Lệnh rẽ nhánh

Xem 1-20 trên 124 kết quả Lệnh rẽ nhánh
 • Nội dung: Câu lệnh điều kiện if, Câu lệnh rẽ nhánh switch, Một số kinh nghiệm lập trình, Một số ví dụ minh họa.

  ppt32p thanhvan285 19-10-2010 231 51   Download

 • Chương này trình bày về câu lệnh điều kiện và câu lệnh rẽ nhánh. Nội dung chính trong chương này gồm có: Câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh switch, một số kinh nghiệm lập trình, một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt32p tangtuy05 23-03-2016 27 5   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Câu lệnh rẽ nhánh trình bày các nội dung: Câu lệnh điều kiện IF, câu lệnh rẽ nhánh switch, một số kinh nghiệm lập trình, một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p thangnamvoiva20 17-09-2016 6 2   Download

 • Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 4: Câu lệnh điều kiện & câu lệnh rẽ nhánh trình bày về câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh switch, một số kinh nghiệm lập trình và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

  pdf42p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 7 1   Download

 • Bài giảng chương 4 trang bị cho người học những kiến thức về câu lệnh điều kiện và rẽ nhánh. Các nội dung cần nắm bắt trong chương này gồm có: Câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh switch, một số kinh nghiệm lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt31p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 23 2   Download

 • 1. Về kiến thức - Học sinh hiểu được cấu trúc rẽ nhánh. - Nắm chắc cú pháp, cấu trúc, hoạt động câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ. 2. Về kĩ năng. - Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản. - Biết sử dụng cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và đầy đủ vào những ví dụ đơn giản. - Biết nhận dạng và thể hiện câu lệnh ghép.

  doc8p thutrang181091 11-03-2013 137 25   Download

 • Giáo án Tin học 11 - Tiết 11: Cấu trúc rẽ nhánh nhằm giúp học sinh hiểu nhu cầu rẽ nhánh trong việc giải quyết các bài toán, hiểu được cơ chế hoạt động của câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ, hiểu câu lệnh ghép và sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản.

  doc7p nguyenthianhhongtin 11-11-2014 74 17   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương Chương 6: Cấu trúc rẽ nhánh trình bày về các câu lệnh điều kiện cho phép thay đổi luồng chương trình, dựa trên một điều kiện nào đó, một công việc có thể được thực hiện hoặc không.

  pdf32p loud_12 30-07-2014 52 12   Download

 • Dưới đây là Giáo án Tin học Lớp 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh. Thông qua việc tham khảo bài giáo án này sẽ bổ sung thêm tư liệu cho các bạn trong việc biên soạn một bài giáo án điện tử nói chung và giáo án điện tử môn Tin học nói riêng.

  doc4p hungal 01-08-2016 47 12   Download

 • Mục tiêu trọng tâm trong chương 2 Các câu lệnh rẽ nhánh thuộc bài giảng Ngôn ngữ lập trình C trình bày về những nội dung lần lượt như sau: câu lệnh if, câu lệnh switch...bài giảng trình bày súc tích, có ví dụ minh họa, giúp học viên tiếp thu bài giảng dễ dàng.

  pdf9p narrow_12 17-07-2014 57 9   Download

 • Các chế độ địa chỉ, tập lệnh 89C51, nhóm các lệnh rẽ nhánh, nhóm lệnh xử lý BIT là những nội dung chính trong chương 2 "Tập lệnh AT89C51" thuộc bài giảng Vi điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt23p 01699685218 24-12-2015 28 7   Download

 • Bài giảng "Nhập môn lập trình: Câu lệnh điều kiện & câu lệnh rẽ nhánh - ThS. Đặng Đình Phương" giới thiệu các câu lệnh trong lập trình như: Câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh switch. Một số kinh nghiệm lập trình và một số ví dụ minh họa.

  pdf24p nguyenhaiyen2311 04-09-2017 5 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử môn tin học: câu lệnh điều kiện & câu lệnh rẽ nhánh', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt0p thanhthao567 22-12-2011 49 11   Download

 • Bài giảng "Nhập môn lập trình C - Chương 4: Câu lệnh điều kiện và rẽ nhánh" cung cấp cho người học các kiến thức: Câu lệnh tuần tự, câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh switch, một số kinh nghiệm lập trình, một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt41p thangnamvoiva20 20-09-2016 9 6   Download

 • Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 4: Câu lệnh rẽ nhánh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh switch, một số kinh nghiệm lập trình, một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p doinhugiobay_17 01-03-2016 19 4   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Câu lệnh điều kiện và rẽ nhánh" cung cấp cho người học các kiến thức: Câu lệnh tuần tự, câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh switch, một số kinh nghiệm lập trình, một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt33p thangnamvoiva20 20-09-2016 9 4   Download

 • Trong bài này sẽ giới thiệu đến người học một số cấu trúc điều khiển như: Lệnh rẽ nhánh if-else, lệnh rẽ nhiều nhánh switch, vòng lặp while-do white-for, các từ khóa break và continue. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf13p namthangtinhlang_02 05-11-2015 9 2   Download

 • Bài 5 cung cấp cho người học những kiến thức về đọc ghi dữ liệu với tệp tin và cấu trúc lệnh rẽ nhánh. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng này gồm có: Đọc ghi dữ liệu với tệp tin, cấu trúc lệnh rẽ nhánh, câu lệnh if, câu lệnh switch. Mời các bạn tham khảo.

  pdf27p tangtuy14 03-06-2016 11 2   Download

 • Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Lập trình với Pascal" trình bày các nội dung: Một vài ví dụ làm quen, giải thích chương trình, cấu trúc chương trình, các lệnh cơ bản, kiểu dữ liệu, biến, nhập xuất dữ liệu, câu lệnh rẽ nhánh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p bautroibinhyen11 03-01-2017 7 2   Download

 • Chương 2 trình bày những cơ sở của ngôn ngữ C#. Chương này cung cấp những kiến thức về các kiểu, câu lệnh, toán tử như: Loại dữ liệu định sẵn, các ký tự đặc biệt thông dụng, chuyển đổi kiểu định sẵn, biến và hằng, câu lệnh rẽ nhánh, lệnh vòng lặp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p tangtuy19 22-07-2016 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản