Lí luận về địa tô

Xem 1-20 trên 39 kết quả Lí luận về địa tô
 • Tiểu luận Lí luận về địa tô của CácMác và sự vận dụng vào chính sách đất đai của Việt Nam hiện nay gồm các nội dung chính: lí luận về địa tô của C. Mác, so sánh địa tô tư bản chủ nghĩa với địa tô phong kiến, các hình thức địa tô tư bản, các loại địa tô khác, vận dụng lí luận về địa tô của Mác trong luật đất đai thuế nông nghiệp và việc thuê đất ở Việt Nam,...

  pdf35p rubikcube 02-04-2014 94 22   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Lý luận về địa tô của Các Mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay" trình bày lí luận về địa tô, vận dụng lí luận về địa tô của Mác trong luật đất đai thuế nông nghiệp và việc thuê đất ở Việt Nam.

  doc38p galaxyhehe 23-06-2014 294 89   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: lí luận về địa tô của mác và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p tengteng11 13-12-2011 154 36   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'lý luận về địa tô của mác và ứng dụng trong tình hình nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p 01663642596 28-09-2011 154 47   Download

 • Đất nước ta đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước trải qua nhiều giai đoạn ,nhiều thời kì ,mỗi thời kì tồn tại những hình thức tư hữu khác nhau .Và cho đến ngày nay, khi đất nước đang trên đà phát triển để trở thành con rồng của châu á, thì những quan hệ sản xuất đã dần được hoàn thiện. Nhưng để có những quan hệ sản xuất và nền kinh tế như ngày nay là do Đảng và Nhà nước ta đã kế thừa , phát huy những gì đã có mà...

  pdf37p minhtam 13-07-2009 4136 749   Download

 • 2.2.Các đIều khoản: Với việc vận dụng một cách sáng tạo lí luận về địa tô của Mac ,nhà nước ta đã ban hành luật đất đai để quy định một cách rõ ràng quyền và nghĩa vụ của người dân theo những điều khoản sau : Điều 1 : đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân , do nhà nước thống nhất quản lí. Nhà nước giao đất cho các tổ chức kinh tế ,đơn vị vũ trang , nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội , hộ gia đình , cá nhân...

  pdf7p caott9 20-07-2011 152 40   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề gồm 2 phần, trình bày những quan niệm chung mang tính lí luận về giáo dục tích hợp, các hướng dẫn chung, xây dựng kế hoạch giáo dục theo chủ đề và sắp xếp hệ thống các chủ đề phù hợp với thực tế của trường, lớp, địa phương, gợi ý, hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục theo chủ đề.

  pdf185p minhminhnguyen32 09-06-2014 213 64   Download

 • Trên cơ sở tổng quan lí luận và thực tiễn về các hình thức TCLTCN, mục tiêu chủ yếu của luận án là nghiên cứu đặc điểm phát triển và phân bố của các hình thức TCLTCN đến năm 2012 và đề xuất các giải pháp chủ yếu góp phần hoàn thiện sự phát triển và phân bố của các hình thức TCLTCN ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

  doc34p change02 06-05-2016 5 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Tổ chức lãnh thổ du lịch An Giang theo hướng phát triển bền vững dưới đây trình bày về một số vấn đề lí luận về tổ chức lãnh thổ du lịch và phát triển bền vững; các nhân tố ảnh hưởng và hiện trạng tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh An Giang; định hướng và giải pháp tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh An Giang theo hướng phát triển bền vững.

  pdf86p maiyeumaiyeu02 13-07-2016 7 1   Download

 • Trên cơ sở tổng quan những vấn đề lí luận, thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển đô thị của thế giới và Việt Nam, luận án có mục tiêu làm sáng tỏ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và những tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế tới phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển hệ thống đô thị Bắc Ninh hiệu quả, bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf202p dangthingocthuy96 12-01-2017 4 1   Download

 • Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị,một bộ máy chuyên làm.nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lí đặc biệt nhằm duy trì trật tự ổn định xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị

  doc35p trungdung2212 28-12-2013 367 179   Download

 • Đề cương môn học Lí luận dạy học Địa lí của Nguyễn Phương Liên trình bày về đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Lí luận dạy học Địa lí, môn Địa lý trong nhà trường phổ thông, hệ thống tri thức trong nhà trường phổ thông và quá trình nắm tri thức của học sinh, các nguyên tắc dạy học địa lý, các phương tiện - thiết bị dạy học địa lý ở trường phổ thông, hình thức tổ chức dạy học địa lý,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf73p colendaica32 31-05-2014 118 28   Download

 • Thuỷ sản, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, khám và chữa bệnh, thiết bị và phương tiện y tế, thể dục thể thao, xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường và xử lý chất thải đất xây dựng cầu đường, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao và các cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ cao. • Hệ 1,5 áp dụng cho các ngành nghề khác không thuộc các ngành nghề áp dụng hệ số 2 và hệ số...

  pdf6p caott9 20-07-2011 52 19   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình - Thực trạng và giải pháp bao gồm những nội dung về cơ sở lý luận; các nhân tố ảnh hưởng và thực trạng phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình; định hướng và giải pháp phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình.

  pdf138p maiyeumaiyeu03 21-07-2016 21 10   Download

 • Luận văn thực hiện nghiên cứu với các mục tiêu: vận dụng cơ sở lí luận và thực tiễn về tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội vào nghiên cứu tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến cây công nghiệp huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai, phân tích tiềm năng và hiện trạng tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến cây công nghiệp của huyện, đưa ra các định hướng và giải pháp tổ chức lãnh thổ sản xuất cây công nghiệp hợp lí.

  pdf141p dangthingocthuy96 07-01-2017 7 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến cây chè tỉnh Lâm Đồng gồm có các chương về cơ sở lí luận và thực tiễn về tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè; tiềm năng và thực trạng tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè ở tỉnh Lâm Đồng; định hướng tổ chức lãnh thổ trồng và chế biến chè tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và các giải pháp thực hiện.

  pdf151p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 7 2   Download

 • Mục tiêu của luận án Tiến sĩ Địa lý học: Nghiên cứu một số hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế ở tỉnh Đồng Nai là nhằm làm sáng tỏ những vấn đề cơ sở lí luận và thực tiễn về tổ chức lãnh thổ kinh tế trong thời kỳ đổi mới và hội nhập để vận dụng vào nghiên cứu một số hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế tỉnh Đồng Nai.

  pdf195p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 7 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Địa lí: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh tìm hiểu về lí luận và thực tiễn TCLTCN, nghiên cứu, đánh giá thực trạng và hiệu quả TCLTCN ở TP. HCM, phát hiện những hạn chế, bất cập trong TCLTCN trong giai đoạn 2000 – 2010; qua đó, đề xuất định hướng, giải pháp TCLTCN ở TP. HCM thích hợp với thực tiễn và xu thế thời đại.

  pdf192p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 7 1   Download

 • Luận án "Nghiên cứu đa dạng cảnh quan phục vụ tổ chức lãnh thổ sản xuất tỉnh Đăk Lăk" được thực hiện với mục đích nhằm nghiên cứu làm sáng tỏ tính ĐD CQ Đăk Lăk, từ đó đưa ra định hướng và giải pháp cho tổ chức lãnh thổ sản xuất của tỉnh. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p lovivivi000 21-12-2016 2 1   Download

 • Tổ chức bảo vệ môi trường Green Cross Thụy Sĩ và Viện Blacksmith của Mỹ đã bình chọn 10 nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tệ hại nhất trên thế giới. Sự xếp hạng này nhằm định hướng dư luận chú ý đến những điều đang diễn ra hằng ngày mà thường bị lãng quên khi đề cập đến các vấn đề bảo vệ khí hậu và môi trường.

  doc6p 200190 26-09-2009 918 276   Download

Đồng bộ tài khoản