAP directory access, web proxy, graphics conversion, and instruction on XML tags.

  pdf9p xuankhuong 03-09-2009 59 6   Download

 • It is increasingly common to find tables with thousands of col- umns – they arise when a particular object has thousands of meas- ured attributes. Not infrequently, many of the values are null. For example, an LDAP object has 7 required and a thousand optional attributes. It is convenient to think of each object as a row of a table, but representing it that way is very inefficient – both in space and...

  pdf17p yasuyidol 02-04-2013 18 6   Download

 • Customers that installed Exchange 2000 experienced a paradigm shift in the complexity of the underlying operating system. With Windows 2000 introducing several new concepts, installers were burdened with learning the differences in how Active Directory uses Domain Name System (DNS), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), and a variety of new server roles for establishing suitable infrastructures for Exchange 2000. Microsoft Product Support Services learned that these infrastructures failed too often, or were never configured correctly at their inception.

  pdf109p thutrang 31-08-2009 127 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản