» 

Let S Go

 • Let’s Go là bộ giáo trình cốt lõi đã được phát triển thông qua các thông tin phản hồi giáo viên rộng rãi.Bộ giáo trình này dành cho người học ở độ tuổi tiểu học.Bộ giáo trình được xây dựng để giúp con của bạn có thể tiếp xúc với tiếng Anh một cách tự nhiên nhất.Nó giúp con bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua việc cung cấp từ vựng và cách tiếp cận thông qua những hình ảnh sinh động,đối thoại chức năng, trò chơi tương tác, và các hoạt động làm việc theo cặp .

  buitubt 27-12-2013 560 89

 • + Xem thêm 1 BST Let S Go khác
 • Let's go 1a part 1

  Let’s Go là bộ sách tiếng Anh được nhiều nước trên thế giới sử dụng để giảng dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học và đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam thẩm định là một bộ sách có thể đưa vào sử dụng để giảng dạy trong các trường tiểu học trong cả nước như một môn học tự chọn (cùng với các bộ sách khác). Bộ sách Let’s Go hiện đang sử dụng trong...

  pdf 8p artemis09 07-10-2011 1222 516

 • Let's go 1b part 1

  Tham khảo tài liệu 'let's go 1b part 1', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p artemis09 07-10-2011 474 254

 • Let's go 2a part 1

  Tham khảo tài liệu 'let's go 2a part 1', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p artemis09 07-10-2011 444 246

 • Let's go 2b part 2

  Tham khảo tài liệu 'let's go 2b part 2', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p artemis09 07-10-2011 566 223

 • Let's Go 4 Student Book

  Bigger, brighter and better than ever, Let's Go, 3rd Edition, is a series for children who are just beginning their study of English. It combines a carefully controlled, grammar-based syllabus with practical language. Functional dialogues, interactive games, and pair work activities foster a lively and motivating classroom environment.

  pdf 80p muaxuan_102 20-02-2013 138 51

 • Let's Go 5 Student Book

  Tham khảo sách 'let's go 5 student book', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 80p muaxuan_102 20-02-2013 151 46

 • Let's go Starter Work Book (3rd edition) part 1

  Tham khảo sách 'let's go starter work book (3rd edition) part 1', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 33p hikarijun 26-07-2013 73 40

 • Let's go Begin Work Book (3rd edition) part 2

  Tham khảo sách 'let's go begin work book (3rd edition) part 2', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 44p hikarijun 26-07-2013 83 37

 • Let's go Starter Student's Book (3rd edition) part 1

  Tham khảo sách 'let's go starter student's book (3rd edition) part 1', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 33p hikarijun 26-07-2013 85 35

 • Let's go 5 Work Book (3rd edition) part 1

  Tham khảo sách 'let's go 5 work book (3rd edition) part 1', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 46p hikarijun 26-07-2013 54 29

 • Let's go 1 Student's Book (3rd edition)

  Tham khảo sách 'let's go 1 student's book (3rd edition)', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 81p hikarijun 25-07-2013 64 29

 • Let's go Begin Work Book (3rd edition) part 1

  Tham khảo sách 'let's go begin work book (3rd edition) part 1', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 38p hikarijun 26-07-2013 46 26

 • Let's go Begin Student's Book (3rd edition) part 1

  Tham khảo sách 'let's go begin student's book (3rd edition) part 1', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 30p hikarijun 26-07-2013 72 24

 • Let's go Starter Work Book (3rd edition) part 2

  Tham khảo sách 'let's go starter work book (3rd edition) part 2', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 29p hikarijun 26-07-2013 50 23

 • Let's go Begin Student's Book (3rd edition) part 3

  Tham khảo sách 'let's go begin student's book (3rd edition) part 3', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p hikarijun 26-07-2013 55 21

 • Let's go Begin Student's Book (3rd edition) part 2

  Tham khảo sách 'let's go begin student's book (3rd edition) part 2', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p hikarijun 26-07-2013 51 21

 • Let's go 5 Work Book (3rd edition) part 2

  Tham khảo sách 'let's go 5 work book (3rd edition) part 2', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 36p hikarijun 26-07-2013 48 20

 • Let's go Starter Student's Book (3rd edition) part 2

  Tham khảo sách 'let's go starter student's book (3rd edition) part 2', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 32p hikarijun 26-07-2013 58 19

 • Let's go 4 third edition unit 2 The Great Outdorrs

  Tham khảo tài liệu 'let's go 4 third edition unit 2 the great outdorrs', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p thusau1981 22-09-2013 25 13

 • Let's go 4 third edition unit 1 Birthdays

  Tham khảo tài liệu 'let's go 4 third edition unit 1 birthdays', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p thusau1981 22-09-2013 16 11

 • + Xem thêm 271 Let S Go khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản