Lean six sigma

Xem 1-20 trên 21 kết quả Lean six sigma
 • Phương pháp Lean Six Sigma là phương pháp tổng hợp (kết hợp giữa phương pháp Lean và phương pháp Six Sigma) nhằm loại bỏ lãng phí và lại nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Phương pháp Lean Six Sigma thích hợp cho các doanh nghiệp muốn nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua loại bỏ lãng phí,

  pdf4p richmax 01-08-2013 89 24   Download

 • This book is compiled to provide the reader a critical appreciation of key tools of Lean and Six Sigma and their implementation into both manufacturing and service organizations through drawing upon the research findings of a range of specialist scholars (including academics and practitioners) who have either proposed a conceptual model of framework for Lean/Six Sigma or have empirically gathered an extensive range of new data from organizations in the manufacturing and service sectors across a number of countries.

  pdf208p tuanloc_do 04-12-2012 135 78   Download

 • Bài giảng Lean 6 sigma very basic cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm Lean; phan loại, công cụ của Lean; Six-Sigma; cải tiến Six-Sigma; hàm 6-Sigma trong việc cải tiến qui trình; các biến thể Six-Sigma;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để boor sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt16p trumson 15-04-2015 193 95   Download

 • Nội dung Bài giảng Lean và Six - Sigma nhằm tìm hiểu về đầu tiên hãy tìm hiểu Lean là gì? Six Sigma là gì? Hoặc thế nào là Lean và Six - Sigma, thế nào là Lean Six-Sigam? Lean và Six Sigma là hai hệ thống quản lý. Hệ thống này sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để cải thiện hiệu quả hoạt động. Khi được sử dụng một cách hợp lý, hệ thống này sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động cũng như kết quả kinh doanh.

  pdf50p acc_12 04-04-2014 317 165   Download

 • Tiểu luận: Lean 6 Sigma & thực trạng áp dụng tại công ty Jabil Việt Nam trình bày tổng quan về 6 Sigma và cách thức áp dụng, tổng quát về Sigma, mô hình tích hợp Lean – Six sigma, thực trạng áp dụng Lean 6 Sigma tại công ty Jabil Việt Nam.

  pdf58p orange_12 04-06-2014 335 171   Download

 •  Mở đầu  Lean và Six Sigma là gì ?  Ví dụ LSS in SSFHS  Lean Six Sigma trong Bệnh viện .Các Tổ chức mong muốn gì ?

  ppt32p greenbike 25-11-2011 236 98   Download

 • Six Sigma is a data-driven management system with near-perfect performance that is a statistical target of operating with no more that 3.4 defects per one million chances. Six sigma has both created avid interest and raised concerns among executives and its practioners.

  pdf200p buoi_chieu 23-04-2013 86 42   Download

 • Cung cấp một cách toàn diện Lean Six Sigma trường hợp nghiên cứu từ đầu đến cuối, thực hiện Lean Six Sigma trong suốt chuỗi cung ứng: Trường hợp nghiên cứu toàn diện và minh bạch sử dụng Xác định-Đo lường-Phân tích-Nâng cao-Control (DMAIC) quá trình được sử dụng trong ngành công nghiệp bán lẻ hiện nay.

  pdf22p luly_meo6 11-02-2012 60 32   Download

 • The Six Sigma Handbook, Third edition is the only comprehensive reference you need to make Six Sigma work for your company. The book explains how to organize for Six Sigma, how to use customer requirements to drive strategy and operations, how to carry out successful project management, and more.

  pdf850p phongluu9x 22-10-2014 123 55   Download

 • Cung cấp một cách toàn diện Lean Six Sigma trường hợp nghiên cứu từ đầu đến cuối, thực hiện Lean Six Sigma trong suốt chuỗi cung ứng: Trường hợp nghiên cứu toàn diện và minh bạch sử dụng Xác định-Đo lường-Phân tích-Nâng cao-Control (DMAIC) quá trình được sử dụng trong ngành công nghiệp bán lẻ hiện nay.

  pdf28p luly_meo6 11-02-2012 48 15   Download

 • Cung cấp một cách toàn diện Lean Six Sigma trường hợp nghiên cứu từ đầu đến cuối, thực hiện Lean Six Sigma trong suốt chuỗi cung ứng: Trường hợp nghiên cứu toàn diện và minh bạch sử dụng Xác định-Đo lường-Phân tích-Nâng cao-Control (DMAIC) quá trình được sử dụng trong ngành công nghiệp bán lẻ hiện nay.

  pdf14p luly_meo6 11-02-2012 39 9   Download

 • It unites the emphasis on cutting waste from Lean, with a focus on reducing variation from Six Sigma. It is not entirely clear when or where this combination arose, although some identify the source as Michael L Georges’ 2002 book entitled “Lean Six Sigma: Combining Six Sigma with Lean Speed”. Since its publication, the fusion of these concepts has evolved to become one of the world’s foremost business improvement techniques.

  pdf15p geometry1122 09-05-2013 27 7   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: A critical review of the research literature on Six Sigma, Lean and StuderGroup's Hardwiring Excellence in the United States: the need to demonstrate and communicate the effectiveness of transformation strategies in healthcare

  pdf9p panasonic03 17-12-2011 46 7   Download

 • Giải thích về lý thuyết, danh sách các quy tắc, và các cuộc thảo luận về thủ tục là cơ sở của học Six Sigma nạc, tuy nhiên không có một sự hiểu biết nội tạng của các ứng dụng của hệ thống này mạnh mẽ trong những hoàn cảnh khác nhau, tốt nhất, kiến ​​thức vẫn còn phỏng đoán.

  pdf22p luly_meo7 13-02-2012 31 8   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: A critical review of the research literature on Six Sigma, Lean and StuderGroup's Hardwiring Excellence in the United States: the need to demonstrate and communicate the effectiveness of transformation strategies in healthcare

  pdf9p toshiba23 11-12-2011 39 5   Download

 • Have you experienced the downside of a failed effort to install high performance work practices such as lean six sigma, operational excellence, or total quality management? Would you like to avoid wasting time and money as you try to put a similar improvement effort in place? If so, you would benefit from reading and using this book.

  doc3p nguyentan061188 03-11-2009 204 44   Download

 • .Corporate Finance DeMYSTiFieD® .DeMYSTiFieD® Series Accounting Demystified Advanced Statistics Demystified Algebra Demystified Alternative Energy Demystified ASP.NET 2.

  pdf304p caucaphung 05-02-2013 46 12   Download

 • It is already highlighted that there is no accepted approach to conducting system of systems engineering (SoSE) efforts. There are already few schools of thoughts in the field of SoSE, let alone in respect to the domain of systems of systems (SoS). The present initiative to have such a collection of works, under the topic of SoS, in an attempt to bring to the attention of a wide audience that the domain has a large capability to embrace numerous applications and get new solutions to complex systems, and their operation environments....

  pdf114p qsczaxewd 25-09-2012 32 7   Download

 • Cuốn sách cung cấp một liên kết rõ ràng giữa tất cả các Six Sigma nạc công cụ và ứng dụng của họ trong một bối cảnh thế giới thực, công cụ đào tạo không thể thiếu cho tất cả các quan trọng, cao su, đáp ứng đường bộ sự hiểu biết cần thiết để bạn bắt đầu vào nạc cuộc hành trình Six Sigma.

  pdf22p makelove_1669 23-02-2012 27 7   Download

 • The Navy Enterprise has evolved over the past decade to achieve various objectives from improving efficiencies through lean, six-sigma efforts to producing the workforce of the future. This evaluation of the participation of organizations within the Navy Enterprise in the Planning, Programming, Budgeting and Execution (PPBE)

  pdf1p xuancoem 05-02-2013 24 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản