Lệnh nhập xuất

Xem 1-20 trên 284 kết quả Lệnh nhập xuất
 • Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về các kiểu dữ liệu cơ sở. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Các kiểu dữ liệu cơ sở; biến, hằng, câu lệnh và biểu thức; các lệnh nhập xuất; và một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt46p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 21 3   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giảng viên có thêm tài liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Kỹ thuật lập trình bài 3: Các kiểu dữ liệu cơ sở trình bày về biến - hằng - câu lệnh và biểu thức, các lệnh nhập xuất, các kiểu số nguyên, kiểu ký tự, các toán tử học, viết biểu thức cho các mệnh đề.

  pdf24p phuongpham357 22-07-2014 28 5   Download

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 10 trình bày qui trình thực hiện lệnh như chu kỳ lệnh, lệnh thanh ghi, lệnh bộ nhớ, lệnh nhập xuất, cấu hình nhập xuất và ngắt.

  ppt45p hoa_cuc91 25-06-2014 37 4   Download

 • Hiểu biết cơ bản nhất về lập trình và sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để giải quyết một số bài toán: Khái niệm cơ bản về lập trình; Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Pascal; Các kiểu dữ liệu; Khai báo biến, hằng; Lệnh nhập và xuất dữ liệu; Lệnh có cấu trúc; Chương trình con: Thủ tục và Hàm.

  pdf14p vanlidochanhxg 10-10-2010 228 112   Download

 • Tệp stdio.h định nghĩa các macro và biến cùng các hàm dùng trong thư viện vào/ra. 1.Các hàm vào ra chuẩn - getchar() và putchar() - getch() và putch() : 1.1. Hàm getchar () : Cơ chế vào đơn giản nhất là đọc từng ký tự từ thiết bị vào chuẩn, nói chung là bàn phím và màn hình của người sử dụng, bằng hàm getchar(). Cách dùng : Dùng câu lệnh sau : biến = getchar(); Công dụng : Nhận một ký tự vào từ bàn phím và không đưa ra màn hình.

  doc8p d15tmt 01-04-2011 121 18   Download

 • Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về các câu lệnh đơn trong C. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Khái niệm câu lệnh, phân loại câu lệnh, lệnh gán, lệnh nhập giá trị từ bàn phím cho biến, lệnh xuất giá trị của biểu thức lên màn hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt20p youcanletgo_02 07-01-2016 12 1   Download

 • Viết chương trình tính S = a! + b! + c! với a, b, c là 3 số nguyên dương nhập từ bàn phím. Chương trình chính Nhập a, b, c 0 Tính S = a! + b! + c! Xuất kết quả S Nhập a0 Nhập b0 Nhập c0 Tính s1=a! Tính s2=b! Tính s3=c! Hàm 3 VC & BB Đặt vấn đề 3 đoạn lệnh nhập a, b, c 0 do { printf(“Nhap mot so nguyen duong: ”); scanf(“%d”, &a); } while (a

  pdf28p ad_uit 20-01-2011 205 80   Download

 • Cuốn sách này được biên soạn để bạn học có thế làm việc ngay với C++ mà không cần phải biết về ngôn ngữ C. Nội dung của cuốn sách được chia làm 2 phần, bao gồm 11 chương. Phần 1 nói về C++ - lập trình cơ bản, bao gồm 6 chương: các khái niệm cơ bản về C++, các hàm và các dòng nhập xuất, các phép toán và câu lệnh điều khiển, bộ vi xử lý, bộ tiền xử lý, biến con trỏ - biến tham chiếu và hàm, các kiểu dứ liệu phức tạp.

  pdf505p muaxuan102 26-02-2013 180 108   Download

 • Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 9 trình bày về nhập xuất file, lặp và ngoại lệ trong lập trình Java. Bài giảng này cung cấp những kiến thức về: nhập xuất file, lặp, toán tử điều kiện và lệnh nhảy, kỹ thuật quản lý ngoại tệ trong lập trình Java.

