Lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa

Xem 1-12 trên 12 kết quả Lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa
 • Thông tư 50/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa

  doc3p tuuyen 17-08-2009 92 4   Download

 • Thông tư 101/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa

  pdf5p nguyenchien 08-08-2009 111 3   Download

 • Thông tư 55/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thuỷ nội địa

  pdf2p strips 07-08-2009 298 45   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh an giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảng vụ Hàng hải khu vực Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ti...

  pdf4p suphurua 25-10-2010 48 4   Download

 • Thông tư 58/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa

  doc4p dembuonngu 16-08-2009 34 2   Download

 • Quyết định 142/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa

  doc3p tuuyen 17-08-2009 168 2   Download

 • Thông tư số 58/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawgtvt4 26-11-2009 46 2   Download

 • Quyết định số 142/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawgtvt9 26-11-2009 25 2   Download

 • Thông tư số 50/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawgtvt9 26-11-2009 34 1   Download

 • Thông tư số 55/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành về việc để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng vụ đường thủy nội địa

  pdf2p lawttnh9 12-11-2009 53 5   Download

 • Thông tư số 101/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng vụ đường thủy nội địa do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lawgtvt1 26-11-2009 67 4   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ ÁP DỤNG TẠI CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

  pdf5p bupbebagsu 16-01-2013 42 3   Download

Đồng bộ tài khoản