Lệnh giao tác sql

Xem 1-20 trên 28 kết quả Lệnh giao tác sql
 • SQL là ngôn ngữ được sử dụng cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL được đưa ra bởi ANSI với phiên bản mới nhất hiện nay.SQL (Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ...

  pdf46p manhhungvni 03-10-2009 778 395   Download

 • Giáo trình này nhằm cung cấp cho bạn tài liệthamam khảo tương đối đầy đủ về các câu lệnh giao tác SQL sử dụng cho hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server

  pdf46p maithuyhanh 21-09-2009 697 272   Download

 • Giáo trình SQL server 2005 phần 1 trình bày các nội dung về giới thiệu về SQL Server 2005, SQL là ngôn ngữ của cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, các câu lệnh SELECT. Tham khảo tài liệu này để biết rõ hơn về nội dung chi tiết.

  pdf51p lamtran89 04-07-2014 52 14   Download

 • Mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ - RDBMS, do E.F Codd đưa ra vào đầu thập kỷ 70. Từ đó đến nay, nó liên tục phát triển trở thành mô hình CSDL phổ biến bậc nhất. Mô hình quan hệ gồm các thành phần sau:SQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy xuất CSDL quan hệ. Ngôn ngữ SQL được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quản trị CSDL System R vào giữa những năm 70. Hệ ngôn ngữ SQL đầu tiên (SEQUEL2) được IBM công bố vào tháng 11 năm 1976.

  pdf104p soncunglin 15-04-2009 566 352   Download

 • Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các câu lệnh cho phép người sử dụng định nghĩa CSDL và các đối tượng trong CSDL như các bảng, các khung nhìn, chỉ mục... Dữ liệu bên trong một CSDL được tổ chức lưu trữ trong các bảng.Bên trong các bảng,dữ liệu được tổ chức dưới dạng các dòng và các cột.Mỗi cột dòng biểu diễn một bản ghi duy nhất và mỗi một cột biểu diễn cho một trường....

  pdf46p ntgioi120405 13-11-2009 376 125   Download

 • Quy tắc khi tham chiếu đến Object : Khi tham chiếu đến một Object trong câu lệnh SQl, Oracle phân tích câu lệnh và xác định các object trong không gian tên . Sau khi xác định các object , Oracle thực hiện các thao tác mà cáu lệnh quy định trên Object...............

  pdf7p yukogaru1 30-07-2010 92 50   Download

 • GIÁO TRÌNH SQL Biên soạn: Trần Nguyên Phong Một trigger có khả năng nhận biết được sự thay đổi về mặt dữ liệu trên bảng dữ liệu, từ đó có thể phát hiện và huỷ bỏ những thao tác không đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Trong một trigger, để huỷ bỏ tác dụng của câu lệnh làm kích hoạt trigger, ta sử dụng câu lệnh(1): ROLLBACK TRANSACTION Ví dụ 5.

  pdf20p muaythai3 24-08-2011 103 32   Download

 • Ngôn ngữ thủ tục của Oracle, dùng để xây dựng các ứng dụng. PL/SQL là sự kết hợp giữa SQL và các cấu trúc điều khiển, các thủ tục (function), thao tác con trỏ (cursor), xử lý ngoại lệ (exception) và các lệnh giao tác. PL/SQL cho phép sử dụng tất cả lệnh thao tác dữ liệu gồm INSERT, DELETE, UPDATE và SELECT, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, cấu trúc điều khiển như vòng lặp (for, while, loop), rẽ nhánh (if),…mà với SQL chúng ta không làm được....

  ppt72p trinhvang 18-01-2013 97 20   Download

 • Ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) được sử dụng trong hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu để truy vấn và sửa đổi cơ sở dữ liệu. Ngôn ngữ SQL hỗ trợ các truy vấn dựa trên các phép toán đại số quan hệ, đồng thời cũng chứa các lệnh sửa đổi cơ sở dữ liệu và mô tả lược đồ cơ sở dữ liệu. Như vậy, SQL vừa là một ngôn ngữ thao tác dữ liệu, vừa là một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu.

  doc181p hungvbii 13-10-2010 655 404   Download

 • Giáo trình Thực hành SQL: Phần 1 - Trần Nguyên Phong với nội dung gồm 2 chương: Chương 1 giới thiệu đến các bạn một số câu lệnh sử dụng trong việc định nghĩa các đối tượng dữ liệu như bảng dữ liệu, khung nhìn và chỉ mục. Chương 2 trình bày bốn câu lệnh thao tác dữ liệu là Select, Insert, Update và Delete, trong đó chủ yếu tập trung ở câu lệnh Delete.

  pdf31p heohong654 04-04-2014 175 69   Download

 • Quyển sách này được upload tại: hutonline.net Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Chương 8. CÁC LỆNH THAO TÁC DỮ LIỆU 8.1.THAO TÁC DỮ LIỆU TRONG TABLE 8.1.1. Thêm mới dòng dữ liệu Để chèn một row vào table dùng lệnh INSERT. Cú pháp:

  pdf14p kemoc9 15-07-2011 119 59   Download

 • Tuyên bố chấm dứt Các tiêu chuẩn ANSI SQL là đặt một dấu chấm phẩy (;) vào cuối mỗi lệnh để chấm dứt nó. Khi lập trình T-SQL, dấu chấm phẩy sẽ là tùy chọn. Hầu hết các sản phẩm cơ sở dữ liệu khác (bao gồm cả truy cập) để yêu cầu chấm phẩy. Có một vài quy tắc về việc sử dụng dấu chấm phẩy: ■ Không đặt một sau khi một TRY END. ■ Không được đặt một sau khi một điều kiện IF hoặc WHILE. ...

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 61 12   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Giáo trình Oracle SQL và PL/SQL: Chương 2 do Trần Bình Long biên soạn sau đây để bổ sung thêm kiến thức về câu lệnh truy vấn; SQL*Plus. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

  pdf2p cocacola_07 11-11-2015 33 8   Download

 • ROLLBACK TRANSACTION và trigger Một trigger có khả năng nhận biết được sự thay đổi về mặt dữ liệu trên bảng dữ liệu, từ đó có thể phát hiện và huỷ bỏ những thao tác không đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Trong một trigger, để huỷ bỏ tác dụng của câu lệnh làm kích hoạt trigger, ta sử dụng câu lệnh(1): ROLLBACK TRANSACTION Ví dụ 5.

  pdf20p muaythai3 24-08-2011 40 5   Download

 • Bài giảng SQL server - Chương 5 trình bày những kiến thức về Store Procedure (thủ tục). Các nội dung chính trong chương này gồm: Thủ tục, thủ tục với tham số đầu vào, thủ tục với tham số đầu ra, thủ tục có lệnh trả về Return, sử dụng bảng tạm trong thủ tục, tham số cursor bên trong thủ tục, giao tác (Transaction). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p youcanletgo_02 07-01-2016 16 3   Download

 • Mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ - RDBMS, do E.F Codd đưa ra vào đầu thập kỷ 70. Từ đó đến nay, nó liên tục phát triển trở thành mô hình CSDL phổ biến bậc nhất. Mô hình quan hệ gồm các thành phần sau: Tập hợp các đối tượng và / hoặc các mối quan hệ Tập hợp các xử lý tác động tới các quan hệ Ràng buộc dữ liệu đảm bảo tính chính xác và nhất quán. SQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy xuất CSDL quan hệ.

  doc104p zero_yeonsu 04-05-2010 505 327   Download

 • • Là công cụ sử dụng để tổ chức, quản lý và truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu. • SQL là một hệ thống ngôn ngữ bao gồm tập các câu lệnh sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ.

  ppt44p nammo0168 15-05-2011 161 70   Download

 • Giáo trình hướng dẫn học SQL sever 2005 - Phần 1 là tài liệu hỗ trợ học tập và nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình nói chung và ngôn ngữ SQL nói riêng. Trong nội dung phần 1 sẽ giới thiệu về SQL sever 2005 bao gồm hướng dẫn cài đặt và các thao tác trên nền SQL. Đây là tài liệu thiết thực cho nhu cầu tìm hiểu trong quá trình học tập, sử dụng SQL sever 2005.

  pdf55p saga07 03-04-2014 70 26   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 2 Ngôn ngữ SQL nhằm trình bày về ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ điều khiển dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, các lệnh điều khiển giao tác và các đối tượng khác.

  pdf58p slow_12 26-06-2014 54 16   Download

 • Việc định nghĩa, thao tác dữ liệu và kiểm soát ngôn ngữ của System R, được đặt tên là SQL, trong đó có các lệnh cho phép người sử dụng yêu cầu thực hiện các thao tác trao và thu hồi. Lệnh trao của SQL có dạng như sau: GRANT {ALL RIGHT (privileges) ALL BUT (privileges)} ON (table) TO (user-list) [WITH GRANT OPTION]

  pdf14p phuochau20 03-06-2011 34 5   Download

Đồng bộ tài khoản