  ppt39p langtuhl 13-06-2012 152 67   Download

 • 1./ Đơn vị xử lý trung tâm: (Central Processing Unit - CPU): - CPU được ví như bộ não của máy tính. CPU có hai chức năng chính: + Điều khiển. + Tính toán. * Bộ điều khiển nhập xuất: Nhằm giải mã lệnh và tạo ra các tín hiệu điều khiển các bộ phận của máy tính. Điều phối các hoạt động của các thiết bị nhập xuất, nhận dữ kiện và xử lý dữ kiện, hiển thị thông tin và lưu trữ thông tin....

  doc96p hoanglinhpro 13-03-2013 137 60   Download

 • Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal trình bày về các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình Pascal; các kiểu dữ liệu đơn giản chuẩn; các khai báo hằng, biến, kiểu, biểu thức và câu lệnh; thủ tục nhập ‐ xuất dữ liệu; kiểu vô hướng liệt kê và kiểu khoảng con; câu lệnh có cấu trúc;... Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf221p be_nkin 31-03-2015 141 88   Download

 • 1. Nhập hai số nguyên, tính tổng, hiệu, tích, thương, đồng dư. 2. Nhập một số nguyên, in ra màn hình cách đọc số nguyên đó (VD: số 1252 đọc là: một ngàn hai trăm năm chục hai đơn vị). 3. Viết chương trình tính giá trị biểu thức:

  doc8p andykid 01-11-2010 110 19   Download

 • Phân biệt được giữa giải thuật, thuật toán, lưu đồ, mã giả và chương trình. • Từ cùng 1 chương trình, học sinh có thể lần lượt lập giải thuật, thuật toán, lưu đồ, mã giả và viết chương trình. • Làm quan với các khái niệm về biến, hằng số, kiểu dữ liệu, toán tử, lệnh gán, các đối tượng nhập xuất trong C. 1.1.

  pdf307p trongnv_t55 23-05-2013 51 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nhập và xuất trong c', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc21p sptk36 08-05-2011 109 12   Download

 • Tổng quát về tương tác giữa người dùng & chương trình q Trong lúc chương trình chạy, nó thường tương tác với người dùng. Sự tương tác gồm 2 hoạt động chính : § § chờ nhận dữ liệu do người dùng cung cấp hay chờ nhận lệnh của người dùng để thực thi 1 chức năng nào đó. hiển thị thông báo và/hoặc kết quả tính toán ra màn hình/máy in để người dùng biết và sử dụng.

  pdf17p bonsai89 23-12-2011 54 11   Download

 • Phương thức đầu tiên làm việc như get dạng 3, sau đó nó loại ra khỏi dòng nhập (ký tự không đưa vào dẫy ký tự nhận được). Như vậy có thể dùng getline để nhập nhiều chuối ký tự (mà không lo ngại các câu lệnh nhập tiếp theo bị trôi).Đoạn chương trình nhập họ tên, quê quán và cơ quan bên trên có thể viết như sau (bằng cách dùng getline)

  pdf70p sakuraphuong 31-05-2013 46 13   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Ngôn ngữ lập trình C do Nguyễn Thanh Bình biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về lệnh nhập/xuất, lệnh điều kiện, lệnh vòng lặp, hàm, kiểu mảng, xâu kí tự, kiểu cấu trúc (struct) và kiểu hợp (union), làm việc với tệp.

  ppt192p tuanvipnk 14-03-2015 29 7   Download

 • Lệnh số 07/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chống tham nhũng; Pháp lệnh Người cao tuổi và Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawvhxh16 19-11-2009 63 5   Download

 • Mục tiêu chính của chương 2 Lệnh nhập / xuất nằm trong bài giảng kỹ thuật lập trình C nhằm trình bày về các nội dung chính: xuất dữ liệu hàm printf, hàm puts, hàm spintf, nhập dữ liệu hàm scanf, sử dụng ffush sau scanf, kết hợp nhập và xuất dữ liệu.

  pdf9p fast_12 24-06-2014 32 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản