Let's go

Xem 1-20 trên 319 kết quả Let's go
 • Giáo án lets go 1 - UNIT 3: LET’S LEARN Week: 21 Period: 42 I. Objectives: By the end of the lesson, students will be able to: - Identify objects (plural) and ask about objects (plural) II. Teaching aids: - Teacher cards ( 1 – 16, 33 - 34 classroom objects ), wall chart, tape recorder. III. Procedures: Tim e Stages and Contents Teacher ’s activitie s Student’s activities 5’ I. WARM UP: Musical ball S1 : What’s this? S2 : It’s a cassette. S3 : What are these? S4 : They’re tables. - Giving class 04 sticks. - Take any -...

  pdf7p phalinh13 06-08-2011 410 93   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1a - unit 4: sing (1) week: 26 let’s', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p phalinh13 06-08-2011 190 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1 - unit 3: let’s learn week: 22 period: 43', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p phalinh13 06-08-2011 83 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1a - unit 4: learn (3) week: 28 let’s', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p phalinh13 06-08-2011 134 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1a - unit 4: let’s learn some more (3) week: 30', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p phalinh13 06-08-2011 131 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1 - unit 2: let’s learn week: 10', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p phalinh13 06-08-2011 68 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1a - unit 4: let’s learn some more (1) week: 29', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p phalinh13 06-08-2011 146 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1a - unit 4: learn (1) week: 27 let’s date : march', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p phalinh13 06-08-2011 105 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án lets go 1a - unit 4: learn (2) week: 28 let’s', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p phalinh13 06-08-2011 120 11   Download

 • Dạy trẻ em học tiếng Anh là công việc tương đối khó và phức tạp bởi trẻ chưa thực sự có ý thức học tập như người lớn và hầu hết còn rất ham chơi. Để trẻ tập trung vào bài học, giáo viên cần dạy học kết hợp với các trò chơi, hình ảnh, mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "Lets go" để có thêm tài liệu tham khảo trong việc giảng dạy tiếng Anh.

  pdf0p thieulam5782 04-10-2015 20 10   Download

 • English children are 6 levels, using Let's Go syllabus and Family and Friends. These are two common curriculum for primary school students 7-11 years old to help students use English in a natural way and giving them a solid base through 4 skills Listening - Speaking - Reading - Writing.

  pdf81p pvbanglq03 23-03-2010 5097 2174   Download

 • Let’s Go is a multimedia course for beginning through intermediate-level students of spoken English, ages 4-10. Created by experienced teachers and based on classroom-proven instructional strategies, Let’s Go maximizes the effectiveness of multimedia by focusing on the key skill necessary to acquire language: listening.

  pdf34p baohan 17-06-2009 1677 483   Download

 • Tài liệu ôn tập Môn: Tiếng Anh dành cho trẻ em theo Chương trình Let’s go 1B. Tài liệu hay và bổ ích cho các bé luyện thi tốt.

  doc2p trangiangnamdhqn 01-12-2010 1751 538   Download

 • Tài liệu học tiếng anh vỡ lòng dành cho trẻ em

  ppt12p 143349 15-06-2010 1970 454   Download

 • Tham khảo sách 'let's go 2 work book (3rd edition) part 1', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p hikarijun 25-07-2013 479 308   Download

 • Tham khảo sách 'let's go 1 student's book (3rd edition)', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf81p hikarijun 25-07-2013 687 306   Download

 • Tham khảo sách 'let's go 3 student's book (3rd edition)', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf82p hikarijun 17-07-2013 764 222   Download

 • Tham khảo sách 'let's go 2 work book (3rd edition) part 2', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p hikarijun 25-07-2013 339 201   Download

 • Tham khảo sách 'let's go 2 work book (3rd edition) part 3', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p hikarijun 25-07-2013 264 155   Download

 • Khoanh tròn vào đáp án đúng ( 2,5 điểm) 1. ................. morning, Andy. A. Bye B. Hi C. Good D.

  pdf5p phalinh13 06-08-2011 521 90   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản