Liaison

Xem 1-20 trên 51 kết quả Liaison
 • Air liaison officers (ALOs) play an important interservice role as U.S. Air Force officers collocated with U.S. Army units, providing air-ground support and advising ground commanders on related issues. Under the current system, ALO duty is restricted to career aviators, and this approach seems to meet all the requirements of both services. However, there are compelling reasons for the Air Force to consider a dedicated ALO career field,

  pdf0p xuancoem 02-02-2013 22 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học Journal of Biology đề tài: Liaison amid disorder: non-native interactions may underpin long-range coupling in proteins...

  pdf5p toshiba3 07-09-2011 29 4   Download

 • Liaisons 2 .SỰ NỐI ÂM (liaison) là một trong 3 thành phần (phát âm, ngữ điệu và nối âm) chính của Giọng Bản Xứ Mỹ (American Accent). Chúng ta cũng có dịp tìm hiểu qua PHÁT ÂM và NGỮ ĐIỆU trong các bài viết trước. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu các bạn một cách khái quát về NỐI ÂM trong nói tiếng Anh.

  pdf7p doidieumuonnoi 11-06-2013 30 4   Download

 • This paper present an overview of some emerging trends in the application of NLP in the domain of the so-called Digital Humanities and discusses the role and nature of metadata, the annotation layer that is so characteristic of documents that play a role in the scholarly practises of the humanities. It is explained how metadata are the key to the added value of techniques such as text and link mining, and an outline is given of what measures could be taken to increase the chances for a bright future for the old ties between NLP and the humanities. There...

  pdf6p bunthai_1 06-05-2013 13 3   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Implementing the International Liaison Committee on Resuscitation guidelines on hypothermia after cardiac arrest. The German experience: still a long way to go?

  pdf2p thulanh17 24-10-2011 23 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học quốc tế cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Centrosome and retroviruses: The dangerous liaisons...

  pdf13p toshiba16 26-10-2011 16 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Psychological complications of childhood chronic physical illness in Nigerian children and their mothers: the implication for developing pediatric liaison services...

  pdf9p coxanh_5 29-10-2011 25 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp quốc tế đề tài: "numérique des liaisons microstructure-anisotropie du matériau bois à ses différentes échelles d’hétérogénéité...

  pdf15p toshiba6 07-10-2011 16 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học General Psychiatry cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Transfers to psychiatry through the consultation-liaison psychiatry service: 11 years of experience...

  pdf7p thulanh11 10-10-2011 18 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp quốc tế đề tài: "Qualification de la forme de deux pins maritimes en liaison avec la structure de leur bois M Radi, P Castera Université de Bordeaux I, Unité mixte CNRS/INRA, laboratoire de rhéologie du bois de Bordeaux, Domaine de l’Hermitage, BP 10, 33610 Cestas Gazinet, France...

  pdf16p toshiba8 11-10-2011 25 1   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về lâm nghiệp được đăng trên tạp chí lâm nghiệp quốc tế đề tài: "Étude du retrait en liaison avec la structure. I. Variation radiale des retraits longitudinal et tangentiel sur des placages déroulés de douglas...

  pdf14p toshiba8 12-10-2011 24 1   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Etude du groupe de liaison Hal, Phi et Pgd chez le Porc : disposition relative des trois locus et estimation des taux de recombinaison

  pdf9p toshiba21 16-11-2011 22 1   Download

 • All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writting from the publisher.Accent is a combination of three main components: intonation (speech music), liaisons (word connections), and pronunciation (the spoken sounds of vowels, consonants, and combinations). As you go along, you'll notice that...

  pdf175p ngocuyen 07-07-2009 661 392   Download

 • What Is Accent? Accent is a combination of three main components: intonation (speech music), liaisons (word connections), and pronunciation (the spoken sounds of vowels, consonants, and combinations). As you go along, you'll notice that you're being asked to look at accent in a different way. You'll also realize that the grammar you studied before and this accent you're studying now are completely different. Part of the difference is that grammar and vocabulary are systematic and structured— the letter of the language.

  pdf185p thanhan 22-07-2009 793 314   Download

 • Nối vần là một trong những vấn đề khó khăn nhất đối với những người học tiếng Anh trong quá trình luyện kỹ năng nghe. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những quy tắc nối vần cơ bản. 1. Phụ âm đứng trước nguyên âm Về nguyên tắc, khi có một phụ âm đứng trước một nguyên âm, đọc nối phụ âm với nguyên âm. Ví dụ “mark up”, bạn đọc liền chứ không tách rời 2 từ (/ma:k k٨p/).

  pdf3p nkt_bibo49 25-02-2012 513 287   Download

 • Đây là một phần tương đối khó đối với người châu Á, vì hầu hết các ngôn ngữ châu Á đều không nối âm. Ví dụ bạn đọc "cảm ơn", chứ không đọc "cảm mơn", đọc là "im ắng", chứ không phải "im mắng",... Và theo thói quen, khi đọc tiếng Anh, bạn cũng sẽ không nối âm. Vì vậy, bạn phải luyện tập rất nhiều để có phản xạ này. Phụ âm đứng trước nguyên âm Về nguyên tắc, khi có một phụ âm đứng trước một nguyên âm, bạn đọc nối phụ âm với nguyên âm.

  pdf1p khanhhoa1111 26-03-2011 292 165   Download

 • Trong hành trình khám phá kho tàng ngôn ngữ tiếng Anh, các bạn đã phần nào tìm hiểu thông tin khá thú vị về sự nuốt âm (elision), và sự nối âm mà chúng tôi giới thiệu các bạn trong bài viết ngày hôm nay là một chìa khóa thứ 2 để các bạn mở thêm một cánh cửa tri thức mới.

  pdf7p vetnangcuoitroi_2305 24-06-2011 258 95   Download

 • Quy tắc nối âm trong tiếng Anh .SỰ NỐI ÂM (liaison) là một trong 3 thành phần (phát âm, ngữ điệu và nối âm) chính của Giọng Bản Xứ Mỹ (American Accent). Hẳn các bạn đã hiểu qua về Phát âm và Ngữ điệu trong tiếng Anh. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu các bạn một cách khái quát về NỐI ÂM trong nói tiếng Anh.

  pdf8p doidieumuonnoi 11-06-2013 212 92   Download

 • ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.

  pdf33p edta_vn 03-06-2010 174 67   Download

 • Quy tắc nối âm trong tiếng Anh .SỰ NỐI ÂM (liaison) là một trong 3 thành phần (phát âm, ngữ điệu và nối âm) chính của Giọng Bản Xứ Mỹ (American Accent). Hẳn các bạn đã hiểu qua về Phát âm và Ngữ điệu trong tiếng Anh.

  pdf7p stylegau 24-06-2013 171 55   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản