Lệ phí trong công tác thú y

Xem 1-10 trên 10 kết quả Lệ phí trong công tác thú y
 • Quyết định 20/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

  doc1p nuoanh 15-08-2009 128 17   Download

 • Quyết định 08/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

  doc20p lambinh 16-08-2009 150 7   Download

 • Thông tư 53/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

  doc16p tuuyen 17-08-2009 73 2   Download

 • THÔNG TƯ TẠM HOÃN THỜI GIAN THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 136/2010/TT-BTC NGÀY 13/9/2010 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG CÔNG TÁC THÚ Y Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 33/2005/N...

  pdf3p vienthieu 31-12-2010 63 2   Download

 • Thông tư số 53/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf20p lawttyt8 30-11-2009 77 26   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG CÔNG TÁC THÚ Y

  pdf22p dhoomagain 23-02-2012 95 11   Download

 • Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf17p lawttyt5 30-11-2009 56 8   Download

 • Quyết định số 20/2006/QĐ-BTC về chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

  pdf2p lawttyt4 30-11-2009 63 4   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ quốc phòng thuộc Lĩnh vực thống kê:Quốc phòng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn trở lên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Quân y, tài chính đơn vị. Cách thức thực hiện:Trực tiếp làm thủ tục tại cơ quan, đơn vị Thời hạn giải quyết:Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ...

  pdf4p jindo2000 06-08-2010 65 3   Download

 • +Công cụ, dụng cụ trong kho: 1.273.712 +Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang: 9.317.795 Công cụ, dụng cụ trong kho và chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tăng đáng kể, tức Công ty chưa có kế hoạch phân bổ hợp lý công cụ, dụng cụ cho các tổ đội trực tiếp quản lý và sử dụng, chưa chú ý tới công tác kế toán, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang chiếm tỷ lệ cao gây ứ đọng vốn. Với đặc thù sản phẩm của Công ty là các công trình chưa hoàn thành để kịp...

  pdf8p ttcao7 25-08-2011 38 6   Download

Đồng bộ tài khoản