Let's go

Xem 1-20 trên 319 kết quả Let's go
 • Giáo án lets go 1 - UNIT 3: LET’S LEARN Week: 21 Period: 42 I. Objectives: By the end of the lesson, students will be able to: - Identify objects (plural) and ask about objects (plural) II. Teaching aids: - Teacher cards ( 1 – 16, 33 - 34 classroom objects ), wall chart, tape recorder. III. Procedures: Tim e Stages and Contents Teacher ’s activitie s Student’s activities 5’ I. WARM UP: Musical ball S1 : What’s this? S2 : It’s a cassette. S3 : What are these? S4 : They’re tables. - Giving class 04 sticks. - Take any -...

  pdf7p phalinh13 06-08-2011 412 93   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1a - unit 4: sing (1) week: 26 let’s', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p phalinh13 06-08-2011 194 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1 - unit 3: let’s learn week: 22 period: 43', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p phalinh13 06-08-2011 86 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1a - unit 4: learn (3) week: 28 let’s', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p phalinh13 06-08-2011 135 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1a - unit 4: let’s learn some more (3) week: 30', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p phalinh13 06-08-2011 136 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1 - unit 2: let’s learn week: 10', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p phalinh13 06-08-2011 70 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1a - unit 4: let’s learn some more (1) week: 29', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p phalinh13 06-08-2011 151 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1a - unit 4: learn (1) week: 27 let’s date : march', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p phalinh13 06-08-2011 107 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1a - unit 4: learn (2) week: 28 let’s', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p phalinh13 06-08-2011 122 12   Download

 • Dạy trẻ em học tiếng Anh là công việc tương đối khó và phức tạp bởi trẻ chưa thực sự có ý thức học tập như người lớn và hầu hết còn rất ham chơi. Để trẻ tập trung vào bài học, giáo viên cần dạy học kết hợp với các trò chơi, hình ảnh, mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "Lets go" để có thêm tài liệu tham khảo trong việc giảng dạy tiếng Anh.

  pdf0p thieulam5782 04-10-2015 25 10   Download

 • English children are 6 levels, using Let's Go syllabus and Family and Friends. These are two common curriculum for primary school students 7-11 years old to help students use English in a natural way and giving them a solid base through 4 skills Listening - Speaking - Reading - Writing.

  pdf81p pvbanglq03 23-03-2010 5140 2183   Download

 • Let’s Go is a multimedia course for beginning through intermediate-level students of spoken English, ages 4-10. Created by experienced teachers and based on classroom-proven instructional strategies, Let’s Go maximizes the effectiveness of multimedia by focusing on the key skill necessary to acquire language: listening.

  pdf34p baohan 17-06-2009 1687 483   Download

 • Tài liệu ôn tập Môn: Tiếng Anh dành cho trẻ em theo Chương trình Let’s go 1B. Tài liệu hay và bổ ích cho các bé luyện thi tốt.

  doc2p trangiangnamdhqn 01-12-2010 1781 541   Download

 • Tài liệu học tiếng anh vỡ lòng dành cho trẻ em

  ppt12p 143349 15-06-2010 1974 454   Download

 • Tham khảo sách 'let's go 2 work book (3rd edition) part 1', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p hikarijun 25-07-2013 505 320   Download

 • Tham khảo sách 'let's go 1 student's book (3rd edition)', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf81p hikarijun 25-07-2013 737 312   Download

 • Tham khảo sách 'let's go 3 student's book (3rd edition)', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf82p hikarijun 17-07-2013 798 227   Download

 • Tham khảo sách 'let's go 2 work book (3rd edition) part 2', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p hikarijun 25-07-2013 360 211   Download

 • Tham khảo sách 'let's go 2 work book (3rd edition) part 3', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p hikarijun 25-07-2013 278 165   Download

 • Khoanh tròn vào đáp án đúng ( 2,5 điểm) 1. ................. morning, Andy. A. Bye B. Hi C. Good D.

  pdf5p phalinh13 06-08-2011 549 90   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản